ข้อกำหนดของระบบ

หากต้องการดำเนินเซสชันการสนับสนุนระยะไกล / การเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องอยู่หน้าเครื่อง - ฝั่งเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค:

ระบบปฏิบัติการ

Windows
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2, SP3, Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2012, 2012 R2, 2016

Mac OS
Macintosh OS 10.6 และสูงกว่า

Linux
Linux - ทุกเวอร์ชัน (รวมถึง Raspberry Pi OS)

Android
Lollipop 5.0 และสูงกว่า

iOS
เวอร์ชั่น 9.0 และสูงกว่า (สามารถใช้ได้กับ iPhone, iPad และ iPod touch)

Chrome OS
Chrome เวอร์ชัน 16.0 และสูงกว่า

เว็บเบราว์เซอร์

Microsoft Edge, Firefox 11.0 และสูงกว่า, Google Chrome 16.0 และสูงกว่า, Opera 12.1 และสูงกว่า, Safari 7.0 และสูงกว่า

แบนด์วิธ

ขั้นต่ำ 128 kbps (แนะนำที่ 256 kbps ขึ้นไป)

หากต้องการเข้าร่วมเซสชันการสนับสนุนระยะไกล - ฝั่งลูกค้า:

ระบบปฏิบัติการ

Windows
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2012, 2012 R2, 2016.

Linux
Ubuntu 14.04 และสูงกว่า, Red Hat Enterprise Linux 6 และสูงกว่า, Cent OS 6 และสูงกว่า, Debian 7 และสูงกว่า, Raspberry Pi OS, Linux Mint 13 และสูงกว่า

Mac OS
Macintosh OS 10.9 และสูงกว่า

Android
Lollipop 5.0 และสูงกว่า

iOS
เวอร์ชัน 11.0 และสูงกว่า

Chrome OS
เวอร์ชั่น 16.0 และสูงกว่า

เว็บเบราว์เซอร์

Internet Explorer 11 และสูงกว่า, Firefox 27 และสูงกว่า, Google Chrome 30 และสูงกว่า, Opera 12.1 และสูงกว่า, Safari 7.0 และสูงกว่า, Microsoft Edge

แบนด์วิธ

ขั้นต่ำ 128 kbps (แนะนำที่ 256 kbps ขึ้นไป)

หากต้องการตั้งค่าการเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องอยู่หน้าเครื่อง - ฝั่งคอมพิวเตอร์ระยะไกล:

ระบบปฏิบัติการ

Windows
Windows 10, 8.1, 8, 7,Vista, XP SP3, Windows Server 2003(SP 3 และสูงกว่า), 2003 R2, 2008, 2012, 2012 R2, 2016

Mac OS
Macintosh OS 10.9 และสูงกว่า

Android
Lollipop 5.0 และสูงกว่า

Linux
Linux - ทุกเวอร์ชัน (รวมถึง Raspberry Pi OS)

หมายเหตุ: ในการตั้งค่าการเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องอยู่หน้าเครื่องในคอมพิวเตอร์ Linux โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานระบบ X Window บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้า

เว็บเบราว์เซอร์

Safari 7.0 และสูงกว่า, Internet Explorer 11 และสูงกว่า, Firefox 27 และสูงกว่า, Google Chrome 30 และสูงกว่า, Microsoft Edge

แบนด์วิธ

ขั้นต่ำ 128 kbps (แนะนำที่ 256 kbps ขึ้นไป)

หมายเหตุ:
ไม่สนับสนุน Chrome OS