เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิเคราะห์แหล่งความช่วยเหลือของคุณ

วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งความช่วยเหลืออย่างเห็นภาพใน SupportCenter Plus ของ ManageEngine สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีข้อมูลเชิงลึก ติดตามปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors: CSF) ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ของคุณ

เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ

วิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดแหล่งความช่วยเหลือหลัก คุณควบคุมได้เอง

1 ล้านผู้ใช้ 10 ล้านแดชบอร์ดและรายงาน 1 บริการการจัดทำรายงาน

ตัวเชื่อมต่อการวิเคราะห์ขั้นสูงของ Zoho Analytics สำหรับ SupportCenter Plus ของ ManageEngine ช่วยให้คุณติดตามดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ของการดำเนินงานในส่วนแหล่งความช่วยเหลือได้ ตัวเชื่อมต่อมีรายงานที่จัดไว้ล่วงหน้ามากกว่า 65 รายการเกี่ยวกับ SLA, ผลการปฏิบัติงานของตัวแทนสนับสนุน, อัตราการปิดคำขอ, ปริมาณการสนับสนุนในภูมิภาคต่างๆ, ความคิดเห็นของลูกค้า, ความเฉพาะเจาะจงของคุณสมบัติ และเกณฑ์ชี้วัดของแหล่งความช่วยเหลือหลักอื่นๆ

 

การผสานการทำงานแบบไร้รอยต่อ

ข้อมูล SupportCenter Plus ของคุณจะซิงค์กับ Zoho Analytics อย่างไร้รอยต่อ เข้าถึงเครื่องมือ BI ที่มีความสามารถเต็มรูปแบบได้จากในบัญชี SupportCenter Plus ของคุณเอง

 

ความปลอดภัยสูง

ควบคุมโดยหลักปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของ Zoho และรองรับการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสที่ปลอดภัย

 

รายงานที่พร้อมใช้งาน

ตัวเชื่อมต่อการวิเคราะห์ขั้นสูงของ SupportCenter ให้คุณเข้าใช้รายงานและแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งานมากกว่า 65 รายการที่คุณจะต้องชื่นชอบและใช้ประโยชน์มากมายได้ทันที

 

การวิเคราะห์และการสร้างแดชบอร์ดแบบเห็นภาพ

ทำการวิเคราะห์อย่างเห็นภาพและสร้างรายงานและแดชบอร์ดแหล่งความช่วยเหลือที่มีข้อมูลเชิงลึกด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากแล้ววางได้อย่างง่ายดาย

 

ส่วนประกอบทางการรายงานที่หลากหลาย

ใช้แผนภูมิ, Pivot Table, วิดเจ็ต KPI และมุมมองแบบแท็บที่หลากหลายเพื่อสร้างรายงานและแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก

 

การวิเคราะห์ผ่านการทำงานร่วมกัน

พัฒนารายงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานของคุณ และร่วมกันวิเคราะห์รายงานเพื่อทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบ

 

ส่งอีเมล ส่งออก และพิมพ์รายงาน

รายงานและแดชบอร์ดสามารถกำหนดเวลาเพื่อให้ส่งอีเมลหรือส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ ได้จากการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 

ติดตั้งรายงานได้ทุกที่

ติดตั้งรายงานและแดชบอร์ดของคุณได้ทุกเว็บไซต์ บล็อก แอปพลิเคชัน หรืออินทราเน็ตสำหรับการใช้ข้อมูลในขอบเขตที่กว้างขึ้น

สํารวจคุณลักษณะเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด