คุณค่าและความเชื่อมั่น

ผลกำไรไม่ใช่ทุกสิ่งของธุรกิจ หรืออย่างน้อย มันไม่ต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อบริษัทนั้นถูกสร้างบนหลักการที่ดี จะทำให้มีวัฒนธรรมของบริษัทที่ดีตามมาด้วย เราไม่ได้ละเลยคุณค่าของเราเมื่อเราก่อตั้ง Zoho แต่เราได้สอดแทรกมันไว้ในอณูของบริษัท

นิยามใหม่ของทุน

Zoho เปิดรับคำนิยามที่กว้างของเงินทุนองค์กรที่มีความหมายมากกว่างบดุลและบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ ต้นทุนที่แท้จริงของ Zoho นั้นได้แก่วัฒนธรรม ทักษะ และ ความมุ่งมั่นร่วมกันที่หลั่งไหลอยู่ในผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเรา

อ่านเพิ่มเติม

นิยามใหม่ของทุน

บริษัทส่วนใหญ่—โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายใหญ่—ดำเนินการต่างๆ บนรากฐานของความงอกเงยของเงินลงทุน ทุกการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของ "มันจะช่วยเพิ่มสินทรัพย์ทางการเงินให้องค์กรได้หรือไม่" ความคิดที่ให้ความสำคัญกับเงินเช่นนั้นมีแพร่หลายจนดูเหมือนว่าเป็นวิธีเดียวในการเอาตัวรอดในเศรษฐกิจของทุกวันนี้

แต่ถ้าวัดความสำเร็จทางธุรกิจด้วยตัวเลขในสเปรดชีต หรือราคาของหุ้นเพียงอย่างเดียว พนักงานจะกลายเป็นเพียงสินทรัพย์ที่สามารถปรับแต่งได้ ในวิธีการที่เน้นในเงินทุนนี้ ทุกสิ่งจะถูกตีเป็นมูลค่า โดยไม่คำนึงถึงเป้าหมายระยะยาวอื่นๆ

เปิดรับความเข้าใจในเงินทุนที่กว้างยิ่งขึ้น

เราไม่ยอมรับคำนิยามของเงินทุนที่จำกัดเช่นนั้น และผลลัพธ์โมเดลธุรกิจที่ยิ่งจำกัดมากกว่า เราเห็นเงินทุนว่าเป็นศักยภาพของกลุ่มหรือบุคคลในการตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของตน เพราะเหตุนี้ เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างทักษะภายใน แทนการจ้างหน้าที่หลักนี้จากภายนอก

ตัวอย่าง เช่น แทนที่จะโฮสต์แอปของเราไว้บนคลาวด์สาธารณะ เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างและบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลของเราเอง แทนที่จะจ้างบริษัทโฆษณาภายนอกให้จัดการการสร้างแบรนด์และการโฆษณาของเรา เราทำทุกอย่างภายในองค์กร ในทั้ง 2 กรณีนี้ เราได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเงินทุนความรู้ระยะยาวมากกว่าต้นทุนระยะสั้น หรือความง่ายด้านความรวดเร็วในการวางจำหน่าย

เมื่อความคิดเกี่ยวกับเงินทุนของคุณกว้างขวางยิ่งขึ้น คุณจะเริ่มเห็นโอกาสในทุกๆ ที่ ขณะที่แผนกลยุทธ์และระยะการดำเนินงานจะมีส่วนช่วยอยู่บ้าง แต่การสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องการขยายขอบเขตของจินตนาการของคุณ

ยืนหยัดต่อต้านการวัดผลเชิงปริมาณ

ความสำเร็จเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าการคำนวณเพียงแค่ใช้รายได้ เส้นแนวโน้ม และดัชนีวัดความสำเร็จ เนื่องจากบางสิ่งไม่สามารถวัดค่าได้และไม่ควรที่จะถูกติดตามหรือนำมาวัดปริมาณ ในขณะที่เราต้องต้านทานกับกระแสการวัดผล และต้องปรับทุกด้านของธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม เรารับรองว่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเหล่านั้นจะต้องไม่ถูกมองข้ามหรือถูกลืม

อ่านเพิ่มเติม
ที่นี่ วัฒนธรรมคือตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเรา
Sridhar Vembu CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง

ยืนหยัดต่อต้านการวัดผลเชิงปริมาณ

เรากำลังอยู่ในยุคของดัชนีชี้วัดและบิ๊กดาต้า ที่ทุกสิ่งสามารถวัดและปรับแต่งได้ แต่เพียงแค่บางสิ่งสามารถวัดได้นั้นไม่ได้หมายความว่าควรวัดมัน ซอฟต์แวร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหลือคณานับถึงวิธีปรับปรุงการดำเนินงานของคุณ แต่มันไม่สามารถบ่งบอกได้ทุกอย่าง คุณไม่สามารถตีความหลงใหลที่จะประสบความสำเร็จออกมาเป็นคะแนนได้

ในทำนองเดียวกัน คุณค่าของวัฒนธรรมของบริษัทหนึ่งๆ นั้นก็ไม่สามารถทอนออกมาเป็นปริมาณ คุณสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น จำนวนพนักงาน หรือรายได้ หรือการเพิ่มของลูกค้าเพื่อตัดสินความสำเร็จของวัฒนธรรมของบริษัท แต่ก็ยังคงมีสิ่งที่จับต้องไม่ได้อยู่

คุณค่าที่จับต้องไม่ได้แทนการประเมินทางการเงิน

คุณจะคำนวณมูลค่าของทีมที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีได้อย่างไร คุณจะวัดมูลค่าของความเชื่อมั่นระหว่างเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร คุณจะตีมูลค่าความภักดี หรือความทุ่มเท หรือความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันได้อย่างไร คำตอบคือ: คุณทำไม่ได้

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่ไม่สามารถวัดได้เหล่านี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของเรามากเท่าๆ กับตัวเลขใดๆ ก็ตามในสเปรดชีต เรามีความสนใจในการสร้างวัฒนธรรมของบริษัทที่เจริญงอกงาม และมีชีวิตชีวา มากกว่าการคำนวณมูลค่าตลาดและการประเมินค่า ไม่ใช่ทุกสิ่งจะสามารถแปลงเป็นตัวเลขได้ และไม่ควรจะทำเช่นนั้น

การรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพของการตัดสินใจอย่างอิสระขององค์กร

มีบริษัทระดับโลกเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถมาถึงจุดที่พวกเขาอยู่ในทุกวันนี้ได้โดยปราศจากการควบคุมจากนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น Zoho ถือเป็นบริษัทยกเว้นแห่งหนึ่งในนั้น เนื่องจากเราใช้เงินลงทุนที่เกิดจากกำไรของตนเองและดำเนินกิจการแบบบริษัทเอกชนมาตลอดเป็นเวลาแล้วกว่า 25 ปี ลูกค้าและพนักงานเท่านั้น คือคนที่เราให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม
เราอยู่ในธุรกิจเพื่อจัดการ ไม่ใช่เพื่อวิ่งหนี
Sridhar Vembu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง

การรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพของการตัดสินใจอย่างอิสระขององค์กร

เราได้รับการส่งเสริมและสร้างผลกำไรมาได้ตั้งแต่วันแรก ซึ่งเป็นผลของการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด ความทุ่มเท และโชคเป็นบางส่วน เคยมีผู้เสนอซื้อกิจการของเรา แต่เราปฏิเสธไปอย่างสุภาพ เราไม่ได้ก้าวสู่ธุรกิจนี้โดยหวังว่าจะเป็นที่รู้จัก เราสร้างซอฟต์แวร์เพราะมันคือสิ่งที่เราชื่นชอบ

ภายในสิบปีที่ผ่านมานี้เราได้เห็นบริษัทเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น (และล่มสลายไปl) จากการประเมินของนักลงทุน แต่การเปิดรับนักลงทุนจะหมายถึงการทิ้งอิสรภาพในการเสี่ยงครั้งใหญ่ ดังนั้น เราจึงไม่เคยรับเงินทุนแม้เพียงสลึงเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เรามีรายได้จากเงินที่ลูกค้าจ่ายให้เราเท่านั้น และเราจะไม่รับรายได้จากช่องทางอื่นๆ

การดำเนินการในรูปเป็นบริษัทเอกชนนั้นช่วยให้เรามีความคล่องตัว เราดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าของเราอย่างดีที่สุด ไม่ใช่ที่ราคาหุ้น นี่ช่วยให้เราสามารถลงทุนในโครงการที่อาจยังไม่สร้างรายได้จนถึงไตรมาสหรือปีถัดไป ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดบางอย่างของเรานั้นเป็นผลจากการทำงานนานหลายปี ที่ไม่อาจเป็นไปได้ภายใต้แนวคิด "ต้องเติบโตไม่ว่าอย่างไรก็ตาม"

การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เหนือการขายและการตลาด

เมื่อคุณซื้อซอฟต์แวร์ คุณซื้อเพราะวิศวกรรมที่ใช้ในการออกแบบ และโซลูชันที่มี คุณไม่ได้ซี้อเพราะการตลาดที่โปรโมท หรือฝ่ายขายที่โน้มน้าวคุณว่ามันเป็นโซลูชันที่ดี นั่นคือเหตุผลที่ Zoho ได้ทุ่มเท 100% ให้กับการวิจัยและพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

การถือให้ความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นหลักการ ไม่ใช่เพียงแค่นโยบาย

ตั้งแต่เริ่มต้น Zoho ถือว่าความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นประเด็นทางจริยธรรม ไม่ใช่เพียงทางกฎหมาย นั่นคือเหตุที่เราได้อยู่แนวหน้าในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเสมอมา และได้นำการปกป้องที่แข็งแกร่งมาใช้ก่อนที่รัฐบาลจะออกกฎระเบียบมาเพื่อบังคับให้เราทำ

อ่านเพิ่มเติม

การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เหนือการขายและการตลาด

เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจของการทำตลาด แต่เราอยู่ในธุรกิจของการพัฒนาซอฟต์แวร์ นี่หมายความว่าอะไรในทางปฏิบัติ เราได้ใช้จ่ายด้าน RD มากกว่าการขายและการตลาดร่วม 2 เท่า Zoho นั้นทำงานบน Zoho ทั้งหมด และเราเป็นผู้ทดสอบเบต้าของเราเองที่ใหญ่ที่สุด นี่คือหนึ่งในสาเหตุที่เราสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือ เมื่อเราเห็นความต้องการในการดำเนินงานของเราเอง เราจึงสร้างสิ่งเพื่อมาเติมเต็มความต้องการนั้น

ความมุ่งมั่นนั้นคือเหตุที่เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม แทนการสร้างด้วยการซื้อกิจการ ผู้ให้บริการ SaaS บางรายเติมเต็มข้อเสนอของตนด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลน แล้วนำไปใส่ไว้ในระบบนิเวศน์ผลิตภัณฑ์ของตน เมื่อเราพบช่องว่าง เราจะเริ่มโค้ด

RD ไม่ใช่กระบวนการเชิงเส้นเสมอไป การสร้างผลิตภัณฑ์นั้นบางครั้งต้องคิดใหม่ทำใหม่ หรือกลับไปเริ่มใหม่ ผลิตภัณฑ์บางอย่างนั้นใช้เวลาสร้างแรมเดือน หรือแรมปี (หรือแม้แต่ทศวรรษ) แต่ ความอดทนและความไม่ย่อหย่อน ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า และการพัฒนาด้วยตัวของเราเอง ช่วยทำให้เราประหยัดเงิน เราจะเสริมสร้างทักษะให้พนักงานของเรา และเราจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งให้ลูกค้า ทุกๆ คนจะได้รับประโยชน์

การถือให้ความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นหลักการ ไม่ใช่เพียงแค่นโยบาย

ปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรานั้นไม่เคยเปลี่ยน: ธุรกิจของคุณเป็นของคุณอย่างแท้จริง และการทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นเป็นงานของเรา ด้วยเหตุนั้น เราจึงตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำอะไรกับข้อมูลของคุณในแบบที่จะไม่ทำกับข้อมูลของเราเอง

เราจึงไม่เคยแสดงโฆษณาของบุคคลที่สามในผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่เคยแม้แต่ในรุ่นฟรี และเนื่องจากเราไม่สนใจที่จะบันทึกการคลิกของคุณเพื่อการกำหนดเป้าหมาย หรือ (ที่แย่ไปกว่านั้น) ขายข้อมูลให้กับผู้อื่น เราได้นำตัวติดตามทั้งหมดออกจากเว็บไซต์ของเราตั้งแต่ปี 2020

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมแทนที่จะแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

"อย่าชั่วร้าย" คือจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ "ทำให้เหมาะสม" นั้นดียิ่งกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัว นั่นคือเหตุที่เราขยายการปกป้อง GDPR ไปยังลูกค้าของเราทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด เราตั้งใจที่จะมอบความคุ้มค่ายิ่งกว่าแก่คุณแทนที่จะลดการควบคุม การเข้าถึง และการจัดเก็บข้อมูลของคุณ

การให้คุณค่าต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าไม่ควรเป็นผลจากข้อบังคับของกฎหมาย นี่เป็นสิ่งที่หยั่งรากลึกที่ Zoho มาตั้งแต่ต้น

อย่าเห็นกับเงินเพียงเท่านั้น

เมื่อคุณให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าคน คุณจะเสียเปรียบทั้งสองอย่าง เราเลือกที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จมากกว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานที่จะยับยั้งความเติบโตของพวกเขา และทำให้พวกเขาต้องหลุดออกจากตลาด

อ่านเพิ่มเติม
เราอยากให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการทำงานของเรา โดยไม่ต้องจ่ายในราคาตลาด
Sridhar Vembu CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง

อย่าเห็นกับเงินเพียงเท่านั้น

เมื่อคุณวางแผนระยะยาวแทนการซื้อกิจการอย่างรวดเร็ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้การดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม—เช่น การตั้งราคาแบบจุกจิก หรือการบังคับการล็อกแบบหลายปี—เพื่อสร้างการรายงานรายได้การติดธง

กลยุทธ์ทั้งสองจะไม่สามารถสร้างความนิยม หรือความเชื่อมั่นจากลูกค้า ซึ่งความเชื่อมั่นและความนิยมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว

ตั้งราคามาสำหรับการเติบโตร่วมกัน

แต่ว่าเราแสวงหาจุดดุลยภาพของผลประโยชน์ร่วมกัน เราไม่อยากเรียกเก็บเงินมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ของเรา หรือน้อยเกินไปจนเราไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ จิตวิญญาณของความเป็นหุ้นส่วนนั้นเด่นชัดที่สุดเมื่อคุณเริ่มเปรียบเทียบราคาของเรากับราคาของคู่แข่ง

ที่จริงแล้ว เราได้รับข้อมูลมา—จากนักข่าว, นักวิเคราะห์, พาร์ทเนอร์ และลูกค้า—ว่าเราสามารถเรียกเก็บเงินได้มากกว่านี้มาก แต่เพียงเพราะมีผู้ที่ยินดีจ่ายในราคาสูงกว่า ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะเรียกเก็บเงินตามนั้น เพราะในที่สุดแล้ว ความอยู่รอดของเรานั้นขึ้นกับความอยู่รอดของลูกค้า เราจะเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การเติบโตของเราไม่ควรมาจากการหาผลประโยชน์จากผู้ใช้ที่เรารับใช้

ผลลัพธ์ของโมเดลธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก

แทนที่จะไล่ตามเป้าหมายที่ไม่มีวันเป็นไปได้ของ "ผลตอบแทนของนักลงทุน" เราพอใจที่จะเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเป็นธรรม และนี่ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นและความภักดีกับลูกค้าของเรา เมื่อความเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญกว่าผลกำไร จะสามารถเห็นได้ในวัฒนธรรมบริษัท ในความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ และในวิธีและเหตุผลในการตัดสินใจที่สำคัญของคุณ

ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องที่สมดุล

เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีใหม่, โมเดลธุรกิจใหม่, กฎระเบียบใหม่...การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ และขณะที่เราภูมิใจที่ได้เป็นบริษัทเทคโนโลยีแนวหน้า เราก็ภูมิใจกับการไม่เปลี่ยนแปลงของเรา, วิธีที่เรายึดมั่นในคุณค่าของเรา ในขณะที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม

เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มีวิธีการสร้างบริษัทแบบเดิมๆ
Sridhar Vembu CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ Zoho สร้างนั้นอาจเปลี่ยนแปลง แต่คนที่สร้างมันนั้นไม่แปรเปลี่ยน ตลาดนั้นอาจถูกทำให้เปลี่ยนแปลง แต่คุณค่านั้นยังคงเหมือนเดิม ในหลายปีที่ผ่านมา ทั้งอุตสาหกรรมนั้นอาจเติบโต (และล่มสลาย) แต่วิธีการทำธุรกิจที่ซื่อสัตย์ และถ่อมตนของเรานั้นไม่แปรเปลี่ยน

และเราวางแผนที่จะใช้เวลา 25 ปีข้างหน้าทำสิ่งเดียวกันนี้ให้มากขึ้น

ครอบครัว Zoho