บุคลากร

ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ก่อนอื่นคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างสังคมของผู้คนที่มีวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนร่วมกัน “พนักงานที่คุณจ้างนั้นมาจากที่ใด มีภูมิหลังอย่างไร และคุณปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร” เป็นสิ่งที่ให้คำจำกัดความถึงความเป็นองค์กรของคุณมากกว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณสร้าง หรือบริการที่คุณมี ที่ Zoho เรายึดมั่นในการให้บุคลากรและคุณภาพชีวิตของพวกเขา เป็นสิ่งสำคัญในทุกการตัดสินใจของเรา

เตรียมการเพื่อพบกับงานของชีวิตของคุณ

เนื่องจากเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของการใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นการทำงาน ผู้คนต่างต้องการงานที่ทำให้รู้สึกมีความหมาย ที่ตอบสนองความหลงใหลของตน และมีโอกาสในการเติบโต นั่นคือเหตุผลที่ Zoho ลงทุนกับพนักงานมาตั้งแต่ต้น โดยให้พื้นที่และความยืดหยุ่นในการค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตน

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมการเพื่อพบกับงานของชีวิตของคุณ

ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้น มีคนจำนวนไม่มากนักที่ทำงานอยู่กับบริษัทเดียวเป็นเวลานาน การพัฒนาอาชีพนั้นเป็นเรื่องการให้เวลา แล้วเลื่อนสู่รายการถัดไปที่ใหญ่ที่สุดบนโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ Zoho นั้นแตกต่าง Zoho สามารถรักษาพนักงานที่ทำงานกับเรามาตั้งแต่แรกเป็นเวลาหลายสิบปีไว้เป็นจำนวนมาก บุคคลากรอันมีค่าเหล่านี้ได้ช่วยฝึกสอนพนักงานรุ่นใหม่ๆ ซึ่งจำนวนมากเป็นผู้ที่เกิดหลังการก่อตั้งบริษัท ความยั่งยืนเหล่านั้นสื่อถึงความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทของเรา และผลกระทบที่มีต่อชีวิตของพนักงานของเรา

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงความสำคัญในการทำให้พนักงานของเรารู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มจากงานที่พวกเขาทำ ดังนั้น คุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตการทำงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมองพนักงานว่าเป็นผู้ที่ควรได้รับการดูแล ไม่ใช่สินทรัพย์สำหรับหาประโยชน์ คุณควรมองพวกเขาที่ศักยภาพ ไม่ใช่ที่ประโยชน์ที่พวกเขาหาให้ได้ คุณมอบหมายงานที่มีความหมายและท้าทายให้พวกเขา และให้เวลาพวกเขาสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

การลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่

ถ้าคุณมองดู Zoho โดยรวม คุณจะเห็นตัวอย่างหลายตัวอย่างของผู้คนที่ได้รับโอกาสนี้: Chief Evangelist ของเราเริ่มทำงานที่ฝ่าย IT; หัวหน้าฝ่าย HR ประจำสหรัฐอเมริกาของเราเริ่มทำงานในตำแหน่งคนผลิตเนื้อหา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของเราเริ่มทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาแอป และมีอีกจำนวนมาก ในแต่ละตัวอย่างเหล่านี้ เราได้ค้นพบผู้มีความสามารถ และได้ให้โอกาสพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาชอบ เวลาและการสนับสนุนจะช่วยให้ความหลงใหลเหล่านั้นพัฒนาเป็นแรงดึงดูดสำหรับพนักงาน และสินทรัพย์อันมีค่าขององค์กร

ปลูกโอกาสไปสู่ชุมชน

เราไม่เคยเชื่อว่าเมืองใหญ่ๆ จะเป็นที่ที่เดียวที่ผูกขาดเรื่องความสามารถของคน ที่นั่นจึงไม่ใช่จุดที่เราจะมองหาเพื่อสร้างหรือจ้างใครสักคน แทนที่เราจะจำกัดเฉพาะการจ้างงานในกลุ่มคนที่นายจ้างคนอื่นก็แย่งชิงแข่งขันกัน เราจึงได้ตัดสินใจเปิดตำแหน่งต่างๆ ให้กับผู้สมัครประเภทใหม่ที่อาศัยอยู่นอกจุดศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เราชอบที่จะค้นหาเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน มากกว่าที่จะแค่ซื้อเพชรที่ได้รับการขัดเกลาแล้วเสมือนออกมาจากพิมพ์เดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม
ในโลกนี้มีผู้ที่มีความสามารถที่ซ่อนเร้นที่รอโอกาสอยู่มากพอ Zoho มีความเชื่อในการให้โอกาสนั้น
Sridhar Vembu CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง

ปลูกโอกาสไปสู่ชุมชน

ความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันความสำเร็จ บางครั้ง ความสำเร็จเป็นเรื่องของการอยู่ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม การรู้จักผู้คนที่เหมาะสม การได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถ แต่เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่ ดูเหมือนว่าบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายคิดว่าที่แห่งเดียวที่จะหาผู้มีความสามารถได้ (หรือที่ควรอาศัยอยู่) ก็คือเมืองที่มีคนอยู่หนาแน่น มีที่ดินราคาแพง และมีการจราจรติดขัด

แต่ผู้มากความสามารถไม่ได้อยู่ในอาคารสูงเท่านั้น สามารถพบกับงานอันน่าทึ่งได้ในเมืองและหมู่บ้านเล็กๆ ทั่วโลก

ปัญหาสมองไหล

ปัญหาก็คืองานที่น่าสนใจ และมีค่าตอบแทนสูงจะดึงดูดผู้มีความสามารถในท้องถิ่นไปจากที่ที่มีความต้องการมากที่สุด หากจะหยิบยืมคำเปรียบเปรยจากการทำการเกษตรก็คือ ชุมชนห่างไกลขนาดเล็กเหล่านี้กำลังมี "ผิวดิน" ที่ถูกกัดเซาะ

เราได้เห็นด้วยตัวเองแล้วถึงผลกระทบของการกัดเซาะนี้ในชุมชนท้องถิ่น เมื่อคนที่มีหนทางและวิสัยทัศน์จากพื้นที่ชนบทไปสู่งานที่มีผลตอบแทนดี ทำให้โอกาสร่อยหรอและการเจริญเติบโตหยุดชะงัก การปราศจากความหลากหลายทางเศรษฐกิจเช่นนั้น จะทำให้ผู้คนทิ้งถิ่นฐานของตนไป ทำให้โอกาสร่อยหรอลงสำหรับผู้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เป็นวงจรป้อนกลับเชิงลบที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและข้อพิพาททางการเมืองเป็นอย่างมากทั่วโลก

นำงานมายังผู้มีความสามารถ

เรารู้ว่าเราต้องการทำสิ่งที่แตกต่าง เราต้องการสร้างแรงจูงใจคนที่เก่งและฉลาดที่สุดให้อยู่ในท้องถิ่น แทนที่จะถูกชักจูงไปยังเมืองใหญ่ เราต้องการช่วยสร้างชุมชนในท้องถิ่นที่หยั่งรากลึก เราต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวเราก้าวสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตัวของพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาเอง

วิธีการของเรา เราจะสร้างสำนักงานในเมืองเล็กๆ หลายๆ แห่งที่เราสามารถสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ และที่ที่พนักงานสามารถซื้อบ้าน ใช้เวลากับครอบครัว และพบกับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และที่สำนักงานเหล่านั้น เราจะให้มีพนักงานท้องถิ่นที่มีความกระตือรือร้น และให้โอกาสพวกเขาประสบความสำเร็จ ผลที่ได้นั้นค่อนข้างน่าพอใจ การเปิดสำนักงานเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมืองที่ร้างรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

นี่ทำให้เรารู้ถึงบางสิ่งที่เราคาดหวังมาเสมอ นั่นก็คือ เมื่อทำได้ถูกต้องแล้ว สิ่งที่ดีต่อธุรกิจก็ดีต่อชุมชนเช่นกัน

ให้คำนิยามใหม่กับการศึกษาและคตินิยมวุฒิบัตรขององค์กร

เช่นเดียวกับที่เราปฏิเสธความคิดว่าสามารถพบผู้มีความสามารถในเมืองใหญ่เท่านั้น เรายังปฏิเสธความคิดว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่มีค่าเรียนราคาแพงเท่านั้นที่คุ้มค่าที่จะจ้าง แรงขับเคลื่อน, ความอดทน และความยืดหยุ่น คือดัชนีชี้วัดที่ดีกว่าว่าใครจะสามารถเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี มากกว่า เกรดเฉลี่ย ที่สูง หรือประวัติการทำงานที่ดูดี เมื่อเราได้ปฏิเสธคตินิยมวุฒิบัตรแล้ว เราจะเริ่มเห็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะทำงานให้เราในทุกๆ ที่

อ่านเพิ่มเติม

ให้คำนิยามใหม่กับการศึกษาและคตินิยมวุฒิบัตรขององค์กร

เราเชื่อว่าการศึกษานั้นควรนำไปปฏิบัติได้และมีความสอดคล้องกับความเป็นจริง แต่น่าเสียดายที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ทั้ง 2 สิ่งนี้ ความจริงก็คือ สิ่งที่ชั้นเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์สอนนั้นไม่ได้สอดคล้องกับความท้าทายที่วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องเผชิญ การศึกษา โดยเฉพาะจากสถาบันที่มีราคาแพง ควรที่จะช่วยเตรียมตัวถึงสิ่งที่จะต้องพบ แต่หลักสูตรส่วนใหญ่จะสอนเกี่ยวกับทฤษฏีมากกว่าปฏิบัติ

ชั้นเรียนไม่สามารถเตรียมให้เราพร้อมสำหรับความท้าทายที่ต้องเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริงในการสร้างบริษัท ไม่มีหลักสูตรที่ว่าด้วย "วิธีสร้างตัวเองใหม่เมื่อเศรษฐกิจล่มสลาย" หรือ “จะทำอย่างไรเมื่อลูกค้าไม่พอใจ” เราต้องคิดสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง ในแบบเรียลไทม์

ทำลายวงจรหนี้สิน

นอกจากจะปล่อยให้คนขาดการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังทำให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะหนี้สิน เด็กอายุ 18 ปีต้องยอมเป็นหนี้สินเพื่อกระดาษเพียงแผ่นเดียวที่มีแต่จะด้อยค่าลงยิ่งวันเวลาผ่านไป แทนที่จะเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยเสริมสร้างความเติบโต มหาวิทยาลัยกำลังกลายเป็นภาระความรับผิดชอบมากขึ้นทุกที ผลิตอนุชนที่ถูกผูกมัดด้วยหนี้สินที่ต้องชดใช้นานนับสิบปี

เมื่อเราตระหนักว่าใบประกาศนียบัตรนั้นเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว เราพบว่ามีผู้มีความสามารถจำนวนมากที่ถูกมองข้ามเพราะพวกเขาไม่มีคุณวุฒิ เส้นสาย หรือ GPA เราตัดสินใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเป็นวิศวกรที่ดี สิ่งที่คุณต้องมีคือความหลงใหล ความกระตือรือร้น และโอกาส

ก้าวไปไกลกว่าประกาศนียบัตร

ในปี 2005 Zoho Schools of Learning ได้เปิดตัวพร้อมกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย 6 คนเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมายัง Zoho โดยตรงจากหมู่บ้านต่างๆ ทั่วพื้นที่ชนบทของอินเดีย ตลอดระยะเวลา 1 ปี เราได้สอนพวกเขาในวิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรม และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้น นักเรียน 6 คนดังกล่าวจะได้ทำงานในตำแหน่งฝึกงานกับทีมวิศวกรของเรา ทุกทีมที่จ้างพนักงานฝึกงานแบบเต็มเวลา และสมาชิกของนักเรียนกลุ่มแรกนั้นยังคงทำงานที่ Zoho เป็นเวลานานกว่า 15 ปีต่อมา

ขณะนี้ Zoho Schools of Learning ได้กลายเป็นช่องทางการจ้างงานหลักสำหรับบริษัท โดยมีประมาณ 10% ของแรงงานปัจจุบันเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เราได้ขยายหลักสูตรของเราไปสู่เทคโนโลยี การออกแบบ และธุรกิจ เรามีศิษย์หลายร้อยคนที่ได้ทำงานในหลากหลายบทบาทภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการฬัฒนา, การดูแลระบบไอที, การออกแบบ UX, การจัดการผลิตภัณฑ์ และการตลาด

ไอเดียและพลังขับเคลื่อนใหม่ๆ ที่มาจากคนเหล่านี้ช่วยให้บริษัทของเรามีความหลากหลายและเป็นพลวัตรอย่างที่เราเป็น

เปิดรับความเป็นมืออาชีพที่ไม่ลบล้างบุคลิกภาพ

ตามปกติแล้ว การเดินทางจากธุรกิจ Startup ไปสู่องค์กรนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นทางการมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานทุกคนต้องอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน พวกเขาจึงไม่แสดงออกถึงบุคลิกส่วนตัวในที่ทำงาน ความคิดสร้างสรรค์จะหยุดลงพร้อมๆ กับนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับความเป็นมืออาชีพที่ไม่ลบล้างบุคลิกภาพ

บริษัทส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมในการสอนพนักงานทั้งโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผย ให้กดบุคลิกของตนเองไว้เพื่อที่จะปฏิบัติตัวตามความคาดหวังขององค์กร ที่หัวใจแล้ว นั่นคือความหมายของ "การเป็นมืออาชีพ" ที่บริษัทหลายแห่ง คุณปฏิบัติตามกฎหรือไม่ คุณปรับตัวได้ไหม คุณปฏิบัติตัวภายในกรอบหรือเปล่า เมื่อคุณอยู่ที่สำนักงาน หรืออยู่ภายในเวลางาน คุณต้องปฏิบัติตามกฎของบริษัทไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

แต่ความจริงก็คือ ทุกองค์กรนั้นสร้างขึ้นจากบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของคนที่ทำงานที่นั่น บุคลิกภาพของลูกค้าที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย บุคลิกภาพของผู้บริหารอาวุโส บุคลิกภาพของผู้ก่อตั้ง การพยายามขจัดบุคลิกภาพออกจากความเป็นมืออาชีพจะยับยั้งความคิดสร้างสรรค์และทำให้ความทุกข์ทวีคูณ

การใช้พลังแห่งบุคลิกภาพ

ในขณะที่ทุกงานนั้นมีช่วงเวลาที่น่าเบื่อ เราคิดว่าคนเราจำเป็นต้องมีความเพลิดเพลินในสิ่งที่ทำอย่างลึกซึ้งและแท้จริง เราไม่คิดว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นเป็นสายการผลิตในโรงงาน ที่สามารถเปลี่ยนทุกคนในสาย หรือไม่เห็นคุณค่า ไม่ เราต้องการผู้ที่มีความหลงใหล ความอยากรู้อยากเห็น และที่สำคัญที่สุดก็คือ มีความเป็นตัวของตัวเอง

เราจะจ้างคนที่มีความโดดเด่น โดยไม่ได้คำนึงถึงใบปริญญาหรือความร่ำรวยของพวกเขา เราต้องการพนักงานซึ่งมีความหลากหลายในความสนใจและความสามารถ มากกว่าผู้ที่ต้องการนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ เราต้องการส่งเสริมให้พนักงานของเรายอมเสี่ยงแบบสร้างสรรค์เพื่อทดลองกับความคิดใหม่ๆ และเพื่อนำประสบการณ์อันโดดเด่นของพวกเขามาใช้งาน

การลงทุนระยะยาวทำให้ได้พนักงานระยะยาว

ด้วยการเปิดโอกาสให้คนได้ค้นพบความสนใจของตนนั้น ไม่เพียงแต่คุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรแล้ว แต่คุณยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับแต่ละคนอีกด้วย

ผลของความมุ่งมั่นนี้จะส่งผลต่อตำแหน่งของพนักงาน เราภูมิใจว่าพนักงานของเราหลายคนทำงานให้กับ Zoho มาเป็นเวลามากกว่าครึ่งชีวิตของพวกเขา และมีอีกหลายคนที่ทำงานที่นี่มาตลอดชีวิต และยังมีผู้ที่ได้เห็นบุตรหลานของตนได้เข้าเรียนกับ Zoho Schools of Learning และจบออกมาทำงานเป็นพนักงานเต็มเวลา

ครอบครัว Zoho