Toll Free: 8008445940, 8008500478

Frequently Asked Questions on VAT


 Back to FAQ

What are the port codes of different ports in the KSA?

Port Name Port Code
Abu Al Khoosh SAAAK
Al Hada SAAHA
Jouf SAAJF
Al Kharj SAAKH
Al Khobar SAALK
AR Rass SAARR
Waisumah SAAWI
Al Bahah SABAH
Dhahran SADHA
Dhuba SADHU
Damman SADMN
Nejran SAEAM
Wedjh SAEJH
Gassim SAELQ
Gizan SAGIZ
Hail SAHAS
Hafar Al Batin SAHBT
Al Hudaydah (Hodeida) SAHDY
Hofuf SAHOF
Ienbo SAIEB
Jeddah SAJED
Jizan SAJIZ
Jubail SAJUB
Juaymah Terminal SAJUT
King Fhad SAKFH
King Khalid SAKKH
Khamis Mushayt SAKMX
Lith SALIT
Makkah SAMAK
Manailih SAMAN
Medina SAMED
Manfouha SAMUF
Qalsn SAQAL
Qurayyah SAQUR
Rabigh SARAB
Rafha SARAH
Ras Al Mishab SARAM
Ras Al Khafji SARAR
Ras Tanura SARTA
Riyadh SARUH
Sharurah SASHW
Salboukh SASUH
Taif SATIF
Turaif SATUI
Tabuk SATUU
Gurayat SAURY
Unayzah SAUZH
Umm Laji SAVLA
Wadi Ad Dawasir SAWAE
Yanbo SAYNB
Zulayfayn SAZUY
 Previous
Get your business VAT ready with Zoho Books, an easy to use accounting software
TRY IT FOR FREE

Source: