Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe verordening die hoofdzakelijk bedoeld is om ingezetenen van de Europese Unie de volledige controle over hun persoonlijke gegevens ge geven. Eenvoudig gezegd hebben EU-ingezetenen nu meer zeggenschap over het wat, hoe, waarom, waar en wanneer van het gebruik, de verwerking of verwijdering van hun persoonsgegevens. Hoewel dit een EU-verordening is, is het ons vaste voornemen om de AVG-werkmethoden tevens toe te passen op al onze gebruikers wereldwijd.

Verwerking van persoonsgegevens

Met verificatie op basis van twee factoren, toegang op basis van rollen en activiteitenlogboeken zorgen wij ervoor dat de vereiste veiligheidsnormen voor gebruikers worden gehandhaafd. 

Bedrijfsmodel

Writer is slechts één product in Zoho's veel grotere portfolio van meer dan 45 bedrijfs- en productiviteitstoepassingen. Zoho is al meer dan 20 jaar een winstgevend, particulier bedrijf; we bieden al meer dan tien jaar lang gratis (en advertentievrije) productiviteitstoepassingen. Sommige van onze producten zijn gratis, andere zijn betaald. Betaalde producten subsidiëren onze gratis apps. Gratis apps geven bekendheid aan onze betaalde apps en ons merk in het algemeen. Zo eenvoudig is ons bedrijfsmodel. Er is geen verborgen agenda om gebruikersgegevens te verkopen voor advertenties.

Om het eenvoudig te stellen:

► Uw gegevens zijn niet van ons. Die zijn van u.

► Wij zullen uw gegevens nooit verkopen

► We lezen uw documenten niet

► Wij zullen nooit advertenties opnemen

Gegevensbescherming

In artikel 25 van de AVG: "Gegevensbescherming door ontwerp"

Al uw documenten worden veilig bewaard in de infrastructuur van Zoho, met meerdere datacenters in de Verenigde Staten en Europa. Voor onze gebruikers in de Europese regio worden gegevens van accounts die zijn gemaakt met zoho.eu alleen in onze EU-datacenters opgeslagen.

Recht op rectificatie

Op grond van artikel 16 van de AVG: "Recht op rectificatie"

U kunt uw accountinstellingen altijd openen om uw accountgegevens bij te werken en/of aan te vullen. Neem ook contact met ons op via support@zohowrter.com voor inzage, rectificatie, wijziging of het verwijderen van informatie die wij over u hebben.

Gegevensversleuteling

Op grond van artikel 32 van de AVG: "Beveiliging van de verwerking"

Uw gegevens worden versleuteld tijdens verzending en in opslag. De server slaat versleutelingscodes en gebruikersgegevens altijd op in een versleutelde indeling. Writer is beveiligd met TLS 1.2- en 256-bits AES-versleuteling. In geval van inbreuk op gegevens of datalekken zorgt end-to-end versleuteling ervoor dat u anoniem blijft.

Recht van inzage

Op grond van artikel 15 van de AVG: "Recht van inzage" 

Het recht van inzage stelt betrokkenen in staat om zich op de hoogte te stellen van de wettigheid van onze gegevensverwerkende activiteiten en deze te controleren. Er kunnen activiteitenlogboeken worden bewaakt wanneer een document wordt gedeeld, gewijzigd, geëxporteerd of ingezien.

Recht op vergetelheid

Op grond van artikel 17 van de AVG: "Gebruikers hebben de volledige controle over wat ze uploaden, wijzigen en wissen in ons ecosysteem"

U kunt alle opgestelde, geüploade en bewerkte gegevens binnen Writer verwijderen wanneer ze niet langer relevant zijn.  

Extra functies

Verder hebben we enkele extra functies toegevoegd om uw ervaring met Writer nog beter te kunnen maken:

Delen met wachtwoordbeveiliging

Writer maakt het delen van documenten veiliger door het opnemen van wachtwoordbeveiliging in de functie link delen. Dit is vooral nuttig omdat documenten die via een link zonder wachtwoordbeveiliging worden gedeeld, gemakkelijk toegankelijk zijn voor elke willekeurige persoon die de link heeft.

Downloaden met wachtwoordbeveiliging 

U kunt het downloaden van bestanden toestaan en beschermen tegen het algemene publiek met behulp van wachtwoordbeveiliging

Gegevensbescherming

Gebruikers en beheerders mogen beslissen wie toegang tot de content kan krijgen en voor hoe lang. 

De toegang kan worden ingetrokken, zelfs nadat de documenten zijn gedeeld. Toegang tot persoonlijke gegevens is beschikbaar op basis van gebruikersrollen.  

U kunt ook een vervaldatum instellen voor documenten die worden gedeeld via een link, waardoor ze na die datum niet langer toegankelijk zijn.

De mobiele en desktoptoepassingen van Writer laten geen 'weesbestanden' achter nadat de installatie ongedaan is gemaakt.

Alle bestanden die zijn gemaakt door de mobiele en desktop-apps en documenten die voor offline bewerking zijn gedownload, worden ook verwijderd.

 

Meer informatie over Zoho's toepassing van de AVG.

 

Disclaimer: De informatie die hierin wordt gepresenteerd, mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij raden u aan om juridisch advies in te winnen om te voldoen aan de eisen van de AVG.