Zoho Vault - Releaseopmerkingen

2023

Apr

Vernieuwd formulier voor wachtwoord toevoegen/bewerken

Enhancement

Het formulier voor het toevoegen en bewerken van wachtwoorden is vernieuwd en gestroomlijnd.

De waarschuwingsbanner voor een geschonden wachtwoord van de pagina met wachtwoordgegevens is uitgeschakeld voor de categorie waarvoor beoordeling is uitgesloten

Changes

De waarschuwingsbanner voor een geschonden wachtwoord wordt niet meer weergegeven voor wachtwoorden in de categorie waarvoor beoordeling is uitgesloten, waardoor onnodige waarschuwingen worden verminderd.

Wachtwoordgeschiedenis in browserextensie

Platform Enhancement

De browserextensie bevat nu een functie voor de wachtwoordgeschiedenis, waardoor gebruikers toegang hebben tot eerdere wachtwoordversies.

Support voor basisverificatie

New Feature

Zoho Vault introduceert support voor basisverificatie, mogelijk voor specifieke integraties of gebruiksscenario's waarvoor methoden voor basisverificatie nodig zijn.

Mar

Automatisch invullen van creditcard

Features

Zoho Vault ondersteunt nu de functie voor automatisch invullen van creditcardgegevens, waardoor kaartgegevens gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en automatisch kunnen worden ingevuld op relevante websites en betalingsportalen.

Optie voor bulksgewijs bijwerken van wachtwoordbeleid

Enhancement

Beheerders kunnen het wachtwoordbeleid in bulk bijwerken, waardoor het beheer van wachtwoordvereisten voor meerdere accounts wordt vereenvoudigd.

Wachtwoorden verplaatsen van de ene naar de andere map

Features

Gebruikers kunnen nu wachtwoorden verplaatsen tussen mappen, waardoor wachtwoordgegevens beter te organiseren en beheren zijn.

De mogelijkheid om de deelrechten te klonen van de gedeelde bovenliggende map om het delen met andere teamleden te vereenvoudigen en te automatiseren

Features

Zoho Vault introduceert een functie om deelrechten te klonen voor gedeelde bovenliggende mappen, waardoor het deelproces met teamleden wordt gestroomlijnd en geautomatiseerd.

Jan

Clusterbeheer

Features
 • Bulkbewerkingen: delen met gebruiker, gebruikersgroep - intrekken: gebruikers kunnen nu bulkbewerkingen uitvoeren om wachtwoorden te delen met meerdere gebruikers of gebruikersgroepen, en om gedeelde toegang tot wachtwoorden in te trekken.
 • Delen met derden - met Clusterbeheer kunnen gebruikers nu wachtwoorden delen met externe derden, waardoor de samenwerkingsmogelijkheden worden uitgebreid.
 • Bulkbewerking: overdragen van eigendom - bulkoverdracht van eigendom voor wachtwoorden in de functie Clusterbeheer wordt nu ondersteund, waardoor het proces van overdracht van eigendom aan meerdere gebruikers wordt gestroomlijnd.

Optie voor uitsluiting op basis van wachtwoordcategorie voor het genereren van scores voor wachtwoordbeoordeling

Features

Gebruikers kunnen specifieke wachtwoordcategorieën uitsluiten van het proces voor het genereren van de beoordelingsscore, waardoor de wachtwoordbeveiliging flexibeler kan worden geëvalueerd.

Support voor meerdere lettertypen (bijvoorbeeld Open Sans en Zoho Puvi), optie voor het wijzigen van lettertypen in het gebruikersprofiel

Platform Enhancement

Zoho Vault introduceert support voor meerdere lettertypen, waardoor gebruikers kunnen kiezen tussen lettertypen Open Sans en Zoho Puvi. Gebruikers kunnen ook de lettertype-instellingen in hun profielen wijzigen voor een gepersonaliseerde ervaring.

TOTP-import van concurrenten

Features

Gebruikers kunnen nu TOTP’s (time-based one-time passwords) importeren van concurrerende producten, waardoor het eenvoudiger wordt om over te stappen op Zoho Vault terwijl bestaande TOTP-gegevens behouden blijven.

2022

Oct

Features
 • Waarschuwingen over geschonden wachtwoorden

Jun

Features
 • Planner voor rapporten

May

Features
 • Opdrachtregelinterface (CLI) voor Zoho Vault

Apr

Enhancement
 • Nieuwe op tijd gebaseerde toegangsbeperkingen voor het delen van wachtwoorden van derden

Mar

Features
 • Webhook-integratie:
  beheerders kunnen nu direct meldingen verzenden naar oudere applicaties of applicaties van derden wanneer zich kritieke gebeurtenissen voordoen
 • Support voor nieuwe SIEM-oplossing - Microsoft Sentinel
 • Support voor donkere modus en prullenbak in de browserextensies

Jan

Features
 • Support voor automatisch aanmelden vanaf het web
 • TOTP-sleutels importeren en exporteren
 • Toegang tot TOTP-sleutels in de gegevensback-up en offlinekopie

Enhancement

Kleine verbeteringen in de gebruikersinterface

2021

Dec

FeaturesNew
 • TOTP-integratie
 • Support voor twee nieuwe talen: Duits en Italiaans

Oct

EnhancementNew Feature
 • Verbetering van pop-upvenster voor overlay
 • Automatisch bijwerken van websitelogo's voor nieuw toegevoegde wachtwoorden vanaf de browserextensies
 • Optie om de extensie aangemeld te houden, zelfs nadat u zich hebt afgemeld bij de webapp
 • Optie om referenties op te slaan als nieuwe items in plaats van bestaande referenties bij te werken bij het openen van een website die is opgeslagen in Vault

Aug

EnhancementNew Feature
 • Mappen maken in, bewerken in en verwijderen uit onze iOS- en Android-apps
 • Nieuwe en bestaande wachtwoorden toevoegen aan mappen
 • Kaderverbeteringen automatisch opslaan en automatisch bijwerken in onze browserextensies

Jun

Enhancement
 • Een optie om nieuw gegenereerde wachtwoorden op te slaan in uw account vanaf de extensie

May

EnhancementFeatures
 • Nieuwe browserextensie voor Microsoft Edge
 • Nieuwe filters (recent toegevoegd, recent gebruikt) om wachtwoorden efficiënt te vinden
 • Een optie voor hoofdbeheerders om op organisatieniveau een time-out voor inactiviteit af te dwingen voor de webapp en browserextensies

Apr

EnhancementFeatures
 • Volledig vernieuwde browserextensie voor Google Chrome en Firefox
 • Een gedetailleerde weergave om veelvoorkomende acties snel uit te voeren vanaf de extensie
 • Een optie om de standaardweergave van uw extensie aan te passen
 • UX-verbeteringen voor de wachtwoordgenerator van de extensie

Mar

Enhancement

Optie om elke maand periodiek een back-up van uw gegevens te maken

Jan

Updates
 • Lancering van de nieuwe webinterface van Zoho Vault
Meer informatie

2020

Oct

Features
 • Optie om uw Zoho Vault-account aan te passen en te rebranden

Aug

Features
 • Prullenbak om wachtwoorden tijdelijk te verwijderen

May

Features
 • Wachtwoorden naar mappen slepen
 • Wachtwoorden in een map filteren
 • Gebruikers toestaan een submap te maken onder een gedeelde map

Apr

Features
 • Optie om een standaard time-out voor inactiviteit af te dwingen
 • Optie om het wachtwoordbeleid af te dwingen voor het hoofdwachtwoord
 • Optie om wachtwoorden te importeren uit populaire browsers (Chrome, Firefox, Opera, Brave en Vivaldi)

Feb

Changes
 • Vroege release van de nieuwe gebruikersinterface (bètaversie)