Uw wachtwoorden zijn altijd van u.

Stel duidelijk de eigendomsrechten vast en krijg volledige controle over al uw wachtwoorden.

GRATIS AANMELDEN

Stel de eigendomsrechten vast voor accounts.

Beheers de toegang tot gevoelige informatie door duidelijk vast te stellen wie de eigenaar is van elk wachtwoord. Standaard zal alleen degene die een wachtwoord heeft toegevoegd de enige zijn die het kan zien.

Stel de eigendomsrechten vast voor accounts.
Draag eigendomsrechten over wanneer iemand vertrekt.

Draag eigendomsrechten over wanneer iemand vertrekt.

Als iemand uw bedrijf verlaat, kunt u de vertrouwelijke gegevens die ze bezitten in Zoho Vault aan een beheerder overdragen. Deze functie kan ook worden gebruikt als een beheerder alle vertrouwelijke gegevens toevoegt aan uw Zoho Vault-account en ze later toewijst aan gebruikers.

Vertrouwelijke gegevens verkrijgen wanneer iemand onder slechte omstandigheden vertrekt.

Als iemand uw bedrijf onder slechte omstandigheden verlaat, kan de hoofdbeheerder de vertrouwelijke gegevens van die gebruiker verkrijgen. Eenmaal verkregen, heeft de gebruiker geen toegang meer en krijgt de hoofdbeheerder volledige controle over de vertrouwelijke gegevens.

Vertrouwelijke gegevens verkrijgen wanneer iemand onder slechte omstandigheden vertrekt.
Wijs rollen toe voor toegangscontrole.

Wijs rollen toe voor toegangscontrole.

Zoho Vault wordt geleverd met drie rollen die u kunt toewijzen aan gebruikers om te bepalen wat elke persoon mag doen en zien. Hoofdbeheerders beheersen het Zoho Vault-account en nodigen meer gebruikers uit. Beheerders kunnen verzoeken voor het delen van vertrouwelijke gegevens goedkeuren en wachtwoordbeleid creëren.

Integratie met Active Directory/LDAP.

Importeer gebruikers en gebruikersgroepen van Windows Active Directory of LDAP en benut ook het verificatiemechanisme.

Integratie met Active Directory/LDAP.