Verlies nooit de toegang tot uw zakelijke wachtwoorden

Krijg in noodsituaties toegang tot belangrijke, niet-gedeelde zakelijke wachtwoorden

AAN DE SLAG

Houd uw bedrijf 24/7 in bedrijf

Belangrijke bedrijfswachtwoorden zijn vaak eigendom van een beperkt aantal werknemers. De toegang tot deze wachtwoorden moet echter wanneer nodig per direct beschikbaar kunnen zijn, zelfs als deze werknemers afwezig zijn. Met Vault kunt u contactpersonen voor noodsituaties toevoegen die tijdelijk toegang hebben tot alle bedrijfswachtwoorden tijdens een crisis.

Contactpersonen voor noodgevallen gebruiken in wachtwoordbeheer
  • Verleen toegang in noodsituaties aan vertrouwde contactpersonen

    Superbeheerders kunnen zichzelf of elke gebruiker uit hun organisatie toevoegen als een betrouwbare contactpersoon voor noodgevallen. Deze contactpersonen zijn bevoegd om een noodsituatie uit te roepen tijdens bedrijfscrises en toegang te krijgen tot essentiële wachtwoorden.

    Geef in noodgevallen toegang tot zakelijke wachtwoorden met Zoho Vault
  • Beëindig verdachte sessies

    In een noodsituatie heeft de aangewezen contactpersoon voor noodsituaties tijdelijk toegang tot alle bedrijfswachtwoorden gedurende een beperkte tijd. De superbeheerders kunnen echter de beëindiging van een noodsituatie afdwingen als ze de reden voor de noodsituatie ongeldig vinden.

    Verdachte noodsessies herroepen met Zoho Vault

Houd alle noodactiviteiten bij

Vault informeert elke gebruiker in de organisatie via e-mail wanneer een contactpersoon voor noodsituaties wordt toegevoegd en wanneer een noodsituatie wordt uitgeroepen en beëindigd. Vault controleert ook alle acties die tijdens de noodsituatie in realtime worden uitgevoerd.

Volg audittrails voor toegang in noodgevallen met Zoho Vault