Beveiligde enquêtes

Ontvang relevante reacties en zorg ervoor dat uw gegevens niet vervuild raken. Houd de informatie in uw enquête vertrouwelijk en beveiligd.

Aanmelden
Beveiligde enquêtes

Wachtwoordbeveiliging

Beveilig uw enquêtes met een wachtwoord wanneer u ze wilt delen met specifieke groepen. Voor iedereen die de enquête probeert te openen, wordt een pop-upvenster weergegeven waarin een wachtwoord moet worden opgegeven om door te gaan.

Wachtwoordbeveiliging

Meerdere reacties van een respondent voorkomen

Zorg ervoor dat mensen slechts één keer aan uw enquête kunnen meedoen. U kunt gebruikmaken van cookies of een unieke URL om ervoor te zorgen dat elke respondent maar één keer toegang krijgt.

CAPTCHA

Door CAPTCHA in te schakelen wordt uw enquête beschermd tegen geautomatiseerde reactie van internetbots. Bij CAPTCHA's worden afbeeldingen gebruikt die niet door bots kunnen worden gescand. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat alleen echte mensen op uw enquête reageren.

beveiligde-enquête-captcha

SSL-certificering

Met SSL (Secure Sockets Layer) wordt er voor uw respondenten een beveiligde verbinding met de server tot stand gebracht. Zoho Survey wordt geleverd met SSL-beveiliging.

ssl-certificering