Typen vragen

Het gaat niet alleen om wat u vraagt, maar ook om hoe u het vraagt. Bij meerkeuze- of andere gesloten vragen kunnen reacties eenvoudig en nauwkeurig worden geanalyseerd, terwijl open vragen meer informatie bieden. Voor de meeste onderwerpen is het belangrijk om beide typen vragen te combineren. Gelukkig kunt u bij Zoho Survey uit verschillende typen vragen kiezen.

Meerkeuzevragen (keuzerondje)

Stel een vraag met meerdere mogelijke antwoorden waarbij de respondent een of meer opties met keuzerondjes kan selecteren.

Meerkeuzevragen (selectievakje)

Stel een vraag met meerdere mogelijke antwoorden waarbij de respondent een of meer opties kan selecteren met selectievakjes.

Vervolgkeuze

Vraag respondenten te kiezen uit een vervolgkeuzemenu.

Afbeeldingstype

Bied afbeeldingen als antwoordopties en laat uw respondenten hieruit kiezen.

Cijferschaal

Vraag respondenten om een beoordeling met een cijferschaal van 0 tot 10 of een andere cijferschaal.

Sterbeoordeling

Vraag naar een tevredenheidsbeoordeling met een beoordeling tussen 3 en maximaal 10 sterren.

NPS

Meet met de Net Promotor Score (NPS) de bereidheid van een klant om een product of dienst aan te bevelen bij anderen. Hierbij wordt een vaste schaal (0-10) gebruikt.

Schaal met schuifregelaar

Bij dit type vraag kunnen respondenten met een schuifregelaar van 0 tot 100 kiezen.

Rangschikking

Bied respondenten een lijst met opties die ze kunnen rangschikken op volgorde van voorkeur.

Matrixkeuze (keuzerondje)

Bied respondenten van de enquête opties om meerdere factoren van een onderwerp of object met dezelfde schaal te beoordelen. Maak een enkele selectie voor elke factor met keuzerondjes.

Matrixkeuze (selectievakje)

Bied respondenten van de enquête opties om meerdere factoren van een onderwerp of object met dezelfde schaal te beoordelen. Schakel enkele of meerdere selecties in voor elke factor met selectievakjes.

Matrixbeoordelingsschaal

Combineer meerdere vragen die kunnen worden beoordeeld op dezelfde schaal, om een enquête kort en helder te maken.

Matrixsterbeoordeling

Combineer meerdere vragen met sterbeoordelingen die worden gemeten met dezelfde schaal.

Matrixvervolgkeuzelijst

Combineer meerdere vragen met vervolgkeuzelijsten.

Eén regel

Gebruik dit als u wilt dat een reactie slechts een of twee zinnen bevat.

Meerdere regels

Dit type vraag biedt meer ruimte voor tekst als u van een respondent een korte beschrijving of mening wilt horen.

Numeriek

Hiermee worden antwoorden van één regel beperkt tot numerieke waarden. Alle andere tekens worden als ongeldig beschouwd.

E-mail

Alleen reacties die zijn opgemaakt als e-mailadressen worden geaccepteerd.

Volledige naam

Hiermee worden automatisch twee velden voor de voor- en achternaam van de respondent gemaakt.

Contactgegevens

Vragen over contactgegevens helpen bij het identificeren van informatie over respondenten, zoals naam, leeftijd en geografische locatie.

Agenda

Als u een antwoord in een datumnotatie wilt (bijvoorbeeld bij een geboortedatum), is dit het type vraag dat u moet gebruiken.

Handtekening

Gebruik dit om een digitale handtekening van uw respondenten te krijgen.

Bestanden uploaden

Bij dit type vraag kunnen respondenten een bestand voor de enquête uploaden of bijvoegen.

Tekstveld (koptekst/beschrijving)

Voeg een koptekst of beschrijving toe waarmee het doel van de enquête wordt aangegeven of waarmee wordt verduidelijkt naar welke informatie u in een vraag zoekt.