Zoek het juiste type vraag voor uw enquête

Het stellen van de juiste vraag aan het juiste publiek is van essentieel belang voor het bereiken van de doelstellingen van uw enquête en marktonderzoek. Kies uit een breed scala aan vraagtypen die uw enquêtes visueel aantrekkelijk maken en u helpen bij het vinden van nuttige antwoorden op elke vraag.

AAN DE SLAG
 • Kop/omschrijving

  Voeg een koptekst of beschrijving toe waarmee het doel van de enquête wordt aangegeven of waarmee wordt verduidelijkt naar welke informatie u in een vraag zoekt.

 • Datum/tijd

  Vraag uw respondenten om een datum en tijd in de agenda te selecteren.

 • Meerkeuzevragen (één antwoord)

  Stel een vraag met meerdere mogelijke antwoorden waarbij de respondent één of meerdere opties met keuzerondjes kan selecteren.

 • Meerkeuzevragen (meerdere antwoorden)

  Stel een vraag met meerdere mogelijke antwoorden waarbij de respondent één of meerdere opties kan selecteren met selectievakjes.

 • Vervolgkeuze

  Vraag respondenten te kiezen uit een vervolgkeuzemenu.

 • Kiezen van afbeelding (één antwoord)

  Bied afbeeldingen als antwoordopties en laat uw respondenten hieruit kiezen.

 • Kiezen van afbeelding (meerdere antwoorden)

  Geef meerdere afbeeldingen als antwoordkeuzes en nodig de respondent uit om een of meer van de opties met selectievakjes te selecteren.

 • Kiezen van afbeelding (sterrenbeoordeling)

  Geef meerdere afbeeldingen als antwoordkeuzes en nodig de respondent uit om ze te beoordelen.

 • Cijferschaal

  Vraag respondenten om een beoordeling te geven op een cijferschaal van 0 tot 10 of een andere schaal.

 • Beoordelingsschaal (gewogen keuze)

  Een vraag met een beoordelingsschaal waarbij elk antwoord een label en een beoordelingsgewicht kan krijgen.

 • Sterbeoordeling

  Vraag naar een tevredenheidsbeoordeling met een beoordeling tussen 3 en maximaal 10 sterren.

 • NPS

  Meet met de Net Promotor Score (NPS) de bereidheid van een klant om een product of dienst aan te bevelen bij anderen. Hierbij wordt een vaste schaal (0-10) gebruikt.

 • Schuifregelaar

  Bij dit type vraag kunnen respondenten met een schuifregelaar van 0 tot 100 kiezen.

 • Rangschikking

  Bied respondenten een lijst met opties die ze kunnen rangschikken op volgorde van voorkeur.

 • Matrixkeuze (één antwoord)

  Bied respondenten van de enquête opties om meerdere factoren van een onderwerp of object met dezelfde schaal te beoordelen. Maak een enkele selectie voor elke factor met keuzerondjes.

 • Matrixkeuze (meerdere antwoorden)

  Bied respondenten van de enquête opties om meerdere factoren van een onderwerp of object met dezelfde schaal te beoordelen. Maak enkele of meerdere selecties mogelijk voor elke factor met selectievakjes.

 • Gewogen Keuze Matrix-beoordelingsschaal

  Voeg individuele beoordelingen in voor elke antwoordkeuze in rijen en kolommen. Aan elke keuze kunnen een label en een beoordelingsgewicht worden toegewezen.

 • Matrix tekstvak

  Voeg meerdere kolommen met tekstvakken en numerieke velden in onder één vraag om relevante antwoorden in een gestructureerde vorm te krijgen.

 • Matrix beoordelingsschaal

  Combineer meerdere vragen die kunnen worden beoordeeld op dezelfde schaal, om een enquête kort en helder te maken.

 • Matrix sterbeoordeling

  Combineer meerdere vragen met sterbeoordelingen die worden gemeten met dezelfde schaal.

 • Matrix vervolgkeuzelijst

  Combineer meerdere vervolgkeuzevragen in één matrixvraag.

 • Matrix-raster

  Voeg korte antwoorden, cijfers, e-mailadres, datum of vervolgkeuzemenu's in tussen rijen en kolommen

 • Kort antwoord

  Gebruik dit als u wilt dat een reactie slechts een of twee zinnen bevat.

 • Lang antwoord

  Dit type vraag biedt meer ruimte voor tekst als u van een respondent een korte beschrijving of mening wilt horen.

 • Meerdere tekstvakken

  Voeg zoveel tekstvakken toe als u wilt in één vraag.

 • Getal

  Hiermee worden antwoorden van één regel beperkt tot numerieke waarden. Alle andere tekens worden als ongeldig beschouwd.

 • E-mail

  Alleen reacties die zijn opgemaakt als e-mailadressen worden geaccepteerd.

 • Volledige naam

  Hiermee worden automatisch twee velden voor de voor- en achternaam van de respondent gemaakt.

 • Contactgegevens

  Helpt bij het identificeren van informatie over respondenten, zoals naam, leeftijd en geografische locatie.

 • Handtekening

  Gebruik dit om een digitale handtekening van uw respondenten te krijgen.

 • Bestanden uploaden

  Hier kunnen respondenten een bestand voor de enquête uploaden of bijvoegen.

 • Continue som

  Gebruik dit vraagtype als u wilt dat uw respondenten numerieke waarden invoeren (bijvoorbeeld percentages, valuta, calorieën, enz.) voor een lijst met items die worden opgeteld voor de totale waarde.

 • Booleaans (ja/nee)

  Gebruik dit vraagtype als uw respondent uit slechts twee opties hoeft te kiezen. Dit wordt meestal gebruikt als u wilt dat het antwoord een waarde 'ja/nee' of 'waar/onwaar' heeft.

 • Vervolgkeuzelijst (meerdere antwoorden)

  Vraag respondenten antwoorden te kiezen uit een vervolgkeuzemenu.

sluiten
 • Kop/omschrijving

  Voeg een koptekst of beschrijving toe waarmee het doel van de enquête wordt aangegeven of waarmee wordt verduidelijkt naar welke informatie u in een vraag zoekt.

 • Datum/tijd

  Vraag uw respondenten om een datum en tijd in de agenda te selecteren.

 • Meerkeuzevragen (één antwoord)

  Stel een vraag met meerdere mogelijke antwoorden waarbij de respondent één of meerdere opties met keuzerondjes kan selecteren.

 • Meerkeuzevragen (meerdere antwoorden)

  Stel een vraag met meerdere mogelijke antwoorden waarbij de respondent één of meerdere opties kan selecteren met selectievakjes.

 • Vervolgkeuze

  Vraag respondenten te kiezen uit een vervolgkeuzemenu.

 • Kiezen van afbeelding (één antwoord)

  Bied afbeeldingen als antwoordopties en laat uw respondenten hieruit kiezen.

 • Kiezen van afbeelding (meerdere antwoorden)

  Geef meerdere afbeeldingen als antwoordkeuzes en nodig de respondent uit om een of meer van de opties met selectievakjes te selecteren.

 • Kiezen van afbeelding (sterrenbeoordeling)

  Geef meerdere afbeeldingen als antwoordkeuzes en nodig de respondent uit om ze te beoordelen.

 • Cijferschaal

  Vraag respondenten om een beoordeling te geven op een cijferschaal van 0 tot 10 of een andere schaal.

 • Beoordelingsschaal (gewogen keuze)

  Een vraag met een beoordelingsschaal waarbij elk antwoord een label en een beoordelingsgewicht kan krijgen.

 • Sterbeoordeling

  Vraag naar een tevredenheidsbeoordeling met een beoordeling tussen 3 en maximaal 10 sterren.

 • NPS

  Meet met de Net Promotor Score (NPS) de bereidheid van een klant om een product of dienst aan te bevelen bij anderen. Hierbij wordt een vaste schaal (0-10) gebruikt.

 • Schuifregelaar

  Bij dit type vraag kunnen respondenten met een schuifregelaar van 0 tot 100 kiezen.

 • Rangschikking

  Bied respondenten een lijst met opties die ze kunnen rangschikken op volgorde van voorkeur.

 • Matrixkeuze (één antwoord)

  Bied respondenten van de enquête opties om meerdere factoren van een onderwerp of object met dezelfde schaal te beoordelen. Maak een enkele selectie voor elke factor met keuzerondjes.

 • Matrixkeuze (meerdere antwoorden)

  Bied respondenten van de enquête opties om meerdere factoren van een onderwerp of object met dezelfde schaal te beoordelen. Maak enkele of meerdere selecties mogelijk voor elke factor met selectievakjes.

 • Gewogen Keuze Matrix-beoordelingsschaal

  Voeg individuele beoordelingen in voor elke antwoordkeuze in rijen en kolommen. Aan elke keuze kunnen een label en een beoordelingsgewicht worden toegewezen.

 • Matrix tekstvak

  Voeg meerdere kolommen met tekstvakken en numerieke velden in onder één vraag om relevante antwoorden in een gestructureerde vorm te krijgen.

 • Matrix beoordelingsschaal

  Combineer meerdere vragen die kunnen worden beoordeeld op dezelfde schaal, om een enquête kort en helder te maken.

 • Matrix sterbeoordeling

  Combineer meerdere vragen met sterbeoordelingen die worden gemeten met dezelfde schaal.

 • Matrix vervolgkeuzelijst

  Combineer meerdere vervolgkeuzevragen in één matrixvraag.

 • Matrix-raster

  Voeg korte antwoorden, cijfers, e-mailadres, datum of vervolgkeuzemenu's in tussen rijen en kolommen

 • Kort antwoord

  Gebruik dit als u wilt dat een reactie slechts een of twee zinnen bevat.

 • Lang antwoord

  Dit type vraag biedt meer ruimte voor tekst als u van een respondent een korte beschrijving of mening wilt horen.

 • Meerdere tekstvakken

  Voeg zoveel tekstvakken toe als u wilt in één vraag.

 • Getal

  Hiermee worden antwoorden van één regel beperkt tot numerieke waarden. Alle andere tekens worden als ongeldig beschouwd.

 • E-mail

  Alleen reacties die zijn opgemaakt als e-mailadressen worden geaccepteerd.

 • Volledige naam

  Hiermee worden automatisch twee velden voor de voor- en achternaam van de respondent gemaakt.

 • Contactgegevens

  Helpt bij het identificeren van informatie over respondenten, zoals naam, leeftijd en geografische locatie.

 • Handtekening

  Gebruik dit om een digitale handtekening van uw respondenten te krijgen.

 • Bestanden uploaden

  Hier kunnen respondenten een bestand voor de enquête uploaden of bijvoegen.

 • Continue som

  Gebruik dit vraagtype als u wilt dat uw respondenten numerieke waarden invoeren (bijvoorbeeld percentages, valuta, calorieën, enz.) voor een lijst met items die worden opgeteld voor de totale waarde.

 • Booleaans (ja/nee)

  Gebruik dit vraagtype als uw respondent uit slechts twee opties hoeft te kiezen. Dit wordt meestal gebruikt als u wilt dat het antwoord een waarde 'ja/nee' of 'waar/onwaar' heeft.

 • Vervolgkeuzelijst (meerdere antwoorden)

  Vraag respondenten antwoorden te kiezen uit een vervolgkeuzemenu.

Kop/omschrijving

Gebruik de optie Kop/omschrijving om een inleidende alinea toe te voegen vóór het begin van een nieuwe pagina of sectie. Voeg een kop of omschrijving toe om duidelijk te maken welke informatie u met uw vragen hoopt te verkrijgen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • De kans op deelname aan enquêtes en bruikbare reacties wordt verhoogd omdat respondenten uw doelstellingen en de bedoeling begrijpen.
 • Gebruik dit vraagtype om een omschrijving toe te voegen in het midden van een enquêtepagina om een nieuw gedeelte van uw enquête te introduceren.

Datum/tijd

Met de datumkiezer kunnen respondenten de datum en tijd selecteren aan de hand van een pop-upkalender in de vraag. Dit kan worden gebruikt wanneer respondenten een datum-/tijdbereik moeten invoeren (zoals verjaardagen, reisdatums of beschikbaarheidsdatums).

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Datums hoeven niet handmatig te worden ingevoerd.
 • U kunt datums zo valideren door bereiken af te kappen (bijvoorbeeld een week vóór de huidige datum tot een week na de huidige datum).
 • Biedt de mogelijkheid om uit meerdere datumnotaties te kiezen.
 • Garandeert de authenticiteit van de antwoorden.

Meerkeuzevragen (één antwoord)

Met meerkeuzevragen kunnen uw respondenten één antwoord kiezen uit verschillende opties.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Nuttig voor marktonderzoek en het verzamelen van feedback.
 • Maakt het makkelijk om keuzes te importeren en gefilterde keuzes logisch weer te geven.
 • Naast het selecteren van een keuze kan een respondent ervoor kiezen om in het veld Overig te antwoorden om een nauwkeurigere reactie te bieden.

Meerkeuzevragen (meerdere antwoorden)

Meerkeuzevragen (meerdere antwoorden) stellen uw respondenten in staat om meerdere antwoorden te kiezen op elke vraag.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Maakt reacties mogelijk die genuanceerd of complex zijn of die simpelweg meer dan één antwoord hebben.
 • Biedt gefilterde antwoorden die u helpen de specifieke informatie te verkrijgen die u nodig hebt.
 • Kan gekozen antwoorden uit andere vragen importeren (ook wel pipe-lining genoemd).

Kiezen van afbeelding (één antwoord)

Bij dit type vragen kunnen respondenten antwoorden in de vorm van afbeeldingen kiezen. Krijg beter inzicht in de voorkeuren van klanten door respondenten visuele opties te geven om uit te kiezen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Helpt meningen te verzamelen over beslissingen die visuele perceptie vereisen.
 • Handig bij het verzamelen van meningen over merkmateriaal, waarbij het gemakkelijker is om uit visuele opties te kiezen.
 • Snelle en eenvoudige import van afbeeldingen uit andere vragen in de enquête. U kunt antwoorden van andere vragen via pipe-lining verkrijgen om gefilterde antwoordkeuzes te bieden.

Kiezen van afbeelding (meerdere antwoorden)

Bij dit type vragen kunnen respondenten meerdere antwoorden in de vorm van afbeeldingen kiezen. Krijg beter inzicht in de voorkeuren van respondenten door ze visuele opties te bieden om uit te kiezen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Beter begrip van de op concepten gebaseerde meningen van uw respondenten.
 • Helpt meningen te verzamelen over beslissingen die visuele perceptie vereisen.
 • Handig bij het verzamelen van meningen over merkmateriaal, waarbij het gemakkelijker is om uit visuele opties te kiezen.

Kiezen van afbeelding (sterrenbeoordeling)

Met dit vraagtype kunt u de optie Afbeeldingen uploaden gebruiken om afbeeldingen met respondenten te delen en hen te vragen een sterrenscore te geven op basis van hun voorkeur.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Nuttig voor het uitvoeren van A/B-tests voor merklogo's voor cafés, gamehoezen of zelfs albums.
 • Upload eenvoudig afbeeldingen van uw lokale schijf of gebruik de URL van de afbeelding.

Cijferschaal

Vragen met een cijferschaal worden gebruikt om antwoorden in de vorm van een beoordeling te ontvangen. Geef een schaal van 1 tot 10 weer, zodat respondenten de gewenste waarde kunnen selecteren. Op deze manier kunt u eenvoudig de waarschijnlijkheid van een respondent om een bepaalde actie te ondernemen meten.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • De toenemende volgorde van waarden en de verschillende smileys die verschillende emoties weergeven, maken het voor respondenten makkelijk om een beslissing te nemen.
 • Kan worden weergegeven in verschillende indelingen (cijfers, emoticons of bepaalde kleuren) om uw enquête aantrekkelijker te maken.

Beoordelingsschaal (gewogen keuze)

Met een beoordelingsschaal voor gewogen keuzes kunt u een wegingsfactor toevoegen aan de beschikbare opties. De respondent kan de opties beoordelen op basis van zijn/haar voorkeuren. Dit helpt u te begrijpen hoe belangrijk de respondent elke optie vindt op persoonlijk vlak.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Bied vooraf gedefinieerde keuzes op een schaal van 'Mee eens - Niet mee eens' of 'Goed - Slecht'.
 • Hiermee kunt u gewogen waarden voor elke optie weergeven aan respondenten, of deze verborgen houden.

Sterbeoordeling

Met een sterbeoordeling worden de beoordelingen uitgedrukt in de vorm van sterren. Hoe meer sterren, hoe positiever de beoordeling.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Wordt meestal gebruikt door restaurants/bezorgingsdiensten/recensieplatforms om de CSAT (klanttevredenheid) te begrijpen.
 • Zorgt voor een hoog reactiepercentage, omdat het toekennen van sterren snel, eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.

NPS

Een Net Promoter Score-vraag lijkt op een vraag met een cijferschaal, maar wordt gewoonlijk weergegeven met een schaal van 1 - 10.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Geeft u via een numerieke of afbeeldingsschaal inzicht in de bereidheid van een klant om uw product of service aan anderen aan te raden.
 • U kunt de schaal in verschillende indelingen weergeven (cijfers, emoticons, vakken, cirkels, of een volledige rechthoek). U kunt zelfs afbeeldingen ontwerpen die passen bij het thema van uw merk.

Schuifregelaar

Bij een vraag met schuifregelaar kunnen respondenten deze schuiven over een keuzebereik van 0 tot 100.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Geeft feedback over de kwaliteit van specifieke ervaringen.
 • U kunt begin- en eindwaarden toewijzen aan uw schuifregelaar.
 • Voeg stapwaarden toe om ervoor te zorgen dat de respondent het emotionele verloop van de schaal begrijpt.

Rangschikking

Bij rangschikkende vragen kunnen respondenten verschillende aspecten van uw product/service rangschikken volgens hun volgorde van voorkeur.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Wordt vaak gebruikt in marktonderzoeken die worden uitgevoerd om een bestaande markt te beoordelen.
 • Een rangschikking helpt onderzoekers te visualiseren en begrijpen welke aspecten van hun producten/services hun klanten het meest waarderen.
 • De functie 'Automatische rangschikking' ordent de lijst automatisch in de volgorde van rangschikking.

Matrixkeuze (één antwoord)

Matrixkeuzevragen zijn nuttig voor vragen met meerdere parameters. De antwoordkeuzes kunnen worden weergegeven in een eenvoudige matrixlay-out met rijen en kolommen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Er kunnen verschillende vragen worden gegroepeerd onder één matrixkeuzevraag, waardoor u ruimte bespaart in uw enquêtes en deze uiteindelijk minder tijdrovend zijn voor respondenten.
 • Kan worden gebruikt voor het maken van tests voor studenten en onderzoekspanels om grote hoeveelheden georganiseerde gegevens te verzamelen.

Matrixkeuze (meerdere antwoorden)

Een matrixkeuzevraag biedt respondenten van de enquête opties om meerdere factoren van een onderwerp of object te beoordelen met dezelfde schaal. Schakel enkele of meerdere selecties in voor elke factor met selectievakjes.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Maakt uw enquête kort en duidelijk door verschillende vragen te groeperen onder één enkele matrixkeuzevraag.
 • Kan worden gebruikt om effectief marktonderzoek naar concurrenten uit te voeren.

Gewogen Keuze Matrix-beoordelingsschaal

Dit vraagtype geeft respondenten de mogelijkheid om verschillende aspecten van een product of service te beoordelen. De gebruiker kan zelf waarde aan de opties toewijzen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Kan worden gebruikt om gebruikers zelf een waarde te laten toewijzen in plaats van de traditionele schaal van 1-5 of 1-10.

Matrix tekstvak

Een vraag in een matrix tekstvak kan worden gebruikt om meerdere antwoorden in een tekstvak te verzamelen. Respondenten kunnen uitgebreide antwoorden schrijven en gedetailleerde meningen geven. Dit is een van de beste vraagtypen voor als u meerdere open vragen stelt.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Zeer efficiënt omdat u meningen over verschillende onderwerpen in één vraag kunt verzamelen.
 • U kunt antwoorden in verschillende indelingen verzamelen, zoals korte antwoorden, e-mails, cijfers of datums.
 • U kunt de gegevensprivacy van respondenten beschermen door ervoor te kiezen specifieke antwoordkolommen te versleutelen en respondenten zo een gevoel van veiligheid bieden.

Matrix beoordelingsschaal

Een vraagtype met een matrix beoordelingsschaal combineert keuzevragen met meerdere parameters die op dezelfde schaal kunnen worden beoordeeld. Respondenten kunnen het gewenste antwoord kiezen uit diverse opties die u in de rij- en kolomlabels vermeldt.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Er kunnen verschillende vragen worden gegroepeerd onder één matrixkeuzevraag, waardoor u ruimte bespaart in uw enquêtes en deze uiteindelijk minder tijdrovend zijn.
 • Kan worden gebruikt in onderzoeksstudies om grote hoeveelheden georganiseerde gegevens te verzamelen.

Matrix sterbeoordeling

Dit vraagtype stelt respondenten in staat om beoordelingen te geven in de vorm van sterren. De gebruiker kan het aantal sterren selecteren dat in de vraag moet worden weergegeven (1-10).

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Kan worden gebruikt om feedback te verzamelen over verschillende aspecten met dezelfde vraag.
 • Bijvoorbeeld sfeer, smaak, service en menu voor een restaurant en boekingsgemak, boardingervaring en vluchtervaring voor een luchtvaartmaatschappij.
 • De gebruiker kan ook een optie 'niet van toepassing' toevoegen als keuze.

Matrix vervolgkeuzelijst

Matrixkeuzevragen kunnen worden gebruikt om meerdere antwoorden te verzamelen door vragen met meerdere parameters te stellen en antwoorden te geven in een eenvoudige matrixlay-out met vervolgkeuzes.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Er kunnen verschillende vragen worden gegroepeerd onder één matrixkeuzevraag, waardoor u ruimte bespaart in uw enquête en deze uiteindelijk minder tijdrovend is.
 • Kan worden gebruikt om grote hoeveelheden georganiseerde gegevens te verzamelen door monotone vragen te vermijden.

Matrix-raster

Met een matrixraster kunt u korte antwoorden, cijfers, e-mailadressen, datums of vervolgkeuzelijsten invoegen in rijen en kolommen. Met deze optie kunt u nauwkeurige, gedetailleerde feedback verzamelen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Helpt u meerdere vragen te groeperen. Vooral handig in gevallen waarin u meerdere antwoorden op dezelfde reeks vragen moet krijgen. Respondenten kunnen bijvoorbeeld hun eigen gegevens (zoals telefoonnummer, e-mail of geboortedatum) en die van hun gezinsleden invoeren.
 • Doeltreffend bij het verzamelen van gegevens met betrekking tot de klant-, product- of dinerervaring.

Kort antwoord

Kort antwoord-indelingen zijn ideaal voor open vragen waarvoor korte, beschrijvende antwoorden nodig zijn. In het veld voor korte antwoorden kunnen maximaal 100 tekens worden ingevoerd.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Kan worden gebruikt om specifieke gegevens te verzamelen, zoals afdelingsnamen, postcodes, telefoonnummers, IP-adressen of MAC-adressen.
 • De antwoorden kunnen worden gevalideerd door de passende RegEx-waarde of een maatwerk type opmaak te kiezen.

Lang antwoord

Vragen voor een lang antwoord kunnen worden gebruikt om gedetailleerde meningen te ontvangen. Ze bieden meer ruimte voor tekst en kunnen worden gebruikt om betere beschrijvingen of meningen van respondenten te krijgen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Wordt veel gebruikt in kwalitatief marktonderzoek dat gedetailleerde meningen vereist.
 • Deze vraag kan worden gebruikt in tests of sollicitaties waarbij beschrijvende antwoorden van respondenten vereist zijn.
 • U kunt de privacy van respondenten beschermen door ervoor te kiezen de antwoorden te versleutelen. Zo neemt u de angst om persoonlijke informatie te delen weg.

Meerdere tekstvakken

Bij een vraag met meerdere tekstvakken kunt u net zoveel tekstvakken toevoegen aan één vraag als u maar wilt. Op deze manier kunnen uw respondenten meer details aan hun antwoorden toevoegen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Hiermee kunt u verschillende indelingen toevoegen aan verschillende velden, zoals kort antwoord, getal, e-mailadres en datum.
 • Alle velden worden automatisch gevalideerd om de authenticiteit van gegevens te garanderen.
 • U kunt de gegevensprivacy van respondenten beschermen door ervoor te kiezen specifieke antwoordkolommen te versleutelen. Zo biedt u respondenten een gevoel van veiligheid wanneer zij hun gegevens delen.

Getal

Antwoorden waarvoor numerieke waarden nodig zijn, kunnen worden verzameld via het vraagtype Getal. Er kunnen minimale en maximale tekenlimieten worden ingesteld voor de numerieke velden of decimale waarden.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Kan worden gebruikt om persoonlijke gegevens in numerieke vorm te verzamelen, zoals telefoonnummers, leeftijd, inschrijvingsnummers of werknemer-id's.
 • Door het vraagtype Getal te gebruiken om gegevens automatisch te verzamelen, zorgt u ervoor dat de respondent alleen numerieke waarden invoert. Het veld wordt vooraf gevalideerd om het verzamelen van authentieke gegevens te vergemakkelijken (in dit geval alleen numerieke waarden).

E-mail

Deze vragen worden met een tekstvak weergegeven waarin respondenten hun e-mailadres kunnen invoeren. Ze bieden een eenvoudige en veilige manier om de e-mailinformatie van uw respondenten te verzamelen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • U kunt de grootte van het tekstvak voor het e-mailadres aanpassen aan uw vereisten.
 • U kunt de privacy van de respondenten garanderen door ervoor te kiezen de e-mailgegevens te versleutelen.

Volledige naam

Met dit vraagtype wordt automatisch een veld voor de voor- en achternaam van de respondent gemaakt.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Met dit vraagtype kunt u snel een veld voor de volledige naam toevoegen aan formulieren.
 • U kunt een tekenlimiet instellen om ervoor te zorgen dat de antwoorden authentiek zijn.

Contactgegevens

De vraag Contactgegevens bevat een reeks vooraf gedefinieerde vragen die nodig zijn voor een formulier voor persoonlijke gegevens. De vragen kunnen, indien nodig, als verplicht worden gemarkeerd.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • De vragen hoeven niet langer handmatig in het formulier te worden ingevoerd, wat tijd en moeite bespaart.
 • Versleutelt velden om ervoor te zorgen dat PII (persoonlijke identificeerbare informatie), zoals telefoonnummers, namen of burgerservicenummers, beveiligd blijft.

Handtekening

De handtekeningvraag kan worden gebruikt om een digitale handtekening van uw respondent te ontvangen. Respondenten kunnen hun handtekening in het antwoordvak plaatsen. Ze kunnen hun handtekening ook opnieuw invoeren door op Ongedaan maken te klikken.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Maakt het eenvoudiger om records bij te houden.

Bestanden uploaden

Met het vraagtype voor het uploaden van bestanden kunnen respondenten een bestand uploaden of aan de enquête toevoegen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Biedt uw respondenten de mogelijkheid om elk gewenst type bestand te uploaden, zoals een document, een afbeelding of een multimediabestand.
 • Handig voor het uploaden van cv's, foto's van kandidaten, audioclips en meer.

Continue som

Met de vraag Continue som kan de respondent voor elke antwoordkeuze een waarde in een tekstvak of een schuifregelaar opgeven. De totale som van deze waarden wordt onderaan de pagina weergegeven.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Schuifregelaar:- nuttig bij het berekenen van testscores of -percentages. Studenten kunnen bijvoorbeeld de cijfers invoeren die zij voor elk vak hebben behaald om het totale percentage weer te geven. U kunt de som ook valideren door een maximumwaarde toe te wijzen.
 • Tekstvak:- nuttig voor elk type opsomming. Respondenten kunnen bijvoorbeeld het aantal calorieën invoeren dat zij hebben ingenomen tijdens het ontbijt, de lunch en het diner. Vervolgens wordt het totale aantal calorieën van die dag weergegeven.

Booleaans (ja/nee)

Booleaanse vragen worden met behulp van schakelopties of selectievakjes beantwoord met een eenvoudig Ja/Nee of Waar/Onwaar. Gebruik dit type om antwoorden op één of meerdere vragen te verzamelen.

Hoe helpt dit uw enquête?
 • Kan worden gebruikt om snel eenvoudige antwoorden van uw respondenten te ontvangen.
 • De waarden voor Aan en Uit kunnen op maat worden gemaakt, zodat u rapporten naar wens kunt ontwerpen.
 • Kies schakelopties of selectievakjes voor dit vraagtype, al naar gelang uw voorkeur.

De juiste tools voor een uitstekende enquête.

AAN DE SLAG