Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe EU-verordening die hoofdzakelijk bedoeld is om ingezetenen van de Europese Unie volledige controle over hun persoonsgegevens te geven. Eenvoudig gezegd hebben EU-ingezetenen nu meer zeggenschap over het wat, hoe, waarom, waar en wanneer van het gebruik, de verwerking of verwijdering van hun persoonsgegevens.

Voor wie geldt het?

De AVG geldt voor alle ingezetenen van de EU en voor elke organisatie die diensten of producten levert aan mensen die in de EU zijn, ongeacht de locatie van de verwerking. 

Wat gebeurt er als u de verordening niet naleeft?

Het niet-naleven van de AVG kan de organisatie een enorme geldboete opleveren. Er zijn twee lagen van administratieve boetes die kunnen worden opgelegd:

1. Maximaal €10 miljoen, of 2% van de jaarlijkse totale omzet - het hoogste bedrag.

2. Maximaal €20 miljoen, of 4% van de jaarlijkse totale omzet - het hoogste bedrag.

De boetes zijn gebaseerd op de specifieke artikelen van de verordening die de organisatie heeft geschonden. Voor inbreuken op de verplichtingen van de organisatie, met inbegrip van gegevensbeveiliging, geldt het lagere niveau. Voor inbreuken op de privacyrechten van een individu geldt het hogere niveau.

De drie essentiële rollen

Volgens de AVG vallen de mensen die betrokken zijn bij de enquêtegegevens over het algemeen in drie categorieën.

 • Betrokkene: de respondenten van de enquête, die de enquête invullen en de antwoorden geven.
 • Gegevenscontroller: de maker of beheerder van de enquête, die bepaalt wat de doelen zijn en welke middelen worden ingezet om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.
 • Gegevensverwerker: Zoho Survey verwerkt de gegevens die worden verzameld met behulp van de enquête die u maakt.

Hoe helpt Zoho Survey u om te voldoen aan de AVG?

Met Zoho Survey kunnen gebruikers de enquêtegegevens in alle industriestandaard-bestandstypen downloaden en de gegevens na gebruik verwijderen. Wij zorgen er ook voor dat het volgende voldoet aan de AVG:

Gegevensverzameling en gegevensverwerking

 •  

  Maskering IP-adres

  Gebruikers kunnen het verzamelen van IP-adressen van respondenten beperken om hun privacy te beschermen en om het onnodig verzamelen van persoonlijk identificeerbare gegevens te voorkomen.

 •  

  Gegevensversleuteling

  Alle bestanduploads door de respondent en e-mailadressen die voor de deelfunctie worden opgegeven, worden in rust versleuteld.

Rechten van betrokkenen

 •  

  Toestemming en recht op informatie

  Auteurs van enquêtes wordt aanbevolen om velden toe te voegen binnen de enquête om toestemming van de respondenten te verkrijgen bij het verzamelen van gegevens. De auteurs kunnen ook het tekstveld gebruiken om hun respondenten te laten weten wat het doel is van de gegevens die zij verzamelen en waarvoor de gegevens worden gebruikt.

 •  

  Recht van inzage en gegevensportabiliteit

  Naar aanleiding van het verzoek van de betrokkene kunnen gegevenscontrollers de PDF van de enquêtereactie delen met de respondent.

 •  

  Recht op rectificatie

  Maak het bewerken van enquêteformulieren mogelijk, zodat de respondenten de gegevens die ze hebben gedeeld, kunnen bewerken. Dit kan alleen wanneer de auteur van de enquête hiertoe toestemming heeft gegeven.

 •  

  Het recht om vergeten te worden

  Gegevens die aan Zoho Survey zijn toegevoegd, kunnen worden gewist. Beheerders of gebruikers van de enquête kunnen, afhankelijk van de ingestelde toegangscontroles, onjuiste gegevens en records op elk gewenst moment wissen.