Bij Zoho hebben wij altijd beseft dat het belangrijk is om de persoonsgegevens van al onze gebruikers te beschermen. Wij hebben uw gegevens nooit gebruikt om advertenties te tonen en dat zullen we ook nooit doen.

De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018, en wij willen onze nogmaals de nadruk leggen op onze inzet om uw recht op gegevensprivacy te beschermen.

Wat is de AVG?

Na jaren overleg heeft het Europees Parlement een nieuw EU-gegevensbeschermingskader ingevoerd. Dit is vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening zijn voor gegevenscontrollers en gegevensverwerkers de uitgangspunten vastgelegd over de wijze waarop persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze informatie omvat uw naam, e-mailadres, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificatie die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. 

Betrokken belanghebbenden

Gegevenscontroller

De gegevenscontroller controleert, zoals de naam impliceert, het algemene doel en de middelen, ofwel 'waarom' en 'hoe' de gegevens moeten worden gebruikt.

Gegevensverwerker

Een gegevensverwerker is een persoon of organisatie die de gegevens namens de gegevenscontroller verwerkt. Wanneer u Zoho Sprints gebruikt, verleent u ons toestemming om de gegevens in uw naam te verwerken. Het is echter belangrijk te benadrukken dat u altijd de volledige controle behoudt over uw gegevens, en dat u het recht hebt om het doel en de doeleinden te bepalen waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Betrokkene

Dit is een persoon wiens persoonsgegevens worden verzameld, bewaard of verwerkt.

Wij willen graag dat u weet welke rechten u hebt als betrokkene, en hoe u ze kunt uitoefenen.

  •  Recht op toegang Alle gebruikers kunnen hun gegevens opgeslagen op Zoho Sprints bekijken en hebben toegang tot deze gegevens.  Een projectbeheerder die de gegevenscontroller is van uw organisatie heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens van alle portal-leden.
  •  Recht op rectificatie Een projectbeheerder kan alle fouten in de persoonsgegevens van de leden van zijn of haar portal corrigeren.
  •  Recht op overdraagbaarheid van gegevens Een projectbeheerder kan een back-up maken van alle gegevens op uw portal. Naar het geregistreerde e-mailadres van de beheerder wordt een met wachtwoord beveiligde link verzonden.
  •  Recht op gegevenswissing Een projectbeheerder kan te allen tijde alle gegevens wissen van zijn of haar portal.

Onze AVG-gerichte verbeteringen

Wij hebben het beginsel van gegevensbescherming standaard geïnternaliseerd. Wij verzamelen alleen de gegevens die wij nodig hebben en bewaren deze enkel gedurende de vereiste periode.

Datahosting 

Onze veilige datacenters bevinden zich in de EU en de VS. Als u zich aanmeldt bij www.zoho.eu kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens binnen de EU blijven. Zo blijven uw gegevens ook binnen de VS als u zich aanmeldt via www.zoho.com.

Gegevensversleuteling

Al uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen onbevoegde toegang. Wij implementeren versleuteling in rust voor al uw persoonsgegevens.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben geavanceerde praktijken ingevoerd om uw gegevens te beschermen. Zoho Corporation heeft een ISO/IEC 27001:2013-certificering behaald en voldoet ook aan SOC 2 Type II. Lees hier  meer over onze beveiligingspraktijken, ons beleid en onze infrastructuur.

Aarzel niet om vragen te stellen en uw zorgen te delen op privacy@zohocorp.com.

Kies voor uw privacy. Kies voor Zoho.

Meer informatie over Zoho's toepassing van de AVG.

  • bsi-assurance
  • Privacy Shield
  • TRUSTe
  • SOC

Disclaimer: De informatie die hierin wordt gepresenteerd, mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij raden u aan om juridisch advies in te winnen om te voldoen aan de eisen van de AVG.