Wat is de AVG?

De  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe privacyverordening die bedoeld is om personen in de Europese Unie (EU) betere bescherming en controle te bieden over hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt, verwerkt of verwijderd. Deze verordening, van kracht vanaf 25 mei 2018, verduidelijkt hoe de EU-wetgeving inzake persoonsgegevens zelfs buiten de grenzen van de EU geldt.

Als u een bedrijf met klanten in de EU bent, zal de AVG op u van toepassing zijn wanneer u persoonsgegevens van uw EU-klanten verwerkt.

Waarom is het belangrijk dat u beheersoftware voor sociale media gebruikt die voldoet aan de AVG?

Als beheertool voor sociale media helpt Zoho Social zijn gebruikers al hun sociale-mediakanalen te beheren vanaf één plek. Aangezien de content op sociale netwerken door gebruikers wordt gegenereerd, kan het persoonlijke gegevens van individuen bevatten, in het geval dat zij besluiten om deze gegevens te delen. Op grond van de AVG zijn bedrijven verplicht een logboek bij te houden van alle klantgegevens en alle manieren waarop deze worden gebruikt.

Wat heeft Zoho Social gedaan om klaar te zijn voor de AVG?

Recht op gegevensportabiliteit

Een van de belangrijkste aspecten van de AVG is het recht om gegevens van de ene controller naar de andere over te brengen.

 • Wij slaan onze gebruikersgegevens veilig op in meerdere datacenters in de Verenigde Staten of Europa. Als u echter uw gegevens wilt migreren van ons Amerikaanse datacenter naar ons Europese datacenter doen wij dat direct voor u, zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
 • Als u een lijst wilt van alle acties die u hebt uitgevoerd in Zoho Social, van het plannen van berichten tot het creëren van concepten, helpen wij u die gegevens in een CSV-bestand te downloaden en te exporteren.

Beveiliging van de verwerking

 Persoonlijk identificeerbare informatie (PII) vormt de kern van gegevensbescherming. Dit zijn persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, enzovoort, specifiek voor een individu die kunnen worden gebruikt om een persoon gemakkelijk te onderscheiden van een andere.

 • Zoho Social is beveiligd met 256-bits AES-versleuteling. We gebruiken Versleuteling in rust om dergelijke gevoelige gegevens te versleutelen, om te voorkomen dat hackers misbruik maken van uw gegevens.
 • U kunt ook auditlogboeken bekijken vanuit Zoho Social om de geschiedenis van wijzigingen te laten zien die u of uw teamleden hebben aangebracht, en om gemakkelijk alle wijzigingen te kunnen bijhouden.
 • Zoho Social helpt u bij het maken van rapporten op basis van hoe uw bedrijf of bureau presteert op sociale media. Verder vereenvoudigen wij het delen van rapporten met uw belanghebbenden  via e-mail, en bieden we ook de optie om de zip-bestanden van uw rapporten te beschermen met sterke wachtwoorden, terwijl we een hoog beveiligingsniveau waarborgen.

FAQ

1. Waarom moet u voldoen aan de AVG?

 • Op grond van de AVG is elke organisatie die op enige wijze met de persoonlijke gegevens van EU-inwoners werkt, verplicht om de gegevens te beschermen. Dit zijn onder andere basisgegevens van klanten die uw bedrijf nodig heeft, zoals naam, e-mail en telefoonnummer.

2. Hoe helpt de AVG bedrijven?

 • Wanneer klanten weten hoe hun gegevens worden opgeslagen en gebruikt, hebben zij meer vertrouwen in het bedrijf. Deze verordening garandeert dat.
 • Aanmeldingsmails zorgen voor betere openings- en CTR-percentages voor e-mailbetrokkenheid, want alleen degenen die geïnteresseerd zijn in uw content kiezen ervoor om deze te ontvangen.

3. Hoe helpt de AVG klanten?

 • Aangezien bedrijven alleen noodzakelijke persoonsgegevens kunnen opslaan (met een specifiek doel), ervaren klanten meer privacy en hebben ze een sterkere controle over hun persoonsgegevens.
 • Strikte regelgeving en sterke sancties zorgen ervoor dat er minder gegevenslekken en beveiligingsincidenten zijn, waardoor eindgebruikers meer zekerheid hebben over hun persoonsgegevens.

4. Wat is de invloed van de AVG op klanten van Zoho Social?

 • Bij Zoho hebben wij uw gegevens nooit gebruikt om advertenties te tonen en dat zullen we ook nooit doen. Dit was al zo vóór aanvang van de AVG. In lijn met de AVG en onze ‘privacy eerst’-cultuur hebben we verder een reeks veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat onze klanten over de hele wereld beter worden beschermd en meer controle hebben over hoe hun gegevens worden gebruikt.
 • De AVG maakt onderscheid tussen organisaties die gegevenscontrollers en organisaties die gegevensverwerkers zijn. Zoho Social is een gegevensverwerker van content die is gecreëerd, aangevraagd of gepubliceerd via ondersteunde sociale netwerken in overeenstemming met de manier waarop de klanten betrokken zijn bij ons platform. Als gegevenscontrollers controleren onze klanten hoe hun content wordt verzameld en gebruikt door hen, op Zoho Social.

5. Kan ik mijn gegevens verwijderen wanneer ik maar wil?

 • U hebt alle rechten om uw account te sluiten of beëindigen met behulp van onze services op elk door u gewenst moment. Wanneer u ons een e-mail stuurt met een verzoek om uw gegevens te wissen, zullen wij uw verzoek direct inwilligen.

6. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens downloaden?

 • Stuur een e-mail naar support@zohosocial.com en wij helpen u al uw gegevens te exporteren.

Meer informatie over Zoho's toepassing van de AVG.

 • bsi-assurance
 • Privacy Shield
 • TRUSTe
 • SOC

Disclaimer: de informatie die hierin wordt gepresenteerd, mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij raden u aan om juridisch advies in te winnen om te voldoen aan de eisen van de AVG.