Zoho Sites - Gebruiksvoorwaarden

ZOHO SITES, EEN SERVICE WAARMEE U WEBSITES KUNT MAKEN EN BEHEREN, WORDT TER BESCHIKKING GESTELD AAN U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' OF 'UW' GENOEMD) DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN. DOOR ZOHO SITES TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SERVICE. GA NIET OVER TOT HET GEBRUIK VAN ZOHO SITES, OP WELKE MANIER DAN OOK, ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

De Service

Zoho Sites is een service waarmee u website(s) kunt maken. Daarnaast biedt Zoho Sites websitedomeinregistratie, webhosting en zakelijke e-mailhosting.

Toegang tot Zoho Sites

Zoho Sites is een onderdeel van Zoho's aanbod van online samenwerkings-, productiviteits- en zakelijke toepassingen. U krijgt toegang tot Zoho Sites met behulp van uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna ‘Zoho-account’).

Toegang tot andere Zoho Services

Andere Zoho Services kunnen worden geïntegreerd met Zoho Sites. Met uw Zoho-account kunt u ook alle Zoho Services openen, zelfs indien dergelijke Zoho Services niet zijn geïntegreerd met Zoho Sites. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan instemming vereist zijn met de servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke Zoho Services (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd). U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

Toegang tot toepassingen van derden die zijn geïntegreerd met Zoho Sites

Toepassingen van derden (hierna 'Toepassing(en) van derden' genoemd) kunnen worden geïntegreerd met Zoho Sites. Voor toegang tot en gebruik van de toepassingen van derden kan de acceptatie van de servicevoorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op deze toepassing(en) van derden (hierna 'Voorwaarden van derden' genoemd) vereist zijn. U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de voorwaarden van derden vóór toegang tot of het gebruik van een toepassing van derden.

Inhoud, gedrag en screening

U kunt content overbrengen of publiceren die door u is gemaakt met behulp van Zoho Sites. U alleen bent echter verantwoordelijk voor de content en de gevolgen van de overdracht of publicatie ervan. Zoho kan de content die via Zoho Sites wordt overgebracht of gepubliceerd door middel van geautomatiseerde scripts screenen en u stemt hierbij in met deze screening door Zoho. Zoho behoudt zich het recht voor om toegang tot elke content die deze voorwaarden schendt, illegaal of anderszins verwerpelijk is in Zoho's eigen goeddunken, te verwijderen of te blokkeren.

Door gebruik te maken van Zoho Sites gaat u akkoord met het volgende:

 • U zult geen content overbrengen of publiceren die schadelijke codes, virussen, malware of andere soortgelijke software of programma's bevat die de werking van een computer of telecommunicatieapparaat beschadigt of beperkt.
 • U zult geen content overdragen of publiceren die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van welke partij dan ook.
 • U zult geen content overdragen of publiceren die pornografisch en/of obsceen is.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken om een persoon of entiteit te imiteren.
 • U zult geen bestanden uploaden voor het primaire doel deze door Zoho te laten hosten of voor gebruik buiten een website die gemaakt is met Zoho Sites.
 • U zult geen content overdragen of publiceren die onwettig, illegaal of haatdragend is, of die racisme, discriminatie of haat op basis van etniciteit bevordert.
 • U zult geen materiaal overdragen of publiceren dat in diskrediet brengt, beledigt, treitert, stalkt, bedreigt of anderszins de privacy en andere wettelijke rechten van anderen schendt.
 • U zult Zoho's servers niet overbelasten of Zoho's bandbreedte misbruiken.
 • U zult geen inhoud overdragen of publiceren die enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetten schendt.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken voor spam, phishing of soortgelijke activiteiten.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken voor het overdragen of publiceren van enige gepirateerde content.
 • U zult de service niet gebruiken voor het primaire doel van het weergeven van advertenties. (Echter, het is toegestaan maximaal vijf (5) advertentie-eenheden per pagina op te nemen).
 • U zult geen content overdragen of publiceren die wordt beschouwd als vertrouwelijk, en/of geen persoonlijke informatie van enige persoon of entiteit.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken voor het verkopen of distribueren van illegale en vervalste producten.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken voor het verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • U zult de provisioning van Zoho Sites niet verstoren of onderbreken.
 • U zult geen content verzenden of publiceren die wordt gebruikt voor scammingdoeleinden zoals piramideschema's, klikfraude of 'snel-rijk-worden'-systemen.
 • U zult geen content overdragen of publiceren die gevaarlijke of illegale activiteiten bevordert.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken voor het publiceren van content die uitsluitend is gemaakt om zoekmachineresultaten, zoekmachineranking en zoekresultaatranking te manipuleren.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken voor het genereren van onnatuurlijk verkeer.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken om partnerlinks te plaatsen zonder enige originele content.
 • U zult Zoho Sites niet gebruiken om te linken of door te verwijzen naar sites die betrokken zijn bij een van de hierboven vermelde verboden activiteiten.

Afbeeldingen

De afbeeldingen die worden gebruikt in de thema's om de website te maken, zijn door Zoho gebruikt onder licentie van de auteursrechthebbenden van dergelijke beelden. Deze beelden mogen alleen worden gebruikt op websites die zijn gemaakt met behulp van Zoho Sites en worden aangeboden 'zoals ze zijn' en 'voor zover ze beschikbaar zijn'. U dient toestemming te krijgen van de respectievelijke auteursrechthebbenden voordat u de afbeeldingen op een andere manier gebruikt.

Gebruikslimieten

Zoho kan gebruikslimieten voorschrijven op basis van het door u gekozen abonnement. U dient te verzekeren dat uw gebruik binnen de door Zoho voorgeschreven limieten blijft, om onderbrekingen van de service te voorkomen. U begrijpt dat Zoho een activiteit kan beperken indien u de gebruikslimiet voor een dergelijke activiteit hebt bereikt.

Wijziging van de voorwaarden

Zoho behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen aan de voorwaarden zijn van kracht op uw gebruik van Zoho Sites na publicatie van deze wijziging.