Regelgeving inzake elektronische handtekeningen De E-Sign-wet

De Amerikaanse wet inzake elektronische handtekeningen in het kader van de wereldhandel en nationale handel van 2000 werd aangenomen om de handel tussen verschillende staten en buitenlandse handel beter te beveiligen en te reguleren.

Probeer Zoho Sign

De Amerikaanse wet inzake elektronische handtekeningen in het kader van de wereldhandel en nationale handel van 2000 werd aangenomen om de handel tussen verschillende staten en buitenlandse handel beter te beveiligen en te reguleren.

Volgens de wet heeft een elektronische handtekening rechtsgeldigheid als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

Algemene opzet

  • Een handtekening kan niet van rechtskracht, geldigheid of afdwingbaarheid worden beroofd enkel en alleen omdat deze in elektronische vorm is gesteld.
  • De ondertekenende partijen moeten de intentie hebben het document te ondertekenen.

Openbaarmaking van de consument

  • Beide partijen moeten ermee instemmen elektronisch zaken te doen.
  • De consument moet zijn instemming bevestigen. Er kan niet van uit worden gegaan dat de consument zijn instemming heeft gegeven enkel en alleen omdat hij niet heeft gekozen voor de mogelijkheid om zijn instemming te weigeren of omdat hij niet heeft gereageerd op de mogelijkheid om zijn instemming te verlenen.

Bewaring van contracten en gegevens

  • Een bewaard bedrijfsdocument weerspiegelt nauwkeurig de inhoud van het oorspronkelijke document in een onveranderlijke indeling.
  • De gegevens moeten toegankelijk zijn voor personen die recht hebben op toegang.
  • Het moet in een vorm zijn die geschikt is voor nauwkeurige reproductie voor latere referentie, door toezending, afdrukken of anderszins.
  • Het moet worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven periode.

Zoho Sign en de E-Sign-wet

Zoho Sign is digitale-handtekeningsoftware die voldoet aan alle regels en voorschriften van de E-Sign-wet. Alle documenten die worden ondertekend of verzonden via Zoho Sign zijn daardoor ontvankelijk voor de rechtbank. Meer informatie

Probeer Zoho Sign