Digitale handtekeningen
Een volledig overzicht

Meer informatie over digitale handtekeningen en hun structuur, functionaliteiten en voordelen.

Probeer nu

Digitale handtekeningen

Wat zijn digitale handtekeningen?

Digitale handtekeningen zijn de moderne alternatieven voor fysieke handtekeningen en zegels. Ze maken het ondertekeningsproces veilig en documenten onvervalsbaar. Digitale handtekeningen voegen een digitale vingerafdruk toe aan uw document en controleren op wijzigingen gedurende de levenscyclus van het document. Tijdens dit proces worden ongeautoriseerde wijzigingen van de documenten gedetecteerd en de ontvangers op de hoogte gebracht. Digitale handtekeningen hebben bewezen het ondertekeningsproces van documenten uitermate veilig, betrouwbaar en onweerlegbaar te maken. Ze zijn ook juridisch bindend en wereldwijd aanvaard.

Hoe werken digitale handtekeningen?

Dit is hoe het proces werkt:

KANT VAN DE AFZENDER

  • De afzender uploadt een document, vult de documentgegevens in, voegt ontvangers toe en stuurt het document uit om te worden ondertekend.
  • Vervolgens wordt er een cryptografische hash voor het document gegenereerd.
  • De gegenereerde hash wordt versleuteld met behulp van de persoonlijke sleutel van de afzender. (de persoonlijke sleutel wordt opgeslagen in een beveiligde HSM).
  • De versleutelde hash wordt vervolgens aan het document gehecht.
  • Het versleutelde document wordt samen met het certificaat van de openbare sleutel van de afzender verzonden naar de ontvangers.
digitale handtekeningen

KANT VAN ONTVANGER

  • De ontvanger ontvangt het document met het certificaat van de openbare sleutel van de afzender.
  • De ontvanger decodeert vervolgens de versleutelde hash met het certificaat van de openbare sleutel van de afzender.
  • De hash gegenereerd door de afzender wordt verkregen na decodering.
  • Een cryptografische hash wordt aan de kant van de ontvanger opnieuw gegenereerd voor het document.
  • Beide cryptografische hashes worden met elkaar vergeleken. Indien beide hetzelfde zijn, is er niet geknoeid met het document.

Waarom gebruikt u digitale handtekeningen?

Digitale handtekeningen maken het hele ondertekeningsproces voor documenten uiterst veilig. Deze methode heeft veel voordelen.

Digitale handtekeningen zorgen voor authenticiteit, integriteit en zijn onweerlegbaar.

Authenticiteit.

Digitale handtekeningen zorgen voor actieve deelneming van de ondertekenaars door hun persoonlijke sleutel veilig te bewaren tijdens het delen van de openbare sleutel met andere ontvangers. Sommige digitale-handtekeningservices, zoals Zoho Sign, slaan hun persoonlijke sleutel op in een uiterst veilige Hardware Security Module (HSM) om authenticiteit te garanderen.

Authenticiteit.

Integriteit.

De cryptografische hashfuncties die boven elk document worden toegevoegd, zijn afhankelijk van de inhoud van dat document. Iedere kleine wijziging aan het document is van invloed op de hash, wat aangeeft dat er met het document is geknoeid. Op deze manier kan de inhoud van een document niet worden gewijzigd zonder ontdekt te worden.

Onweerlegbaarheid.

Documenten ondertekend met behulp van een digitale handtekening laten een digitale vingerafdruk achter. Zodra een gebruiker een document heeft ondertekend, kan hij de onwettigheid ervan niet meer claimen. Zoho Sign biedt een volledig auditspoor van alle ondertekenaars, hun activiteiten, tijdsaanduidingen en IP-adressen.