Zoho SalesIQ - Gebruiksvoorwaarden

Zoho SalesIQ - Gebruiksvoorwaarden

ZOHO SALESIQ, EEN REALTIME SERVICE VOOR CONTROLE EN KLANTBETROKKENHEID, WORDT U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' OF 'UW' GENOEMD) AANGEBODEN DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. DOOR ZOHO SALESIQ TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN. GA NIET OVER TOT HET GEBRUIK VAN ZOHO SALESIQ, OP WELKE MANIER DAN OOK, ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

Toegang tot Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ is een onderdeel van Zoho's suite met online samenwerkings-, bedrijfs- en productiviteitstoepassingen. U krijgt toegang tot Zoho SalesIQ via uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna 'Zoho-account' genoemd).

Andere Zoho Services openen

Veel Zoho Services zijn geïntegreerd met Zoho SalesIQ. Met uw Zoho-account kunt u alle Zoho Services openen, zelfs indien dergelijke Zoho Services niet zijn geïntegreerd met Zoho SalesIQ. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan instemming met de voorwaarden van dergelijke servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke Zoho Services (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd) vereist zijn. U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

Services van derden openen die zijn geïntegreerd met Zoho SalesIQ

Veel services van derden (hierna 'Services van derden' genoemd) zijn geïntegreerd met Zoho SalesIQ. Zoho zal in de toekomst meer Services van derden met Zoho SalesIQ integreren. Daarnaast kunt u ook andere Services van derden met Zoho SalesIQ integreren met behulp van de API, indien dergelijke Services van derden deze integratie toestaan. Voor toegang tot en gebruik van Services van derden moet u mogelijk akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke Services van derden (hierna 'Voorwaarden van derden' genoemd). U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de Voorwaarden van derden voor toegang tot of het gebruik van Services van derden.

Gegevens die worden verzameld met Zoho SalesIQ

Met Zoho SalesIQ kunt u gegevens verzamelen zoals het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de verwijzende URL, bestanden die worden geopend, de tijdzone en het besturingssysteem van uw websitebezoekers. U kunt de verzamelde informatie gebruiken om de kwaliteit van uw website te behouden, de betrokkenheid van bezoekers te verbeteren en voor algemene statistische doeleinden.

Uw websitebezoekers identificeren en volgen

Zoho SalesIQ gebruikt eigen cookies om bezoekersinteracties op uw website te rapporteren. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die door hun browser op de apparaten van uw bezoekers worden opgeslagen. Met deze cookies i) kunt u uw websitebezoekers identificeren en ii) de hierboven beschreven bezoekersgegevens verzamelen. Uw bezoekers kunnen de instellingen wijzigen, zodat cookies worden geblokkeerd of ze worden gewaarschuwd wanneer cookies naar hun apparaat worden verzonden.

Met Zoho SalesIQ kunt u als volgt uw websitebezoekers identificeren:

  1. Wanneer een bezoeker op uw website zijn/haar naam of e-mailadres invoert via de chatfunctie op uw website.
  2. Wanneer een bezoeker uw website opent met de browser waarmee deze zich al heeft aangemeld bij uw website en zijn/haar naam of e-mailadres heeft opgegeven.
  3. Op basis van de URL-parameters wanneer een bezoeker uw website opent.

DNT-header

DNT (Do Not Track) is een HTTP-headerveld waarmee gebruikers zich kunnen afmelden voor tracking door websites die ze niet hebben bezocht. U begrijpt dat Zoho SalesIQ DNT-headers niet ondersteunt omdat deze niet zijn goedgekeurd door w3c-standaarden. Als uw website echter een DNT-functie nodig heeft, kunt u JS API van Zoho SalesIQ gebruiken om het volgen van websitebezoekers uit te schakelen. U kunt tracking ook op integratieniveau uitschakelen met de insluitconfiguraties van Zoho SalesIQ.

Insluitcode van Zoho SalesIQ

De Zoho SalesIQ-insluitcode is de code die op uw website wordt geïnstalleerd om bezoekersgegevens te verzamelen ('Insluitcode'). Onder de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst (a) verleent Zoho u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het installeren, kopiëren en gebruiken van de Insluitcode, uitsluitend voor zover nodig voor het gebruik van Zoho SalesIQ op uw website. Het is verboden om (derden toe te staan) (i) de Insluitcode of de documentatie te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of anderszins afgeleide werken van de Insluitcode of de documentatie te maken; (ii) reverse-engineering toe te passen, de broncode te decompileren of disassembleren, of anderszins te proberen de broncode van de Insluitcode te achterhalen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de wet die van kracht is in het rechtsgebied waarin u zich bevindt; (iii) de rechten in of op de Insluitcode te verhuren, te leasen, te verkopen of anderszins over te dragen; (iv) eigendomsverklaringen of -labels in of bij de Insluitcode te verwijderen; of (v) software te gebruiken, te posten, te verzenden of te introduceren die de werking van de Insluitcode negatief beïnvloedt of probeert te beïnvloeden.

Privacyvereisten

Als onderdeel van uw gebruik van Zoho SalesIQ dient u een passend privacybeleid te hebben, publiceren en naleven, en dient u alle toepasselijke wetten, beleidsregels en voorschriften met betrekking tot het verzamelen van informatie van bezoekers na te leven. Het privacybeleid moet melding maken van uw gebruik van cookies om gegevens te verzamelen. U mag privacyfuncties die deel uitmaken van Zoho SalesIQ niet omzeilen.

Einde servicevoorwaarden

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen op Legal@zohocorp.com.