Rollen en machtigingen

Gebruikers beheren

Beheer alle gebruikers die toegang hebben tot uw Zoho Recruit-account. U kunt ook gebruikers deactiveren wanneer ze uw bedrijf verlaten.

Profielen beheren

Niet alle recruiters hebben toegang nodig tot elk stukje informatie. Dit kunt u beheren door profielen te maken waarbij de toegangsrechten van de gebruiker vooraf worden bepaald. Dit kan op module- of functieniveau.

Rollen beheren

Stel rollen op en wijs die toe aan verschillende gebruikers in uw Zoho Recruit-account, zoals Beheerder, Recruiter, Gast of Interviewer.

Gebruikersgroepen beheren

In Zoho Recruit kunt u verschillende groepen maken die gemeenschappelijke documenten beheren. Een groep is over het algemeen een aantal recruiters met vergelijkbare taken of toegang tot vergelijkbare records.

Bepaal wat recruiters kunnen zien

Als beheerder kunt u de toegangsrechten van Zoho Recruit-velden en -koppelingen instellen voor verschillende profielen.

Deel uitsluitend de gegevens die u wilt

Maak aangepaste regels die u helpen bij het delen van gegevens tussen management, ondergeschikten en anderen. Door gebruik te maken van de instellingen voor het delen van gegevens kunt u toegangsrechten instellen voor gebruikers met andere rollen of in andere groepen.