Roosters

Die tijd die elk teamlid aan taken besteedt, wordt hier ook bijgehouden. Dit is nuttig bij het nauwkeurig factureren van klanten, om het tempo van het project te volgen en om knelpunten te identificeren en snel op te lossen.

Timesheets

Automatische tijdregistratie

U kunt de timers in Zoho Projects gebruiken om de tijd die aan elke taak wordt besteed bij te houden. De bestede tijd wordt automatisch aan uw rooster toegevoegd zodra de taak is voltooid. U kunt de bestede tijd ook handmatig invoeren als u dat zou willen.

Log time

Geregistreerde tijd herzien

Managers kunnen de tijd beoordelen die door hun team is vastgelegd en de factureerbare uren en acties bepalen.

Timesheet Review

Wereldwijde timer

U kunt alle timers beheren en de tijd van verschillende taken met de Wereldwijde timer-widget registeren. U kunt timers starten en stoppen en teamleden via de opmerkingen op de hoogte brengen. 

Global Timer

Roosters exporteren

U kunt roosters exporteren in xls-, csv- en pdf-indeling.

Export Timesheet

Uitgebreide rapporten

Het rapport van de projecten geeft een compleet overzicht van de tijd die aan elk project van u wordt besteed. Roosterrapporten met de tijd die is gespendeerd aan elke klant en rapporten met de tijd die door elke werknemer is besteed, zijn ook beschikbaar.

Timesheet reports