Blueprint

Automatiseer uw routinetaken door workflows te ontwerpen met behulp van onze Blueprint-editor. Stel taakstatussen in, schakel de juiste personen in en automatiseer het bijwerken van taakvelden en e-mailwaarschuwingen. Zorg ervoor dat het juiste proces wordt gevolgd en verminder projectvertragingen.

BlueprintBlueprintBlueprint

Workflow-regels

Automatiseer elke stap van uw project met behulp van workflow-regels. Geef de voorwaarden op waarbij een bepaalde regel moet worden geactiveerd en wijs dus automatisch taken toe, werk velden automatisch bij, verzend meldingen en waarschuwingen en maak zelfs gebruik van webhooks om regels in apps van derden aan te roepen.

Workflow-regelsWorkflow-regels
Bedrijfsregels

Bedrijfsregels

Automatiseer uw proces voor het traceren van problemen met behulp van bedrijfsregels. Stel een set regels samen die, wanneer deze door de opgegeven voorwaarden worden geactiveerd, automatisch een aantal acties uitvoeren, zoals het toewijzen van het probleem aan een gebruiker, het wijzigen van de ernst van het probleem enzovoort.

Aangepaste functies

U kunt op elk moment in het proces van probleemopsporing het probleem toewijzen aan een andere gebruiker, de belanghebbenden via sms informeren of de klant een update sturen over het probleem. Met maatwerk functies kunt u dergelijke meldingen automatiseren, webhooks aanroepen en gewenste logica uitvoeren wanneer een regel wordt geactiveerd.

Aangepaste functies
Webhooks

Webhooks

Met Webhooks kunt u HTTP-meldingen van Zoho Projects naar apps van derden automatiseren. Configureer de URL's waarnaar u waarschuwingen wilt pushen en koppel deze aan workflow-regels of bedrijfsregels, zodat meldingen automatisch worden verzonden wanneer aan de voorwaarden voor de regel wordt voldaan.