Taakafhankelijkheid in Zoho Projects

Taakafhankelijkheid is een relatie waarin een taak steunt op één of meerdere taken die moeten worden uitgevoerd voordat de genoemde taak kan worden afgerond. De taak die afhankelijk is van de voltooiing van de vorige taak is de opvolger, en de taak waarvan deze afhankelijk is de voorganger. In Zoho Projects, kan het projectteam via de Gantt-grafiek een compleet overzicht krijgen van taken en de afhankelijkheden met bijzonderheden zoals taakeigenaren, afhankelijkheidstype, tijdsverschil, vervaldatum en meer.

Aan de slag

Taakafhankelijkheid in Zoho Projects

Visualiseer en beheer taakafhankelijkheden

In de Gantt-grafiek is het instellen van de afhankelijkheid tussen taken net zo eenvoudig als klikken en slepen. U kunt kiezen uit vier verschillende typen, namelijk, einde-tot-begin, begin-tot-begin, begin-tot-einde en einde-tot-einde. Het type bepaalt de volgorde waarop de taken moeten worden uitgevoerd.

Visualize and manage

Taken verdelen met een vooraf ingestelde vertraging

Vertraging wordt gedefinieerd als de tijdsduur waarmee een vervolgtaak moet worden uitgesteld ten opzichte van de voorganger. Bijvoorbeeld: een taak moet worden opgepikt binnen twee dagen nadat de voorgaande taak is voltooid. Zodra een vertraging van 2 dagen is ingesteld, ziet u dat de vervolgtaak automatisch gepland wordt om twee dagen nadat de voorganger is voltooid, te starten.

Spreid uw taken

Plan afhankelijkheden al voordat taken worden gepland

Zoho Projects allows you to set dependencies for unscheduled tasks. Al uw taken zonder een gedefinieerde begin- en einddatum worden opgenomen in de kolom Ongeplande taken. U kunt relaties tussen deze taken vooraf definiëren via een soortgelijke klikken-en-slepen-methode. Dergelijke taken worden automatisch op elkaar afgesteld zodra de data worden ingesteld.

Plan tasks

Neem de controle over standaardacties

Alle instellingen met betrekking tot taakafhankelijkheid zijn beschikbaar onder Taak en rooster bij de bedrijfsinstellingen. U kunt het afhankelijkheidstype van uw voorkeur kiezen en het meest gebruikte afhankelijkheidstype als standaard instellen. U kunt ook bepalen welke acties moeten worden uitgevoerd wanneer een taak progressie boekt, wordt uitgesteld of wordt verschoven.

Het heft in eigen handen nemen