Projectgebeurtenissen

Ieder project is onvermijdelijk gekoppeld aan gebeurtenissen zoals teamvergaderingen, presentaties en controles. U kunt deze nu plannen en beheren vanaf één plek. Zelfs als u een gebeurtenis mist, kunt u het alsnog bekijken onder verstreken gebeurtenissen en een idee krijgen van wat er is gebeurd.

Plan gebeurtenissen

U kunt gebeurtenissen zoals vergaderingen, presentaties en controles plannen, en deelnemers van uw projectteam uitnodigen. U kunt bovendien terugkerende gebeurtenissen plannen om dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks te herhalen. Stel een tijd in om de deelnemers vooraf te herinneren en ervoor te zorgen dat niemand het vergeet.

Bekijk geplande gebeurtenissen

U kunt al uw geplande gebeurtenissen bekijken, geordend op vandaag, morgen en later. Hier ziet u ook de datum van de gebeurtenis, de duur, locatie en de lijst met deelnemers.

Toon verstreken gebeurtenissen

U kunt een lijst van verstreken gebeurtenissen bekijken. Die kunt u gebruiken om een overzicht bij te houden van belangrijke details van de gebeurtenissen, zoals de notulen van vergaderingen, evenals kopieën van presentaties en documenten. Dit kan fungeren als een handige bron voor diegenen die de gebeurtenis hebben gemist en een en ander moeten inhalen.

Voeg notulen en documenten toe

Als u deelnemers kennis vooraf wilt laten opdoen over de te bespreken onderwerpen, kunt u documenten koppelen aan gebeurtenissen. Details zoals de notulen van een vergadering kunnen worden toegevoegd als reactie op gebeurtenissen.