Bij Zoho Projects streven we ernaar elk aspect van projectbeheer in de bouwsector te vereenvoudigen.

Wij helpen u uitdagingen bij de bouw het hoofd te bieden

Plan voor perioden met tegenslag

 • Houd rekening met vertragingen bij de inkoop, leveringen en goedkeuringen bij het plannen van taken.
 • Bouw extra tijd in als er sprake is van onderlinge afhankelijkheid bij bepaalde taken.
 • Plan taken opnieuw of laat taken elkaar overlappen om de voortgang van het project te versnellen.
Plan voor perioden met tegenslag

Uw budget onder controle houden

 • Stel een projectbudget in om basisprijzen en nauwkeurige offertes te maken.
 • Kies de gewenste factureringsmethode: op basis van personeel of van projecturen.
 • Maak slimmere beslissingen door uitgaven in realtime bij te houden.
 • Bereken de kosten van de klus door de overeengekomen kosten te vergelijken met de werkelijke kosten.
 • Ontvang waarschuwingen wanneer de werkelijke kosten het geplande budget overschrijden.
Uw budget onder controle houden

Resources op niveau brengen voor maximale efficiëntie

 • Zorg ervoor dat medewerkers met de juiste vaardigheden beschikbaar zijn op het juiste moment en op de juiste locatie.
 • Identificeer patronen van beschikbaarheid van medewerkers voor verschillende diensten.
 • Wijs resources opnieuw toe als reactie op ad-hocvereisten.
 • Voorkom overwerk en onderbenutting van resources.
Resources op niveau brengen voor maximale efficiëntie

Eén bron van waarheid creëren

 • Sla tekeningen, plannen, offertes en aanbestedingsdocumenten op in de cloud zodat u ze snel kunt delen.
 • Houd beleidsdocumenten gedurende de gehele levenscyclus van het project up-to-date.
 • Stel rapporten en veiligheidscontrolelijsten van de gezondheids- en veiligheidscommissie beschikbaar aan alle veldwerkers.
 • Beheer de toegang tot gevoelige gegevens, zoals offertedocumenten, prijzen en bedrijfseigen informatie.
 • Houd documentrevisies bij en vergelijk wijzigingen in plannen en tekeningen met versienummers.
 • Haal eenvoudig bestanden op met een snelle zoekfunctie.
Eén bron van waarheid creëren

Haal meer uit uw contracten

 • Voeg meerdere partijen toe om de capaciteit en wettigheid van contracten te controleren.
 • Definieer KPI's, metrische gegevens, risico's, voorwaarden en bepalingen.
 • Stel duidelijke escalatieprocedures op in geval van niet-naleving.
 • Waarschuw geselecteerde partijen wanneer het contract wordt geschonden.

De communicatiekloof dichten

 • Verlaag de communicatielast voor managers.
 • Communiceer rechtstreeks met het personeel.
 • Maak snelle aankondigingen en houd de antwoorden van medewerkers bij.
 • Deel plannen, locatiefoto's, RFI's en feedback in een handomdraai.

Apparatuur beheren

 • Voeg bouwresources toe en categoriseer deze als apparatuur, machines of materiaal.
 • Zorg ervoor dat de juiste benodigdheden beschikbaar zijn voor taken door het gebruik ervan te activeren.
 • Verminder menselijke fouten door de materialen in het digitale inventarisatiesysteem te volgen.

Helderheid van uw contracten verbeteren met integratie

De integratie van Zoho CRM met Zoho Projects koppelt uw bouwcontracten aan relevante projecten, waardoor transparantie bij belanghebbenden wordt gegarandeerd. Met de verworven duidelijkheid in juridische en financiële clausules van alle functies kunnen vertragingen in projecten en kostenoverschrijdingen worden voorkomen.

Helderheid van uw contracten verbeteren met integratie

Zoho Projects is voor iedereen

van operators tot managers.

Breng projectmanagers, veiligheidsingenieurs, consultants, beheerders van aannemers, kostenplanners, voormannen, documentcontrollers en supervisors samen in realtime. We maken samenwerking naadloos.

Zoho Projects is voor iedereen
 • Budgetbeheer
 • Automatisering
 • Samenwerking
 • Foutenbeheer
 • Integraties
 • Mobiele app

Budgetbeheer

Nauwkeurige budgettering kan het verschil maken tussen een succesvol en een onvolledig project. Het plannen van projectkosten is eenvoudiger met onze functies.

Factureren

Genereert schattingen en converteert uw urenstaten naar facturen voor klanten

Budgetprognoses

Voorspelt kostentoerekening op het moment van voltooiing met actuele details

Beheer van de gerealiseerde waarde

Helpt projectkosten te beheersen door resources, budget en tijd te optimaliseren

Automatisering

Wij helpen u van automatisering te profiteren wanneer u workflows beheert en goedkeuringen aanvraagt.

Blueprint

Stuurt documentatie zoals RFI's, facturen, wijzigingsorders en vergunningen automatisch naar de gewenste partijen

SLA's

Automatiseert de afhandeling van contracten met duidelijk gedefinieerde procedures voor probleemoplossing

Meldingen

Waarschuwt gebruikers voor komende deadlines, het einde van een contractperiode of een wijziging in het plan

Samenwerking

Geïnspireerd door de handigste functies van social media maken we samenwerken gemakkelijk en interessant.

Feed

Houdt u op de hoogte van updates van personen die betrokken zijn bij uw project

Chat

Betrekt experts voor snel overleg en helpt groepen bij het nemen van unanieme besluiten

Forums

Stimuleert het delen van ideeën in teams en houdt medewerkers op de hoogte.

Foutenbeheer

Met onze functies voor foutenbeheer kunt u fouten eerder opsporen, zodat u geen tijd kwijt bent aan grote revisies.

Aangepaste e-mailsjablonen

Standaardiseert het probleemlogboek met geselecteerde velden voor verschillende belanghebbenden (bijv. toezichthouders, budgetplanners, onderaannemers)

Kanban

Hiermee kunnen ontvangers van een fout de status van het probleem bekijken en bijwerken wanneer problemen zijn opgelost

Bedrijfsregels

Activeert automatisch een vooraf gedefinieerde correctieworkflow bij het registreren van een defect

Integraties

Profiteer van het extra voordeel van Zoho-apps en andere apps van derden.

Integraties Integraties

Mobiele app

Belanghebbenden bij bouwprojecten werken vanuit directiekamers en locaties. Met onze gebruiksvriendelijke mobiele app voor iOS of Android kunt u onderweg werken en projecten beheren vanaf elke locatie.

Responsief Responsief