Privacyschilden

Zoho Corporation neemt deel aan en is gecertificeerd conform de eisen van het EU-VS- privacyschild en het Zwitsers-Amerikaans privacyschild. Zoho Corporation streeft ernaar de beginselen van het privacyschild toe te passen op alle persoonsgegevens die op grond van het privacyschild worden ontvangen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland. Raadpleeg voor meer informatie de Privacy Shield List van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Zoho Corporation is verantwoordelijk voor de verwerking van de op grond van het privacyschild ontvangen persoonsgegevens en kan deze gegevens doorgeven aan een derde die optreedt als agent van het bedrijf. Zoho Corporation neemt bij alle verdere doorgiften van persoonsgegevens uit de EU en Zwitserland de beginselen van het privacyschild in acht, met inbegrip van de bepalingen betreffende verdere doorgifte.

Zoho Corporation is met betrekking tot de persoonsgegevens die zijn doorgegeven of ontvangen op grond van het privacyschild, onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Zoho Corporation verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan wettige verzoeken van openbare of overheidsinstanties, onder meer in verband met nationale veiligheidseisen of andere wetshandhavingsvereisten. Onder bepaalde voorwaarden, die uitvoeriger zijn beschreven op de website over het privacyschild, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage als andere middelen voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Lees deze verklaring aandachtig door. Als u daarna nog vragen over uw privacy of gegevens hebt die wij niet naar tevredenheid hebben beantwoord, kunt u hier contact opnemen met onze Amerikaanse onafhankelijke dienst voor geschillenbeslechting.