Bijgewerkt op: 20 september 2018.

ZOHO PAGESENSE - GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • ZOHO PAGESENSE - GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOHO PAGESENSE, EEN OPTIMALISATIEPLATFORM VOOR CONVERSIEPERCENTAGES, WORDT U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' OF 'UW' GENOEMD) AANGEBODEN DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. DOOR ZOHO PAGESENSE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. GA NIET TOT AANKOOP OVER EN GEBRUIK ZOHO PAGESENSE OP GEEN ENKELE WIJZE INDIEN U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT.

 • Zoho PageSense openen

  Zoho PageSense is een onderdeel van Zoho's suite met online samenwerkings-, bedrijfs- en productiviteitstoepassingen. U krijgt toegang tot Zoho PageSense via uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna 'Zoho-account' genoemd).

 • Andere Zoho Services openen

  Veel Zoho Services zijn geïntegreerd met Zoho PageSense. Met uw Zoho-account kunt u alle Zoho Services openen, zelfs indien dergelijke Zoho Services niet zijn geïntegreerd met Zoho PageSense. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan instemming met de voorwaarden van dergelijke servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke Zoho Services (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd) vereist zijn. U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

 • Services van derden openen die zijn geïntegreerd met Zoho PageSense

  Veel services van derden (hierna 'Services van derden' genoemd) zijn geïntegreerd met Zoho PageSense. Zoho zal in de toekomst meer Services van derden met Zoho PageSense integreren. Daarnaast kunt u ook andere Services van derden met Zoho PageSense integreren met behulp van de API, indien dergelijke Services van derden deze integratie toestaan. Voor toegang tot en gebruik van Services van derden moet u mogelijk akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke Services van derden (hierna 'Voorwaarden van derden' genoemd). U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de Voorwaarden van derden voor toegang tot of het gebruik van Services van derden.

 • Gegevens die worden verzameld met Zoho PageSense

  Met Zoho PageSense verzamelt u diverse gegevens, zoals queryparameters, kliks aan de hand van elementkiezers, hoe er door pagina's wordt gebladerd, locatie, apparaattype, browsertype, browsertaal en de besturingssystemen van uw websitebezoekers. U kunt de verzamelde informatie gebruiken om de kwaliteit van uw website te behouden, de betrokkenheid van bezoekers te verbeteren en voor algemene statistische doeleinden.

 • Uw websitebezoekers identificeren en volgen

  Zoho PageSense gebruikt eigen cookies en cookies van derden om bezoekersinteracties op uw website te rapporteren. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser van uw bezoekers op hun apparaat/computer worden opgeslagen. Eigen cookies verzamelen de hierboven beschreven bezoekersgegevens en cookies van derden volgen de bezoekers over meerdere domeinen.

 • DNT-header

  DNT (Do Not Track) is een HTTP-headerveld waarmee gebruikers zich kunnen afmelden voor tracking door websites die ze niet hebben bezocht. U begrijpt dat Zoho PageSense DNT-headers niet ondersteunt omdat deze niet zijn goedgekeurd door w3c-standaarden.

 • Insluitcode van Zoho PageSense

  De Zoho PageSense-insluitcode is de code die op uw website wordt geïnstalleerd om bezoekersgegevens te verzamelen ('Insluitcode'). Onder de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst (a) verleent Zoho u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het installeren, kopiëren en gebruiken van de Insluitcode, uitsluitend voor zover nodig voor het gebruik van Zoho PageSense op uw website. Het is verboden om (derden toe te staan) (i) de Insluitcode of de documentatie te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of anderszins afgeleide werken van de Insluitcode of de documentatie te maken; (ii) reverse-engineering toe te passen, de broncode te decompileren of disassembleren, of anderszins te proberen de broncode van de Insluitcode te achterhalen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de wet die van kracht is in het rechtsgebied waarin u zich bevindt; (iii) de rechten in of op de Insluitcode te verhuren, te leasen, te verkopen of anderszins over te dragen; (iv) eigendomsverklaringen of -labels in of bij de Insluitcode te verwijderen; of (v) software te gebruiken, te posten, te verzenden of te introduceren die de werking van de Insluitcode negatief beïnvloedt of probeert te beïnvloeden.

 • Privacyvereisten

  Als onderdeel van uw gebruik van Zoho PageSense dient u een passend privacybeleid te hebben, publiceren en naleven, en dient u alle toepasselijke wetten, beleidsregels en voorschriften met betrekking tot het verzamelen van informatie van bezoekers na te leven. Het privacybeleid moet melding maken van uw gebruik van cookies om gegevens te verzamelen. U mag privacyfuncties die deel uitmaken van Zoho PageSense niet omzeilen.

 • Gevoelige informatie

  Gevoelige informatie omvat, maar is niet beperkt tot, burgerservicenummers of andere door de overheid uitgegeven nummers, financiële rekeningnummers, betaalkaartgegevens, cv's, informatie over kredietrapporten of andere persoonlijke financiële informatie, etnische afkomst, politieke standpunten, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, gezondheids- of medische informatie, of andere informatie die onderhevig is aan internationale, federale, staats- of lokale wetten of verordeningen die nu of in de toekomst worden gehanteerd met betrekking tot gegevensbescherming of privacy. U mag Zoho PageSense niet gebruiken om gevoelige informatie te registreren. Met de functie Sessies opnemen kunt u de html-inhoud van de pagina waarop een bezoeker zich bevindt vastleggen. Als die pagina gevoelige informatie bevat, kan deze informatie worden verzonden naar Zoho PageSense. Raadpleeg de Help-documentatie voor meer informatie over de maatregelen die u kunt treffen om te voorkomen dat gevoelige informatie wordt opgenomen.

 • Einde servicevoorwaarden

  Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Overeenkomst kunt u contact met ons opnemen via legal@zohocorp.com