Inleiding

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandelt gegevensbescherming en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie. Het behandelt ook de export van persoonsgegevens buiten de EU.

Met meer dan 130 lokale en cloudgebaseerde toepassingen die worden gebruikt door meer dan 30 miljoen gebruikers in 190 landen, begrijpt Zoho zijn verplichting om klanten te helpen bij het naleven van de AVG. Wij hanteren reeds sterke gegevensverwerkingsovereenkomsten en wij zullen deze herzien om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Nu de AVG leidt tot enkele belangrijke veranderingen in de verwerking en behandeling van gebruikersgegevens, zijn hier een paar punten om u te helpen open te staan voor deze veranderingen met behulp van PageSense.

AVG-klaar met PageSense

De activiteiten van PageSense, zoals het volgen van bezoekersgedrag op websites en het zich richten op specifieke bezoekers voor A/B-tests, genereren gegevens die als privé worden beschouwd op grond van de AVG. Al deze bijgehouden gegevens worden opgeslagen met geanonimiseerde IP-adressen, zodat u ze veilig kunt vastleggen, verwerken en gebruiken zonder inbreuk te maken op de privacy van bezoekers.

Hier is alles wat u moet weten over hoe PageSense u helpt om te voldoen aan de AVG:

Bezoekersgegevens verzamelen en verwerken

PageSense verzamelt geen persoonsgegevens van elke websitebezoeker die deelneemt aan een experiment. De cookiegegevens die worden gebruikt om experimenten in kaart te brengen, zijn niet gekoppeld aan een IP-adres. 

Bovendien kunt u specifieke IP’s op projectniveau filteren met behulp van de IP-filteroptie. Wanneer u de lijst met uit te sluiten IP’s opgeeft, worden zij hiermee uitgesloten van alle experimenten in het project. Op deze manier worden de bezoekers die uw test openen vanaf de IP-adressen die u hebt uitgesloten, niet gevolgd als hits in het rapport.

PageSense-rapporten en -configuratie openen

U kunt elke gebruiker uitnodigen voor elke ruimte of elk project. Iedere gebruiker die u uitnodigt om deel uit te maken van een project of een ruimte zal toegang hebben tot de rapporten en configuraties van experimenten, maar hun mate van toegang is afhankelijk van het soort rol dat u aan hen hebt toegewezen. 

Experimentgegevens wissen

PageSense biedt de mogelijkheid om de ruimte van een gebruiker te verwijderen. Wanneer een gebruiker Ruimte verwijderen selecteert, worden alle projecten, experimentconfiguraties, experimentrapporten en andere gegevens in het deel van de ruimte van de gebruiker verwijderd.

Experimentgegevens delen

Met PageSense kunt u ook experimentrapporten delen met door u gekozen gebruikers. Het staat u vrij om dit op elk gewenst moment weer ongedaan te maken.

Beleid voor gegevensbewaring

Alle configuraties en rapporten van experimenten in een verwijderde ruimte of verwijderd project kunnen binnen 15 dagen worden hersteld. Na die 15 dagen worden alle gegevens permanent verwijderd. 

Verlopen proefversies:

PageSense behoudt alle experimentrapporten tot 90 dagen nadat de proefversie van een gebruiker is verlopen. Op de 91ste dag worden alle bijgehouden gegevens verwijderd. De experimentconfiguratie zal nog steeds toegankelijk zijn voor de gebruiker.

Geabonneerde gebruikers:

Elke PageSense-gebruiker die ten minste één keer heeft betaald voor een abonnement wordt gezien als een geabonneerde gebruiker wat gegevensbewaring betreft.

  • Heatmap, bladeranalyse en aandachtsanalyse: alle gevolgde gegevens worden gedurende één jaar bewaard vanaf de datum waarop het werd gevolgd.
  • Trechteranalyse, A/B-test, URL-splittest, formulieranalyse, en evenementen en doelen: alle gevolgde gegevens worden gedurende één jaar bewaard vanaf de datum waarop het werd gevolgd.

Integratie met derden

Als u integreert met andere hulpmiddelen van derden, bekijk dan hoe deze reageren op de AVG om ervoor te zorgen dat u de juiste stappen neemt de AVG na te leven.

Disclaimer: de informatie die hierin wordt gepresenteerd, mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij raden u aan om juridisch advies in te winnen om te voldoen aan de eisen van de AVG.