Zoho One Gebruiksvoorwaarden

ZOHO ONE, EEN AANBOD DAT EEN COMBINATIE VORMT VAN ALLE ZOHO-SERVICES DIE HIER WORDEN VERMELD EN DAT WORDT GEDAAN AAN U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' OF 'UW' GENOEMD) DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN. GA NIET TOT AANKOOP OVER INDIEN U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT.

Zoho One is een combinatieaanbieding van alle Zoho Services (met inbegrip van toepasselijke mobiele toepassingen) die hier worden vermeld. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan instemming met de voorwaarden van dergelijke servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke Zoho Services (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd) vereist zijn. U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

Aantal medewerkers

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Zoho One voor een speciale prijs wordt aangeboden op voorwaarde dat u voor alle medewerkers in uw organisatie een licentie aanschaft. U dient het exacte aantal medewerkers in uw organisatie op het moment dat u zich op Zoho One abonneert door te geven op basis van de laatste verklaring die u bij de daarvoor geëigende overheidsinstantie hebt ingediend waarin het totale aantal medewerkers in uw organisatie wordt geopenbaard. Tevens bent u verplicht om tijdens de abonnementsperiode voor elke nieuwe medewerker binnen uw organisatie een extra licentie aan te schaffen.

Verklaring van gebruik en auditering

U stemt erin toe om op verzoek schriftelijk te verklaren dat u licenties voor alle medewerkers in uw organisaties hebt verkregen. Zoho behoudt zich het recht voor om de laatste bij de overheidsinstantie ingediende verklaring waarin het totale aantal medewerkers in uw organisatie wordt geopenbaard te auditeren om naleving van de hier gespecificeerde licentievereisten te verzekeren. Een dergelijke auditering wordt door Zoho of een onafhankelijke auditfirma uitgevoerd op uw bedrijfslocatie tijdens normale openingstijden en met ten minste vijftien (15) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Indien door Zoho wordt vastgesteld dat u duidelijk in gebreke bent, bent u verplicht om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen om dit op te lossen.

Gebruikslimieten

U dient te verzekeren dat uw gebruik binnen de door Zoho voorgeschreven limieten blijft, om onderbrekingen van de service te voorkomen. U begrijpt dat Zoho een activiteit kan beperken indien u de gebruikslimiet voor een dergelijke activiteit hebt bereikt.