Syntaxis - Parameters en operators

Zoeksyntaxis in Zoho Mail

Zoho Mail biedt u meerdere mogelijkheden om uitgebreid te zoeken in uw postvak om de juiste e-mails te vinden. Een zoekopdracht kan worden uitgevoerd met verschillende parameters en combinaties. Als u gebruikmaakt van Zoho Mail via REST API's of als u gebruikmaakt van integraties van derden om met Zoho Mail te werken, moet u een tekensreekswaarde als zoekopdracht opgeven om naar e-mails te kunnen zoeken. De zoekopdracht moet een bepaalde syntaxis hebben om op de gewenste manier zoekresultaten te laten retourneren. De verschillende parameters, operators en toegestane waarden voor parameters worden hieronder toegelicht. 

In de volgende tabel staan de verschillende parameters waarvoor u een zoekterm kunt invoeren om resultaten te krijgen. U kunt de zoekterm invoeren met de volgende parameters in de indeling parameter:<zoekwaarde>. 

ParametersBeschrijving
entire Stuurt de resultaten terug waarvan het opgegeven woord ergens in de e-mail staat. 
sender

 Stuurt de e-mails van de specifieke afzender terug als het volledige e-mailadres is opgegeven.

 Als de zoekterm een woord is (geen e-mailadres), worden de e-mails met het Van-adres met het woord in het gedeelte van de gebruikersnaam of in het gedeelte van het domein geretourneerd in de zoekresultaten. 

to

 De e-mails met het opgegeven e-mailadres in het Aan-gedeelte van de e-mail worden geretourneerd. 

Als de zoekterm een woord is, worden de e-mails met het Aan-adres met het opgegeven woord in het gedeelte van de gebruikersnaam of in het gedeelte van het domein geretourneerd

cc Hetzelfde als de parameter To
subject Retourneert de e-mails waarvan het opgegeven woord voorkomt in het onderwerp van de e-mail 
fileName Retourneert de e-mails waarin het opgegeven woord voorkomt als deel van de bestandsnaam van de bijlage. 
fileContentRetourneert e-mails die de opgegeven tekst in de inhoud van het bijgevoegde bestand hebben. 

Het zoektekst kan worden opgenomen binnen dubbele aanhalingstekens voor een exacte overeenkomst en zoekopdracht als zinsdeel. 

Bijv.:

1. entire:Hallo::entire:wereld

Deze zoekopdracht laat u e-mails zien die de woorden Hallo en Wereld ergens in de inhoud van de e-mail bevatten. De woorden hoeven niet in dezelfde volgorde te staan.

2. entire:"Hallo wereld"

Deze zoekopdracht laat u e-mails zien die de exacte zinsnede "Hallo wereld" bevatten, op dezelfde manier als tussen de aanhalingstekens. 

Extra zoekcriteria:

Afgezien van het bovenstaande zoekwoord kunt u aanvullende zoekcriteria opgeven, zoals mappen, labels, bijlagen, vlaggen, typen e-mail en de datum en tijd waarop de e-mail is verzonden.  

ParameterToegestane waardenVoorbeeld
has

 Met de parameter has kunt u de e-mailresultaten verder filteren. 

has:attachment - E-mails met bijlagen

has:flags - E-mails met vlaggen

has:convo - E-mails die deel uitmaken van een gesprek

in

U kunt deze parameter gebruiken om te zoeken in een specifieke map. 

in:<mapnaam>

in:Marketing

waarbij 'marketing' de naam van een map is

label

U kunt deze parameter gebruiken om te zoeken naar e-mails met een specifiek(e) tag/label. 

in:<naam van label>

label:salarisadministratie

waarbij 'salarisadministratie' de naam van een label is

fromDate

toDate

De parameters fromDate en toDate geven u de mogelijkheid om een periode op te geven waarbinnen de zoekopdracht plaatsvindt. 

fromDate:DD-MM-JJJJ
toDate:DD-MM-JJJJ

fromDate:12-sept-2017
toDate:30-juni-2018

inclspamtrash

Voeg deze parameter toe als u ook resultaten uit de mappen Spam en Prullenbak wilt zien bij uw zoekopdracht.
Als u deze mappen niet wilt meenemen, voegt u deze parameter niet toe aan uw zoekopdracht.

inclspamtrash:true

inclspamtrash:true

Operators: 

Als u meerdere parameters gebruikt in Zoeken, kunnen de verschillende parameters worden gecombineerd door middel van de operator :: en de operator OR.

Als u een zoektekst/waarde met een parameter wilt invoeren, gebruikt u een enkele dubbele punt - :

Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar e-mails met de term 'marketing', moet u entire:marketing opgeven.

Operator voor de vermelding van de volgende voorwaarde:

Als u een reeks voorwaarden in één zoekopdracht wilt noemen, moet u gebruikmaken van :: om de volgende voorwaarde aan te geven.

Syntaxis - ::

Voorbeeld - entire:salarisadministratie::has:attachment

Deze zoekopdracht laat de e-mails met daarin een bijlage en de term salarisadministratie ergens in de e-mail zien.

De operator OR:

Syntaxis - :or:

Voorbeeld - sender:frank@zylker.com::or:to:frank@zylker.com

Deze zoekopdracht toont de e-mails die worden verzonden aan of ontvangen van frank@zylker.com.

Let op:

Als er geen operator wordt vermeld na de operator ::, wordt standaard de AND-bewerking uitgevoerd.

Voorbeeld van een zoekopdracht:

subject:Bill::sender:customercare@creditcard.com::has:attachment

De bovenstaande zoekopdracht retourneert de e-mail met de term Bill in het onderwerp van de afzender customercare@creditcard.com die bijlagen heeft.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com