WHMCS-integratie

Zoho Mail-module voor WHMCS

De Zoho Mail-module voor WHMCS helpt alle geautoriseerde partners en resellers van Zoho Mail om Zoho Mail-accounts te configureren met behulp van het WHMCS-systeem. Hiermee kunnen klanten Zoho Mail-services met de gewenste specificaties kopen uit de opties die de resellers voor hen beschikbaar hebben gemaakt.

Aanmelden als partner

Zoho Mail biedt mogelijkheden om samen te werken met Zoho. De partners kunnen hun klanten helpen bij het instellen en gebruiken van domeingebaseerde e-mailaccounts met behulp van de beheerconsole voor partners van Zoho Mail. De beheerconsole voor partners helpt de partners bij het beheren van meerdere bedrijven onder hun verantwoordelijkheid. 

Als u partner van Zoho Mail wilt worden, gaat u naar de pagina Aanmelden als partner. Voer de relevante gegevens in de verschillende velden van het partneraanmeldingsformulier in en klik op Verzenden

Hoe kan ik de Zoho Mail-module voor WHMCS installeren?

 1. U kunt de Zoho Mail Provisioning-module downloaden van de WHMCS Marketplace
 2. Er wordt een ZIP-bestand met de naam  'zm-whmcs-1.0’ gedownload. U moet het bestand op uw computer uitpakken. Ga naar zm-whmcs-1.0 >> modules >> servers >> zoho_mail.
 3. Upload met behulp van uw FTP-client de map 'zoho_mail’ naar de directory /modules/servers van uw WHMCS-installatie.

E-mailmodule van Zoho Mail voor WHMCS configureren

Productconfiguratie

 1. Aanmelden bij uw WHMCS-account. Ga vervolgens naar het beheerdersgedeelte van WHMCS.
 2. Als u een nieuwe groep voor e-mailhostingproducten wilt maken, gaat u naar Configuratie >> Producten/Services >> Producten/services. U kunt ook een bestaande groep gebruiken om een nieuw product te maken voor de Zoho Mail-module.
 3. Klik op Nieuwe groep maken.
 4. Voer in de desbetreffende velden de gewenste naam, koptekst en tagline voor de productgroep in. Klik op Wijzigingen opslaan om de groep met de ingevoerde gegevens te maken.
 5. De volgende stap is het maken van een product binnen de zojuist gemaakte groep voor de Zoho Mail-module. Klik op Nieuw product maken.
 6. Selecteer het producttype en de productgroep in de desbetreffende vervolgkeuzelijsten. Voer de gewenste productnaam in.
 7. De pagina Product bewerken wordt geopend. Voer op het tabblad Details de productbeschrijving in.
 8. Open het tabblad Module-instellingen van de pagina Product bewerken. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Productnaam de optie Zoho Mail.
 9. U moet de klant-ID en het klantgeheim op dit tabblad invoeren. Ga naar het veld Omleidings-URL. Kopieer de omleidings-URL.
 10. Meld u aan bij uw Zoho Mail-account. Ga vervolgens naar de Zoho Ontwikkelaarsconsole.
 11. Klik op Klant-ID toevoegen om een nieuwe klant-ID en klantgeheim te maken voor toegang tot de Zoho Mail API.
 12. Geef de klantnaam en het klantdomein op, samen met de omleidings-URL die u hebt gekopieerd uit het beheerdersgedeelte van WHMCS. 
 13. Klik op Maken om het klant-ID en het klantgeheim te ontvangen.
 14. Ga naar het tabblad Module-instellingen in het beheerdersgedeelte van WHMCS om het proces te voltooien.
 15. Voer in de desbetreffende velden op de pagina Module-instellingen de ontvangen klant-ID en het klantgeheim in. Selecteer in de vervolgkeuzelijst uw domeinregio.
 16. Klik op Verifiëren
 17. Er wordt een scherm weergegeven waarin u wordt gevraagd toestemming te geven voor toegang tot uw Zoho-accountgegevens. Klik op Accepteren.
 18. De melding Verificatie geslaagd wordt weergegeven. Klik op Wijzigingen opslaan.

Configureerbare opties

Met configureerbare opties kunt u uw klanten aangepaste opties voor de Zoho Mail-service bieden.

 1. Om configureerbare opties aan een groep toe te wijzen, gaat u naar Configuratie >> Producten/diensten >> Configureerbare opties.
 2. Klik op Nieuwe groep maken.
 3. Voer de groepsnaam en de beschrijving in. Selecteer het zojuist gemaakte Zoho Mail-product in de sectie Toegewezen producten en klik op Wijzigingen opslaan.
 4. Klik op de knop Nieuwe configuratieoptie toevoegen. Het WHMCS-venster Configureerbare optie wordt geopend. 
 5. Configureerbare optie 1: aantal postvakken
  • Voer de Optienaam in en selecteer in de vervolgkeuzelijst voor OptietypeAantal. Klik op Wijzigingen opslaan en stel het minimumaantal en maximumaantal postvakken in. Als u een onbeperkte hoeveelheid postvakken wilt instellen, geeft u als maximum de waarde 0 op.
  • Voer Postvak in het veld Optie toevoegen in en klik op Wijzigingen opslaan.
  • Voer de gewenste kosten voor Configuratie en Prijsplan in op basis van de betalingsfrequentie en klik op Wijzigingen opslaan.
  • De configureerbare optie Aantal postvakken is ingesteld.
  • Klik op Venster sluiten om terug te gaan naar de pagina Configureerbare opties in het configuratiescherm van WHMCS.
 6. Configureerbare optie 2: abonnementtype en opslaggrootte
  • Klik nogmaals op de knop Nieuwe configuratieoptie toevoegen.
  • Voer de optienaam in en selecteer in de vervolgkeuzelijst voor OptietypeRadio. Klik op Wijzigingen opslaan.
  • Voer het eerste abonnementtype in het veld Optie toevoegen in en klik op Wijzigingen opslaan.
  • Voer de gewenste kosten voor Configuratie en Prijsplan in op basis van de betalingsfrequentie en klik op Wijzigingen opslaan.
  • Voer het tweede abonnementtype in het veld Optie toevoegen onderaan in. Voer in de velden de kosten voor configuratie en prijsplan in die gelden voor dit abonnementtype.
  • Herhaal de laatste twee stappen voor alle vereiste abonnementtypen. Wanneer u alle abonnementtypen en bijbehorende prijzen hebt toegevoegd, klikt u op Wijzigingen opslaan
  • Klik op Venster sluiten om terug te gaan naar de pagina Configureerbare opties in het configuratiescherm van WHMCS.
 7. Controleer of beide configureerbare opties die u hebt ingesteld, worden vermeld op de groepspagina Configureerbare opties en klik op Wijzigingen opslaan. Klik op Terug naar groepslijst.

De e-mailmodule voor Zoho Mail is geïnstalleerd en geconfigureerd in het WHMCS-beheervenster. 

Klantorders goedkeuren

Uw klanten kunnen nu de Zoho Mail-service kopen met het gewenste aantal postvakken en abonnementtype. Nadat uw klant de Zoho Mail-service heeft gekocht, moet u de order goedkeuren om de aankoopprocedure te voltooien.

 1. Ga in het WHMCS-beheervenster naar Order >> Alle orders weergeven.
 2. De pagina Orders beheren wordt geopend, waar alle orders die in behandeling zijn, worden weergegeven. Klik op de klantnaam van de order die moet worden goedgekeurd.
 3. Het scherm Klantprofiel wordt geopend. Klik op het tabblad Producten/services.
 4. Klik op de knop Maken in het veld Moduleopdrachten (boven het veld Verifiëren).
 5. Het dialoogvenster Bevestiging moduleopdracht wordt weergegeven. Klik op Ja.
 6. De melding Moduleopdracht geslaagd wordt weergegeven om aan te geven dat een postvak voor het domein is gemaakt. De velden Klantendomein, Hoofdbeheerder, ZOID en Domeinverificatie worden automatisch ingevuld. 
 7. Wanneer dit verificatieproces is voltooid, selecteert u Actief in de vervolgkeuzelijst voor het veld Status om de order goed te keuren. Klik op Wijzigingen opslaan

Let op:

Op het scherm Klantprofiel kunt u op de link Klik hier in het veld URL voor het beheren van klanten klikken om naar uw partnerbeheerconsole van Zoho Mail te gaan. Hiervandaan kunt u het verificatieproces voor uw klant uitvoeren.

De order die door uw klant is geplaatst, is geactiveerd. De klant heeft nu toegang tot het configuratiescherm van Zoho Mail en het postvak vanaf de pagina Producten beheren in het klantengedeelte.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com