E-mailfragmenten

E-mailfragmenten

Met e-mailfragmenten in Zoho Mail kunt u ervoor zorgen dat belangrijke informatie in een e-mail wordt gemarkeerd in het e-mailvoorbeeld. In bedrijfsscenario's kunnen er e-mails zijn met informatie die moet worden gemarkeerd en getoond aan de gebruikers. Dit kunt u doen door bepaalde gedeelten van de e-mail te analyseren en weer te geven met een bepaalde opmaak. 

Schema.org is een community die werkt aan het maken en promoten van schema's voor een gestructureerde gegevensopmaak op internet. De indeling die door schema.org is gedefinieerd, wordt begrepen door Zoho Mail en deze opmaak wordt gemarkeerd en als e-mailfragmenten in het e-mailvoorbeeld weergegeven.

E-mailfragmenten markeren

U kunt belangrijke gedeelten van uw e-mail markeren en deze weergeven in het e-mailvoorbeeld door een JSON-LD- of Microdata-script in te sluiten in de hoofdtekst van uw e-mailinhoud. Dit script geeft de gedeelten van de e-mail weer die u wilt weergeven in het e-mailvoorbeeld. In een e-mail met een vliegticketreservering kunnen bijvoorbeeld de gedeelten met het vluchtnummer, de vertrektijd, en de vertrek- en aankomstplaatsen worden gemarkeerd. Hierdoor kan de gebruiker de belangrijkste gegevens in de e-mail in één oogopslag zien en begrijpen. 

Naast het insluiten van het script, moet u zich bij ons registreren om de e-mailfragmenten die zijn geanalyseerd in de e-mail te identificeren. U kunt uw domein registreren via deze link. Het domeinregistratieproces wordt voltooid na een controle van het domein. Er wordt contact opgenomen met het bedrijf dat de registratieaanvraag heeft verzonden, voor het geval er verdere toelichtingen in dit verband zijn.

Het markeren van gedeelten van de e-mail is ook nuttig bij e-mails met orderbevestigingen van webwinkels en e-mails met traceringsgegevens van pakketten die zijn verzonden door koeriersdiensten.

Wat u moet doen zodat Zoho Mail e-mailfragmenten markeert

Als u fragmenten wilt markeren in de e-mails die u verzendt, moet u twee dingen controleren.

  • De e-mail die u verzendt, moet een specifiek script bevatten dat is ingesloten in de Microdata- of JSON-LD-indeling.
  • Het domein waarvandaan u deze e-mail verzendt, moet zijn geregistreerd in onze lijst met domeinen.

Indeling voor het markeren van e-mailfragmenten 

Als u fragmenten wilt markeren in de e-mails die u verzendt, moet u een script insluiten in de e-mail die u verzendt. Zoho Mail ondersteunt zowel de JSON-LD- als de Microdata-indeling in de e-mailopmaak.

Microdata

Microdata is een opmaaktaal die is ontworpen om specifieke onderdelen van een e-mail te beschrijven en te markeren. Elk van deze markeringen kan bijbehorende kenmerken bevatten. De drie basiskenmerken die worden gebruikt bij de Microdata-indeling zijn itemtype, itemprop en itemscope.

Itemscope - het gebruik van dit kenmerk binnen een div-tag geeft aan dat alle informatie binnen deze div-tag tot één entiteit behoort.

Itemtype - wanneer u een itemtype vermeldt, geeft dit aan dat alle elementen binnen dat bereik onder de genoemde klasse vallen. U kunt dit instellen op een van de klassen die beschikbaar zijn onder de schema.org-klasse. 

Itemprop - aanvullende informatie over de klasse die wordt genoemd als het itemtype kan met dit kenmerk worden opgegeven.

JSON-LD

JSON-LD is een op JSON gebaseerde syntaxis en is een andere opmaaktaal die vaak wordt gebruikt. In de JSON-LD-indeling is de @context ingesteld op http://schema.org en is het @type ingesteld op een van de klassen die beschikbaar zijn onder de schema.org-klasse. De eigenschappen van die klasse worden gedefinieerd in het script. 

Syntaxis voor het markeren van e-mailfragmenten

Vliegticketbevestiging

Als u bevestigingsmails van vliegtickets ontvangt, kunnen bepaalde belangrijke gegevens zoals instaptijd, vliegveld van vertrek en aankomst, datum van de reis, enzovoort, worden gemarkeerd en getoond aan gebruikers zodat zij in één oogopslag weten wat de essentie van de e-mail is.

Standaardvliegticket

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "FlightReservation",
"reservationNumber": "TJK743",
"reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
"underName": {   
"@type": "Person",  
"name": "Rebecca Anderson" 
}, 
"reservationFor": {   
"@type": "Flight",   
"flightNumber": "914",   
"airline": {     
"@type": "Airline",     
"name": "Pan American World Airways",     
"iataCode": "PA"   
},   
"departureAirport": {     
"@type": "Airport",     
"name": "John F. Kennedy International Airport",     
"iataCode": "JFK"   
},   
"departureTime": "2018-04-07T18:20:00-06:00",   
"arrivalAirport": {     
"@type": "Airport",     
"name": "Miami International Airport",     
"iataCode": "MIA"   
},
"arrivalTime": "2018-04-08T14:30:00-05:00"
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
<meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>
<link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/> 
<div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
<meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>
</div>
<div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
<meta itemprop="flightNumber" content="914"/>
<div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
<meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>
<meta itemprop="iataCode" content="PA"/>
</div>
<div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
<meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
<meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>
</div>
<meta itemprop="departureTime" content="2018-04-07T18:20:00-06:00"/>
<div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
<meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>
<meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>
</div>
<meta itemprop="arrivalTime" content="2018-04-08T14:30:00-05:00"/>
</div>
</div> 

Instapkaart

Als u de gegevens van de instapkaart moet markeren samen met de rest van de inhoud, kunt u deze syntaxis gebruiken.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> {   "@context": "http://schema.org",   "@type": "FlightReservation",   "reservationNumber": "TJK743",   "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",   "underName": {     "@type": "Person",     "name": "Rebecca Anderson"   },   "reservationFor": {     "@type": "Flight",     "flightNumber": "914",     "airline": {       "@type": "Airline",       "name": "Pan American World Airways",       "iataCode": "PA"     },     "departureAirport": {       "@type": "Airport",       "name": " John F. Kennedy International Airport ",       "iataCode": "JFK"     },     "departureTime": " 2018-04-07T18:20:00-06:00",     "arrivalAirport": {       "@type": "Airport",       "name": " Miami International Airport ",       "iataCode": "MIA"     },     "arrivalTime": " 2018-04-08T14:30:00-05:00 "   },   "airplaneSeat": "5C",   "airplaneSeatClass": {     "@type": "AirplaneSeatClass",     "name": "Economy"   },   "ticketNumber": "FIG546",   "ticketToken": "qrCode:FG56",   "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content=" TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content=" Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content=" John F. Kennedy International Airport "/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content=" 2018-04-07T18:20:00-06:00 "/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content=" Miami International Airport "/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content=" 2018-04-08T14:30:00-05:00"/>   </div>   <meta itemprop="airplaneSeat" content="5C"/>   <div itemprop="airplaneSeatClass" itemscope itemtype="http://schema.org/AirplaneSeatClass">     <meta itemprop="name" content="Economy"/>   </div>   <meta itemprop="ticketNumber" content=" FIG546 "/>   <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:FG56"/>   <link itemprop="checkInUrl" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/> </div>

Incheckknop

Naast het markeren van de vlucht- en passagiersgegevens kunt u ook een incheckknop toevoegen in de e-maillijst door deze syntaxis te gebruiken.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> {   "@context": "http://schema.org",   "@type": "FlightReservation",   "reservationNumber": "TJK743 ",   "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",   "underName": {     "@type": "Person",     "name": "Rebecca Anderson"   },   "reservationFor": {     "@type": "Flight",     "flightNumber": "914",     "airline": {       "@type": "Airline",       "name": "Pan American World Airways",       "iataCode": "PA"     },     "departureAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "John F. Kennedy International Airport",       "iataCode": "JFK"     },     "departureTime": "2018-04-07T18:20:00-06:00",     "arrivalAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "Miami International Airport",       "iataCode": "MIA"     },     "arrivalTime": "2018-04-08T14:30:00-05:00"   },   "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html",   "potentialAction": {     "@type": "CheckInAction",     "target": "http://panam.org/onlinecheckin.html"   } } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-04-07T18:20:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-04-08T14:30:00-05:00"/>   </div>   <link itemprop="checkinUrl" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/>   <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/CheckInAction">     <link itemprop="target" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/>   </div> </div>

Een vlucht bijwerken

Het kan voorkomen dat er sprake is van een wijziging in de vluchttijden of andere ticketgegevens. In dergelijke gevallen kunt u een e-mail met bijgewerkte vlucht- en ticketgegevens verzenden. U kunt gebruikmaken van deze syntaxis om onderdelen van uw e-mail te markeren, wanneer de vluchttijden zijn gewijzigd. 

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> {   "@context": "http://schema.org",   "@type": "FlightReservation",   "reservationNumber": "TJK743",   "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",   "underName": {     "@type": "Person",     "name": "Rebecca Anderson"   },   "reservationFor": {     "@type": "Flight",     "flightNumber": "914",     "airline": {       "@type": "Airline",       "name": "Pan American World Airways",       "iataCode": "PA"     },     "departureAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "John F. Kennedy International Airport",       "iataCode": "JFK"     },     "departureTime": " 2018-04-07T18:20:00-06:00",     "arrivalAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "Miami International Airport",       "iataCode": "MIA"     },     "arrivalTime": "2018-04-08T14:30:00-05:00"   },   "airplaneSeat": "5C",   "airplaneSeatClass": {     "@type": "AirplaneSeatClass",     "name": "Economy"   },   "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html",   "modifiedTime": "2018-04-07T11:30:00-08:00",   "modifyReservationUrl": "http://panam.org/modifyreservation.html" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-04-07T18:20:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-04-08T14:30:00-05:00"/>   </div>   <meta itemprop="airplaneSeat" content="5C"/>   <div itemprop="airplaneSeatClass" itemscope itemtype="http://schema.org/AirplaneSeatClass">     <meta itemprop="name" content="Economy"/>   </div>   <meta itemprop="modifiedTime" content="2018-04-07T11:30:00-08:00"/>   <link itemprop="checkInUrl" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/>   <link itemprop="modifyReservationUrl" href="http://panam.org/modifyreservation.html"/> </div>

Een vlucht annuleren

Met deze syntaxis kunt u de gebruiker laten zien dat een ticket dat is geboekt voor een specifieke tijd, is geannuleerd.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> {   "@context": "http://schema.org",   "@type": "FlightReservation",   "reservationNumber": "TJK743",   "reservationStatus": "http://schema.org/Cancelled",   "underName": {     "@type": "Person",     "name": "Rebecca Anderson"   },   "reservationFor": {     "@type": "Flight",     "flightNumber": "914",     "airline": {       "@type": "Airline",       "name": "Pan American World Airways",       "iataCode": "PA"     },     "departureAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "John F. Kennedy International Airport",       "iataCode": "JFK"     },     "departureTime": "2018-04-07T18:20:00-06:00",     "arrivalAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "Miami International Airport",       "iataCode": "MIA"     },     "arrivalTime": "2018-04-08T14:30:00-05:00"   },   "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html",   "modifiedTime": "2018-04-07T11:30:00-08:00",   "modifyReservationUrl": "http://panam.org/modifyreservation.html" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Cancelled"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-04-07T18:20:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-04-08T14:30:00-05:00"/>   </div>   <meta itemprop="modifiedTime" content="2018-04-07T11:30:00-08:00"/>   <link itemprop="checkInUrl" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/>   <link itemprop="modifyReservationUrl" href="http://panam.org/modifyreservation.html"/> </div>

Vliegticket met meerdere segmenten

Als u een ticket boekt naar een bestemming waar geen rechtstreekse vlucht naartoe gaat, en waarvoor u moet overstappen, wordt dit een vlucht met meerdere segmenten genoemd. In dit geval wordt het ticket zo geboekt dat u eerst naar een tussenliggende bestemming vliegt, en daar overstapt op een andere vlucht naar uw eindbestemming. Deze syntaxis kan worden gebruikt om delen van dergelijke e-mails te markeren.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> [   {     "@context": "http://schema.org",     "@type": "FlightReservation",     "reservationNumber": "TJK743",     "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",     "underName": {       "@type": "Person",       "name": "Rebecca Anderson"     },     "reservationFor": {       "@type": "Flight",       "flightNumber": "761",       "airline": {         "@type": "Airline",         "name": "Lufthansa",         "iataCode": "LH"       },       "departureAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Indira Gandhi International Airport",         "iataCode": "DEL"       },       "departureTime": "2018-03-04T11:00:00-05:00",       "arrivalAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Frankfurt Airport",         "iataCode": "FRA"       },       "arrivalTime": "2018-03-05T13:25:00-06:00"     },     "checkinUrl": "http://lufthansa.com/onlinecheckin.html"   },   {     "@context": "http://schema.org",     "@type": "FlightReservation",     "reservationNumber": "TJK743",     "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",     "underName": {       "@type": "Person",       "name": "Rebecca Anderson"     },     "reservationFor": {       "@type": "Flight",       "flightNumber": "400",       "airline": {         "@type": "Airline",         "name": "Lufthansa",         "iataCode": "LH"       },       "departureAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Frankfurt Airport",         "iataCode": "FRA"       },       "departureTime": "2018-03-05T14:55:00-06:00",       "arrivalAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "John F. Kennedy International Airport",         "iataCode": "JFK"       },       "arrivalTime": "2018-03-05T15:15:00-08:00"     },     "checkinUrl": "http://lufthansa.com/onlinecheckin.html"   } ] </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="761"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Lufthansa"/>       <meta itemprop="iataCode" content="LH"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Indira Gandhi International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="DEL"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-03-04T11:00:00-05:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content=" Frankfurt Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="FRA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-03-05T13:25:00-06:00"/>   </div>   <meta itemprop="modifiedTime" content="2018-03-01T08:30:00-08:00"/> </div> <div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="400"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Lufthansa"/>       <meta itemprop="iataCode" content="LH"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Frankfurt Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="FRA"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-03-05T14:55:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-03-05T15:15:00-08:00"/>   </div>   <meta itemprop="modifiedTime" content="2018-03-01T08:30:00-08:00"/> </div>

Vliegticket met meerdere passagiers

Als er een ticket is geboekt voor meer dan één passagier tegelijk, kan deze syntaxis worden gebruikt om de gegevens van alle passagiers in de e-maillijst te markeren.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">

[   {     "@context": "http://schema.org",     "@type": "FlightReservation",     "reservationNumber": "TJK743",     "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",     "underName": {       "@type": "Person",       "name": "Justin Case"     },     "reservationFor": {       "@type": "Flight",       "flightNumber": "914",       "airline": {         "@type": "Airline",         "name": "Pan American World Airways",         "iataCode": "PA"       },       "departureAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "John F. Kennedy International Airport",         "iataCode": "JFK"       },       "departureTime": "2018-03-04T11:00:00-05:00",       "arrivalAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Miami International Airport",         "iataCode": "MIA"       },       "arrivalTime": "2018-03-05T13:25:00-06:00"     },     "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html"   },   {     "@context": "http://schema.org",     "@type": "FlightReservation",     "reservationNumber": "TJK743",     "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",     "underName": {       "@type": "Person",       "name": "Rebecca Anderson"     },     "reservationFor": {       "@type": "Flight",       "flightNumber": "914",       "airline": {         "@type": "Airline",         "name": "Pan American World Airways",         "iataCode": "PA"       },       "departureAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "John F. Kennedy International Airport",         "iataCode": "JFK"       },       "departureTime": "2018-03-04T11:00:00-05:00",       "arrivalAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Miami International Airport",         "iataCode": "MIA"       },       "arrivalTime": "2018-03-05T13:25:00-06:00"     },     "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html"   }

] </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Justin Case"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-03-04T11:00:00-05:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-03-05T13:25:00-06:00"/>   </div> <div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-03-05T14:55:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-03-05T15:15:00-08:00"/>   </div>

Orderbevestiging

Wanneer u een order plaatst bij een webwinkel, ontvangt u een bevestigingsmail met een specificatie van de bestelde items, enzovoort. Deze gegevens van de e-mail kunnen worden gemarkeerd en weergegeven zodat deze in één oogopslag zijn te zien.

Standaardordergegevens

Deze syntaxis kunt u gebruiken om de basisgegevens te markeren, zoals het ordernummer, de prijs, de bestelde artikelen, de website waarbij is besteld, enzovoort.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Order",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name":  “saltychocolates.com"
},
"orderNumber": "64527137-237673",
"priceCurrency": "USD",
"price": "15.99",
"acceptedOffer": {
"@type": "Offer",
"itemOffered": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies"
},
"price": "15.99",
"priceCurrency": "USD",
"eligibleQuantity": {
"@type": "QuantitativeValue",
"value": "1"
}
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order"> 
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content="saltychocolates.com"/>
</div>
<meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673"/>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
<meta itemprop="price" content="15.99"/>
<div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
<div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
</div>
<meta itemprop="price" content="15.99"/>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
<div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
<meta itemprop="value" content="1"/>
</div>
</div>
</div> 

Orderbevestiging met actie Order weergeven

Met deze syntaxis verzendt u de e-mail met de standaardordergegevens. De knop Order weergeven wordt ingesloten in de e-maillijst.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Order",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name": "saltychocolates.com"
},
"orderNumber": "64527137-237673",
"orderStatus": "http://schema.org/OrderProcessing",
"priceCurrency": "USD",
"price": "15.99",
"priceSpecification": {
"@type": "PriceSpecification",
"validFrom": "2018-12-07T23:30:00-08:00"
},
"acceptedOffer": {
"@type": "Offer",
"itemOffered": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"sku": "837428",
"url": "http://saltychocolates.com/837428",
"image": "http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"
},
"price": "15.99",
"priceCurrency": "USD",
"eligibleQuantity": {
"@type": "QuantitativeValue",
"value": "1"
}
},
"url": "https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673",
"potentialAction": {
"@type": "ViewAction",
"url": "https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content=“www.saltychocolates.com"/>
</div>
<link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderProcessing"/>
<meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673"/>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
<meta itemprop="price" content="15.99"/>
<div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
<div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
<link itemprop="url" href="http://saltychocolates.com/837428"/>
<link itemprop="image" href="http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"/>
<meta itemprop="sku" content="837428"/>
</div>
<meta itemprop="price" content="15.99"/>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
<div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
<meta itemprop="value" content="1"/>
</div>
</div>
<link itemprop="url" href="https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"/>
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
<link itemprop="url" href="https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"/>
</div>
<div itemprop="priceSpecification" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
<meta itemprop="validFrom" content="2018-12-07T23:30:00-08:00"/>
</div>
</div> 

Orderbevestiging met factuurgegevens

Als u de betaalgegevens van de order wilt markeren, samen met andere ordergegevens, kunt u deze syntaxis gebruiken.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Order",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name": "www.saltychocolates.com"
},
"orderNumber": "64527137-237673",
"priceCurrency": "USD",
"price": "15.99",
"priceSpecification": {
"@type": "PriceSpecification",
"validFrom": "2018-12-07T23:30:00-08:00"
},
"acceptedOffer": [
{
"@type": "Offer",
"itemOffered": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"sku": "837428",
"url": "http://saltychocolates.com/837428 ",
"image": "http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"
},
"price": "15.99",
"priceCurrency": "USD",
"eligibleQuantity": {
"@type": "QuantitativeValue",
"value": "1"
},
"seller": {
"@type": "Organization"
"name": "Salty Chocolates"
}
},
{
"@type": "Offer",
"itemOffered": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"sku": "837428",
"url": "http://saltychocolates.com/837428",
"image": "http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"
},
"price": "15.99",
"priceCurrency": "USD",
"eligibleQuantity": {
"@type": "QuantitativeValue",
"value": "1"
},
"seller": {
"@type": "Organization",
"name": "Salty Chocolates"
}   
}
],
"url": "https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673",
"potentialAction": {
"@type": "ViewAction",
"url": "https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"
},
"orderStatus": "http://schema.org/OrderProcessing",
"paymentMethod": {
"@type": "PaymentMethod",
"name": "http://schema.org/CreditCard"
},
"paymentMethodId": "**** **** **** 1234",
"orderDate": "2018-11-07T23:30:00-08:00",
"isGift": "false",
"discount": "0.90",
"discountCurrency": "USD",
"customer": {
"@type": "Person",
"name": "Rebecca Anderson"
},
"billingAddress": {
"@type": "PostalAddress",
"name": "Zylker Inc.",
"streetAddress": "43, Shirley Avenue",
"addressLocality": "North Carolina",
"addressRegion": "CA",   
"addressCountry": "USA"
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
  <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
    <meta itemprop="name" content="www.saltychocolates.com"/>
  </div>
  <meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673 "/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <meta itemprop="price" content="15.99"/>
  <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
    <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
      <meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
      <meta itemprop="sku" content="837428"/>
      <link itemprop="url" href="http://saltychocolates.com/837428"/>
      <link itemprop="image"href="http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"/>
    </div>
    <meta itemprop="price" content="15.99"/>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
    <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
      <meta itemprop="value" content="1"/>
    </div>
    <div itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
      <meta itemprop="name" content="Salty Chocolates"/>
    </div>
  </div>
  <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
    <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
      <meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
      <meta itemprop="sku" content="837428"/>
      <link itemprop="url" href="http://saltychocolates.com/837428"/>
      <link itemprop="image" href="http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"/>
    </div>
    <meta itemprop="price" content="15.99"/>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
    <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
      <meta itemprop="value" content="1"/>
    </div>
    <div itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
      <meta itemprop="name" content="Salty Chocolates"/>
    </div>
  </div>
  <link itemprop="url" href="https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"/>
  <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
    <link itemprop="url" https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"/>
  </div>
  <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderProcessing"/>
  <div itemprop="paymentMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/PaymentMethod">
    <meta itemprop="name" content="http://schema.org/CreditCard"/>
  </div>
  <meta itemprop="paymentMethodId" content="**** **** **** 1234"/>
  <meta itemprop="orderDate" content="2018-11-07T23:30:00-08:00"/>
  <meta itemprop="isGift" content="false"/>
  <meta itemprop="discount" content="0.90"/>
  <meta itemprop="discountCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="customer" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>
  </div>
  <div itemprop="billingAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="name" content="Zylker Inc."/>
    <meta itemprop="streetAddress" content="42, Shirley Avenue"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="North Carolina"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="USA"/>
  </div>
  <div itemprop="priceSpecification" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
    <meta itemprop="validFrom" content="2018-12-07T23:30:00-08:00"/>
  </div>
</div> 

Pakkettracering

Standaardpakkettracering

De gegevens van een koeriersdienst die is gebruikt voor het verzenden van een pakket, de tracerings-ID, enzovoort, kunnen worden gemarkeerd als er een e-mail wordt verzonden waarin de traceringsgegevens zijn opgegeven. 

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "ParcelDelivery",
"deliveryAddress": {
"@type": "PostalAddress",
"name": "Chocolate House",
"streetAddress": "42 Shirley Ave.",
"addressLocality": "West Chicago",
"addressRegion": "CA",
"addressCountry": "US",
"postalCode": "60185"
},
"expectedArrivalUntil": "2018-03-12T12:00:00-08:00",
"carrier": {
"@type": "Organization",
"name": "DHL"
},
"itemShipped": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies"
},
"partOfOrder": {
"@type": "Order",
"orderNumber": "64527137-237673",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name": “saltychocolates.com"
}
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
<div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<meta itemprop="name" content="Chocolate House"/>
<meta itemprop="streetAddress" content="42 Shirley Ave."/>
<meta itemprop="addressLocality" content="West Chicago"/>
<meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
<meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
<meta itemprop="postalCode" content="60185"/>
</div>
<meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2018-03-12T12:00:00-08:00"/>
<div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content="DHL"/>
</div>
<div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
</div>
<div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
<meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673"/>
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content="saltychocolates.com"/>
</div>
</div>
</div> 

Pakkettracering met verzendgegevens

In aanvulling op de standaardpakkettracering kunt u ook overige gegevens van de zending insluiten in het script om deze gedeelten te markeren.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "ParcelDelivery",
"deliveryAddress": {
"@type": "PostalAddress",
"name":  "Rebecca Anderson",
"streetAddress": "42 Shirley Ave.",
"addressLocality": "West Chicago",
"addressRegion": "CA",
"addressCountry": "US",
"postalCode": "60185"
},
"originAddress": {  
"@type": "PostalAddress",
"name":  "Rebecca Anderson",
"streetAddress": "42 Shirley Ave.",
"addressLocality": "West Chicago",
"addressRegion": "CA",
"addressCountry": "US",
"postalCode":  "60185" 
}, 
"expectedArrivalFrom": "2018-07-13T12:00:00-08:00",
"expectedArrivalUntil": "2018-07-17T12:00:00-08:00", 
"carrier": {   
"@type": "Organization",  
"name":  "DHL",
"url": "http://dhl.com/
},
"itemShipped": {   
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"url": "http://saltychocolates.com/837428",
"image": "http://saltychocolates.com/images/837428.jpg",
"sku": "837428",
"description": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name":  "Salty Chocolates"
},   
}, 
"trackingNumber": "3453291231", 
"trackingUrl": "http://dhl.com/track/3453291231", 
"potentialAction": {
"@type": "TrackAction",
"url": "http://dhl.com/track/3453291231"
},
"hasDeliveryMethod": {  
"@type": "ParcelService",
"name": "http://schema.org/ParcelService"
},
"partOfOrder": {
"@type": "Order",  
"orderNumber": "64527137-237673",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name":  "Salty Chocolates",
"sameAs": "http://www.saltychocolates.com"
},
"orderStatus": "http://schema.org/OrderInTransit"
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
<div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>
<meta itemprop="streetAddress" content="42 Shirley Ave."/>
<meta itemprop="addressLocality" content="West Chicago"/>
<meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
<meta itemprop="addressCountry" content="US"/>  
<meta itemprop="postalCode" content="60185"/>
</div>
<div itemprop="originAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>
<meta itemprop="streetAddress" content="42 Shirley Ave."/>
<meta itemprop="addressLocality" content="West Chicago"/>   
<meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
<meta itemprop="addressCountry" content="US"/>  
<meta itemprop="postalCode" content="60185"/>
</div>
<meta itemprop="expectedArrivalFrom" content="2018-07-13T12:00:00-08:00"/>
<meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2018-07-17T12:00:00-08:00"/>
<div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content="DHL"/>
<link itemprop="url" href="http://dhl.com/"/>
</div>
<div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
<link itemprop="url" href="http://saltychocolates.com/837428"/>
<link itemprop="image" href="http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"/>
<meta itemprop="sku" content="837428"/>
<meta itemprop="description" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
<div itemprop="brand" itemscope itemtype="http://schema.org/Brand">
<meta itemprop="name" content="Salty Chocolates"/>
</div>
</div>
<meta itemprop="trackingNumber" content="3453291231"/>
<link itemprop="trackingUrl" href="http://dhl.com/track/3453291231"/>
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/TrackAction">
<link itemprop="url" href="http://dhl.com/track/3453291231"/>
</div>
<div itemprop="hasDeliveryMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelService">
<meta itemprop="name" content="http://schema.org/ParcelService"/>
</div>
<div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
<meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673"/>
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content="Salty Chocolates"/>
<link itemprop="sameAs" href="http://www.saltychocolates.com"/>
</div>
<link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderInTransit"/>
</div>
</div> 

Registratieformulier voor het markeren van e-mailfragmenten:

Als u wilt dat Zoho Mail het script identificeert dat u in uw e-mail insluit en ervoor zorgt dat het domein waarvandaan het wordt verzonden geldig is, moet het bij ons worden geregistreerd.

Klik op deze link om u bij ons te registreren, zodat uw e-mailfragmenten door Zoho Mail kunnen worden geïdentificeerd. Het domeinregistratieproces wordt voltooid na een controle van het domein. Er wordt contact opgenomen met het bedrijf dat de registratieaanvraag heeft verzonden, voor het geval er verdere toelichtingen in dit verband zijn.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com