Gebruikershandleiding Zoho Mail

E-MAIL ALS POP-ACCOUNTS

GMAIL ALS POP-ACCOUNT

E-mail als POP-accounts

 Kan ik toegang krijgen tot mijn andere e-mailaccounts in Zoho Mail?

U kunt uw andere e-mailaccounts openen die support bieden voor POP-toegang in Zoho Mail. U moet POP-toegang inschakelen en zorgen dat u de gegevens van de inkomende en uitgaande server van het e-mailaccount dat u probeert in te stellen van uw e-mailprovider krijgt. Meer informatie.

 Ontvang ik deze e-mails in hetzelfde Postvak IN als Zoho? Ondersteunt Zoho een samengevoegd Postvak IN?

U hebt een afzonderlijk tabblad gemaakt en elk van de POP-accounts vormt een aparte structuur in uw Zoho-account. Zoho biedt geen support voor een samengevoegd Postvak IN.

De POP-accounts die zijn toegevoegd binnen Zoho worden gehandhaafd als aparte accounts. U kunt toegang krijgen tot het andere account door te klikken op de verschillende tabbladen.

 Kan ik ook instellingen voor mijn POP-account inschakelen?

Voor de volgende parameters kunt u afzonderlijke instellingen hebben voor uw POP-account:

 • Handtekening
 • Weergavenaam
 • Antwoord bij afwezigheid
 • Filters
 • Labels
 • Mappen

U kunt het account toevoegen en als afzonderlijk account met specifieke instellingen bewaren.
Meer informatie

 Kan ik van mijn POP-account mijn standaardaccount maken?

U kunt uw POP-account als standaardaccount kiezen.

 1. Klik op Instellingen » E-mail » E-mailaccounts.
 2. Klik op het keuzerondje voor het account dat u als standaardaccount wilt instellen.
 3. Het account wordt het gekozen standaardaccount wanneer u zich aanmeldt bij Zoho Mail.

Meer informatie

 Hoe wijzig ik de gewenste volgorde van mijn POP-accounts?

U kunt de gewenste volgorde van uw POP-accounts wijzigen door de volgorde op te geven op de pagina E-mailaccounts. Nummer de e-mailaccounts die u hebt toegevoegd in de gewenste volgorde. De voorkeur wordt op grond hiervan bijgewerkt. Meer informatie

 Kan ik de frequentie wijzigen waarmee mijn POP-account wordt gecontroleerd op nieuwe e-mail?

Met de ophaalinstellingen van het POP-account kunt u de frequentie instellen voor het controleren van uw account. Het tijdsinterval kan liggen tussen 3 en 20 minuten.Meer informatie

 Ik krijg de foutmelding "Kan e-mail niet ophalen. Werk uw e-mailinstellingen bij".

Als u het wachtwoord van uw POP-account hebt gewijzigd, zal zich een verificatiefout voordoen wanneer Zoho uw account probeert te openen. De e-mailaccount is dan uitgeschakeld.
U moet het wachtwoord bijwerken in de instellingen van het POP-account van Zoho Mail om zonder problemen e-mailberichten te ontvangen. Als de uitgaande server ook verificatie gebruikt, moet u het wachtwoord in het gedeelte 'E-mail verzenden als' ook bijwerken om het verzenden van e-mail in te schakelen. Meer informatie.

 Ik heb mijn wachtwoord gewijzigd in het hoofdaccount. Waar moet ik dit wijzigen in Zoho?

Als u het wachtwoord van uw POP-account hebt gewijzigd, zal zich een verificatiefout voordoen wanneer Zoho uw account probeert te openen. De e-mailaccount is dan uitgeschakeld.
U moet het wachtwoord bijwerken in de instellingen van het POP-account van Zoho Mail om zonder problemen e-mailberichten te ontvangen. Als de uitgaande server ook verificatie gebruikt, moet u het wachtwoord in het gedeelte 'E-mail verzenden als' ook bijwerken om het verzenden van e-mail in te schakelen. Meer informatie.

 Welke poorten worden ondersteund door Zoho Mail?

Zoho Mail ondersteunt de standaardpoorten 110, 995 voor inkomende servers en 25, 465 en 587 voor uitgaande poorten. Momenteel ondersteunen we geen andere niet-standaardpoorten.

 Wat moet ik invoeren voor de serverinstellingen?

De POP-instellingen voor enkele webmailproviders staan hier vermeld. Als de gegevens van uw e-mailaccount hier niet staan vermeld, neem dan contact op met uw accountbeheerder.

 Er is een vertraging bij het ophalen van e-mail binnen mijn POP-account in Zoho.

Voor POP-accounts vindt het ophalen van e-mail plaats overeenkomstig de instellingen voor het ophaalinterval. U kunt de frequentie waarmee uw account wordt gecontroleerd op nieuwe e-mails verhogen in de instellingen voor het ophalen van e-mail. Meer informatie

 Kan ik mijn account configureren als IMAP in Zoho? Biedt Zoho support voor de IMAP-clientfunctie?

Momenteel ondersteunt Zoho alleen de configuratie van accounts via het POP-protocol. De IMAP-clientfunctie is opgenomen in ons stappenplan. We kunnen ons echter niet vastleggen op een bepaalde termijn waarbinnen de functie beschikbaar zal zijn.

 Als ik mijn Zoho-account configureer als IMAP, kunnen de e-mails van mijn POP-account dan worden opgehaald in IMAP-clients?

Wanneer u uw Zoho-account op externe clients als IMAP configureert, kunnen alleen de e-mails die worden afgeleverd bij uw Zoho-account via IMAP worden geopend. De e-mails die worden verzonden naar uw POP-accounts kunnen niet worden opgehaald via IMAP.

 Ik kan geen e-mails verzenden in Zoho vanaf mijn externe adres. Ik krijg steeds de foutmelding 'Verificatie mislukt'.

Als u het wachtwoord van uw POP-account hebt gewijzigd, zal zich een verificatiefout voordoen wanneer u e-mail via een aangepaste SMTP-server probeert te openen. U moet het wachtwoord ook bijwerken in het gedeelte 'E-mail verzenden als' om het verzenden van e-mail in te schakelen. Meer informatie.

 Ik heb het bericht "Automatisch ophalen uitgeschakeld - POP-drempel bereikt" ontvangen.

Wanneer we e-mail via POP bij uw account ophalen, stoppen we met het ophalen van e-mails voor de POP-account als het aantal berichten van uw server groter is dan 50.000. Daarom is het ophalen van uw POP automatisch uitgeschakeld.

Als u het ophalen van e-mails weer wilt starten, wijzigt u de POP-instelling in 'E-mails van de server verwijderen wanneer ik hier ophaal'. Stappen om de instellingen te wijzigen:

 1. Meld u aan bij mail.zoho.com.
 2. Klik op Instellingen » E-mailaccounts.
 3. Bewerk het POP-account.
 4. Selecteer 'Berichten van server verwijderen'.
 5. Geef het wachtwoord en sla de instellingen op.

Wanneer u de optie wijzigt, kunt u zonder problemen e-mails ontvangen. Houd er rekening mee dat door de optie 'Berichten van server verwijderen' te selecteren, de op basis van het POP-gedrag van uw mailserver de e-mail van uw mailserver kan worden verwijderd na het ophalen via POP.

 De e-mails die ik rechtstreeks vanuit mijn hoofdaccount verzend, worden weergegeven in mijn Postvak IN. Hoe kan ik ze automatisch naar de map met verzonden e-mails verplaatsen?

Wanneer u een e-mail rechtstreeks vanuit uw andere account verzendt, geven bepaalde POP-servers de verzonden berichten door aan de bijbehorende POP-clients. Vandaar dat deze berichten worden weergegeven in uw Postvak IN. U kunt een filter maken om die e-mails naar uw map met verzonden e-mail te verplaatsen. Stappen om een filter te maken voor verplaatsen naar Verzonden items:

 1. Meld u aan bij mail.zoho.com.
 2. Klik op Instellingen » E-mail » Filters.
 3. Klik op Filter toevoegen en geef een naam op.
 4. Geef de voorwaarde op dat AFZENDER uw e-mailadres bevat.
 5. Stel de actie in als 'Verplaatsen naar map » Verzonden'.
 6. Sla het filter op.

Wanneer u het filter hebt gemaakt, met het afzenderadres als het opgegeven e-mailadres, wordt e-mail rechtstreeks naar de map Verzonden verplaatst.

Gmail als POP-account

 Hoe configureer ik mijn Gmail-account om alle e-mail in Zoho op te halen?

Als u alle e-mails uit Gmail nodig hebt, kunt u het ophalen optimaliseren door de ophaalinstellingen van uw account als volgt te wijzigen.

 1. Meld u aan op mail.zoho.com.
 2. Klik op Instellingen » E-mail » E-mailaccounts.
 3. Geef 200 op bij het aantal Berichten per ophalen.
 4. Geef 3 minuten op als tijdsinterval tussen opeenvolgende ophaalbewerkingen.
 5. Klik op Opslaan
 6. Klik in de lijst Accounts op het pictogram Bewerken voor het account dat u wilt wijzigen.
 7. Geef in het gebruikersnaamveld (zonder recent:) op.
 8. Geef het wachtwoord op.
 9. Zorg dat de optie 'Berichten verwijderen van de server wanneer ik hier ontvang' is ingeschakeld. (Door deze optie in de normale modus te selecteren, wordt de POP-wachtrij gewist, maar uw e-mailadres wordt niet verwijderd van de server.)
 10. Klik op Opslaan

Gmail kan echter het downloaden via POP voor uw account vergrendelen wanneer er een vermoeden is van ongebruikelijke activiteiten op uw account.

 Sommige van mijn nieuwe e-mailberichten worden niet weergegeven in Zoho.

Gmail biedt in de normale modus geen support voor het configureren van het Gmail-account in meerdere POP-clients. Dus als u uw account hebt geconfigureerd in meerdere clients, moet u overschakelen naar de recente modus van Gmail POP.

 Hoe kan ik overschakelen naar de modus 'Recent' in POP-instellingen?

Als u alleen de recente e-mailberichten nodig hebt, kunt u overschakelen naar POP-ophalen in recente modus van Gmail, waardoor alleen de e-mail van de laatste maand wordt gedownload naar de POP-clients.

Stappen om te schakelen naar recente modus in Gmail Fetch:

 1. Meld u aan op mail.zoho.com.
 2. Klik op Instellingen » E-mail » E-mailaccounts.
 3. Klik op het pictogram Bewerken voor het account dat u wilt wijzigen.
 4. Geef in het gebruikersnaamveld 'recent:' op.
 5. Geef het wachtwoord op.
 6. Zorg dat de optie 'Berichten op de server laten' is ingeschakeld.
 7. Klik op Opslaan

 Mijn Gmail-POP-account is gestopt met het ophalen van e-mails. Mijn POP-download is vergrendeld door Gmail.

Gmail stopt de POP-download als het aantal e-mails in de POP-wachtrij een bepaalde limiet bereikt. Als u wilt doorgaan met downloaden, moet u de reeds opgehaalde berichten in de wachtrij wissen.

 1. Klik op Instellingen » E-mailinstellingen.
 2. Selecteer POP Accounts » POP-acccount bewerken.
 3. Zorg ervoor dat uw POP-account zich niet bevindt in de modus 'Recent'.
 4. Selecteer de optie 'Berichten verwijderen van de server telkens wanneer ik hier berichten ontvang'.
  • Als u deze optie selecteert in Gmail, wordt de e-mail alleen uit de wachtrij verwijderd, niet van de server. Uw e-mail wordt dus niet verwijderd van de server, maar de wachtrij wordt gewist.
 5. Klik op Opslaan

 Captcha ontgrendelen

Als u problemen ondervindt bij het ophalen via POP van uw e-mail van Gmail, kan Gmail het downloaden via POP tijdelijk hebben vergrendeld voor uw account. U moet dit ontgrendelen via de Captcha-link van Google Apps. https://www.google.com/a/<uw domein>/UnlockCaptcha. Neem contact met ons op als uw probleem nog niet is opgelost, zelfs niet na het volgen van onderstaande stappen.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com