Gebruikershandleiding voor Zoho Mail

De vormgeving van het postvak wijzigen

Thema's

Instellingen voor de opsteller

Handtekeningen gebruiken

Vacation Response: antwoord bij afwezigheid

Aangepast afzenderadres

De vormgeving van het postvak wijzigen

 Hoe kan ik het aantal berichten per pagina verhogen in het deelvenster met de maillijst?

U kunt het aantal berichten in het lijstvenster wijzigen in 20, 50 of 100, afhankelijk van uw keuze. U kunt deze instellingen wijzigen in de lay-outopties op de pagina Settings. Meer informatie.

 Hoe kan ik standaard alleen ongelezen e-mails bekijken?

Kies bij de lay-outopties de optie By default show my unread messages. U kunt alle berichten weergeven door View All te kiezen op de werkbalk. Meer informatie.

 Hoe kan ik mijn voorkeuren zo instellen dat alleen het onderwerp van het bericht in de lijst wordt weergegeven?

U kunt in Settings met View only subject alleen het onderwerp bekijken of u kunt View with Summary kiezen om ook een samenvatting te zien. Meer informatie.

 Ik wil e-mails altijd openen op een tabblad of in een nieuw venster. Hoe kan ik dit als standaardgedrag instellen?

U kunt het standaardgedrag voor het openen van e-mails kiezen op de pagina Settings. U kunt kiezen uit Preview, Tab en New Window. Meer informatie.

 Hoe wijzig ik het lettertype van de weergave?

U kunt het lettertype voor de e-mailpagina wijzigen door het gewenste lettertype te kiezen op de pagina Settings. Meer informatie.

 Ik wil sneltoetsen voor het toetsenbord gebruiken. Zijn er sneltoetsen voor het toetsenbord beschikbaar in Zoho Mail?

Sneltoetsen voor het toetsenbord zijn beschikbaar voor gebruikers zoals u die graag met het toetsenbord werken. U kunt de sneltoetsen voor het toetsenbord inschakelen op de pagina Settings. Bekijk de beschikbare sneltoetsen voor het toetsenbord in de links naar producten. Meer informatie.

Thema's

 Zijn er weergavethema's beschikbaar?

Voeg meer kleur toe aan uw e-mailpagina door een thema toe te passen. Er zijn vijf thema's beschikbaar om de vormgeving van uw e-mailpagina te wijzigen. Meer informatie.

Instellingen voor de opsteller

 Ik wil de opsteleditor elke keer in een nieuw venster openen. Hoe doe ik dat?

Op de pagina Settings kunt u het standaardgedrag instellen voor het openen van de opsteleditor. U kunt instellen dat deze wordt geopend in een nieuw venster of op een nieuw tabblad. Meer informatie.

 Ik wil een vaste indeling kiezen voor mijn uitgaande e-mails. Kan ik de instellingen specificeren?

U kunt het standaardgedrag voor uw uitgaande e-mails instellen door de lettertypefamilie op te geven in de instellingen van de opsteller. Meer informatie.

 Hoe kan ik de standaardcodering instellen?

U kunt de standaardcodering voor uitgaande e-mails instellen op de pagina Settings. Codering kan worden ingesteld op basis van de taal waarin u het bericht opstelt. Meer informatie.

 Ik wil een ander standaardadres voor antwoorden instellen. Is dat mogelijk?

U kunt een ander standaardmailadres voor Reply to instellen voor uw uitgaande e-mail. Geef het e-mailadres op bij Reply to in de opties voor het opstellen op de pagina Settings. Meer informatie.

 Wat is Outbox?

Outbox is een zeer handige functie in Zoho Mail, waarmee u uw e-mail enkele minuten kunt vasthouden voordat u de e-mail daadwerkelijk verzendt. Dit geeft u een veilige buffer waarin u kleine wijzigingen kunt aanbrengen in de mail die u zojuist hebt verzonden. Meer informatie.

 Hoe schakel ik Outbox in?

U kunt Outbox inschakelen op de pagina Composer in het gedeelte Mail Settings. Meer informatie.

 Hoe kan ik Outbox overslaan als ik deze heb ingeschakeld?

U kunt op de knop Send Immediately drukken om de Outbox over te slaan, indien geconfigureerd. Meer informatie.

Handtekeningen gebruiken

 Kan ik met opgemaakte handtekeningen gebruiken?

U kunt handtekeningen die u hebt opgemaakt toevoegen aan uw uitgaande e-mails en verschillende handtekeningen koppelen aan verschillende verzendadressen. De optie om handtekeningen in te voegen is te vinden in het gedeelte Signatures op de pagina Mail Settings. Meer informatie.

 Kan ik afbeeldingen invoegen in mijn handtekening?

U kunt afbeeldingen invoegen met de indeling GIF/JPEG/PNG vanaf uw bureaublad of vanaf een website-URL in uw handtekeningen. Meer informatie.

 Hoe voeg ik mijn bedrijfslogo in mijn handtekening in?

U kunt uw bedrijfslogo als GIF-/JPEG-/PNG-afbeelding opslaan en deze in uw handtekeningen invoegen. Meer informatie.

 Hoe kan ik een opgemaakte hyperlink invoegen die verwijst naar een URL in mijn handtekening?

Markeer de gewenste tekst/afbeelding als hyperlink en klik op het pictogram Insert Link. Geef de URL en knopinfo op en klik op OK. Nadat u de gegevens hebt opgeslagen, wordt de hyperlink weergegeven in de handtekening van uw uitgaande e-mails. Meer informatie.

Vacation Response configureren

 Wat is Vacation Response?

Vacation Response is het geautomatiseerde e-mailantwoord dat direct naar iemand wordt verzonden wanneer hun e-mail uw postvak bereikt. U kunt de ontvangers definiëren, de periode waarin het antwoord bij afwezigheid actief moet zijn, het interval tussen opeenvolgende antwoorden bij afwezigheid die naar dezelfde contactpersoon worden verzonden. Meer informatie.

 Wat wordt bedoeld met Auto response interval: het interval voor automatische reacties?

Auto response interval verwijst naar het interval in dagen tussen twee opeenvolgende automatische antwoorden die naar dezelfde persoon kunnen worden verzonden. Wanneer dezelfde persoon u tijdens de afwezigheidsperiode meerdere e-mails stuurt, is dit automatische antwoordinterval de duur in dagen, waarna die het tweede antwoord bij afwezigheid ontvangt, na het eerste antwoord bij afwezigheid dat hij heeft gekregen. Meer informatie.

Aangepast adres van afzender toevoegen

 Wat is een aangepast afzenderadres?

U kunt uw andere e-mailadressen toevoegen als een aangepast adres van de afzender in het gedeelte Send Mail As om het verzenden van e-mails van Zoho in te schakelen. U kunt Zoho SMTP gebruiken of de aangepaste SMTP-optie kiezen om e-mails te verzenden.
Als u uw domein hebt gehost met Zoho, bevat het aangepaste adres van de afzender ook de lijst met andere e-mailaliassen die u hebt ontvangen van de organisatiebeheerder en het groepsmailadres waar u lid van bent en waarmee u e-mails mag verzenden. Meer informatie.

 Ontvangen de ontvangers een 'On behalf of'-tag in hun e-mail?

Sommige e-mailclients geven 'a@zoho.com on behalf of a@domein.com' weer wanneer u e-mails via een extern verzendadres met een Zoho SMTP-server verzendt. U kunt echter de aangepaste SMTP kiezen om e-mails via de SMTP-server van uw domein te verzenden. In dit geval wordt 'On behalf of' niet weergegeven. Meer informatie.

Wanneer u uw e-mailaliassen gebruikt en uw domein wordt gehost met Zoho, is er geen 'On behalf of'-tag bij het verzenden van e-mails. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de groepsmailadressen in het aangepaste adres van afzender.

  Ik heb het e-mailaccount voor een aangepaste afzender toegevoegd. Maar ik kan het adres nog steeds niet vinden in de vervolgkeuzelijst in de opsteleditor. Waarom?

Het door u toegevoegde, aangepaste adres van de afzender wordt pas weergegeven nadat u het hebt geverifieerd. Wanneer u een e-mailadres toevoegt om e-mails te verzenden, ontvangt u een bevestigingsmail met een verificatiecode. U kunt het toegevoegde e-mailadres pas gebruiken na het verificatieproces. Meer informatie.

 Kan ik elk aangepast afzenderadres als standaardadres instellen voor al mijn uitgaande e-mails?

U kunt elk aangepast adres van de afzender als standaardadres voor uw uitgaande e-mails kiezen. Als u meerdere POP-accounts hebt, kunt u ervoor kiezen om het adres accountspecifiek te maken. In de opsteller kunt u het adres van de afzender wijzigen voor de e-mail die u opstelt. Meer informatie.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com