Nieuwe Zoho Mail

Basisbeginselen voor e-mail

Vormgeving

OPSTELLER

BIJLAGEN VERZENDEN/ONTVANGEN

ZOEKEN

WEERGAVEN

ARCHIEVEN

CONTACTPERSONEN

ALGEMEEN

Vormgeving

 Hoe wijzig ik mijn weergavenaam?

Klik op Settings » Mail » Send Mail As » Edit the From Address om de weergavenaam te wijzigen. Typ de gewenste weergavenaam in het gedeelte Display Name. Klik op Save. Meer informatie.

 Hoe wijzig ik het aantal e-mails dat wordt weergegeven in het deelvenster met de maillijst?

Klik op Settings » Common Settings » My Preferences » Customize Layout. Uit de vervolgkeuzelijst kiest u het gewenste aantal berichten per pagina bij Number of messages listed per page. Klik op Save. Meer informatie.

 Hoe kan ik gesprekken weergeven?

De berichten met gespreksthreads van gerelateerde berichten hebben een gesprekspictogram dat de thread van berichten aangeeft. Klik op het pictogram om het hele gesprek op een apart tabblad weer te geven. Meer informatie.

 Hoe voeg ik een hyperlink/URL in de opsteller in?

Als u een hyperlink wilt invoegen, klikt u op het pictogram van de link in de editortools voor opstellen. In het dialoogvenster dat wordt geopend, vermeldt u de URL, de tekst voor de knopinfo en klikt u op OK. Meer informatie.

 Hoe controleer ik mijn opgestelde berichten op spelling?

Als u de spelling van de tekst in de opsteller wilt controleren voordat u deze verzendt, klikt u op het pictogram voor de spellingcontrole. De verkeerd gespelde woorden worden gemarkeerd. Klik met de rechtermuisknop op de woorden. Er worden spellingsuggesties weergegeven. In de lijst kunt u de juiste spelling kiezen. Meer informatie.

 Spamberichten komen in mijn Inbox terecht. Hoe kan ik dit voorkomen?

Zoho Mail heeft een zelflerend anti-spammechanisme. In plaats van de spam direct te verwijderen, selecteert u de spamberichten, klikt u op Mark As en selecteert u Spam. Als u merkt dat een bepaald e-mailadres of domein u altijd spam stuurt, voegt u het e-mailadres of het domein zelf toe aan de zwarte lijst in het gedeelte Anti-Spam van uw instellingen. Meer informatie.

 Hebt u sneltoetsen voor het voor het toetsenbord voor veelgebruikte taken?

Zoho Mail ondersteunt sneltoetsen voor gebruikers die graag met het toetsenbord werken. U kunt sneltoetsen voor het toetsenbord inschakelen op de pagina Mail Settings. Meer informatie.

Opsteller

 Kan ik leesbevestiging aanvragen in Zoho Mail?

Wanneer u een bericht opstelt, klikt u op het selectievakje Ask Receipt voordat u het bericht verzendt. Wanneer de ontvanger het e-mailbericht opent, ontvangt de ontvanger op basis van de e-mailclient die hij gebruikt een melding van de leesbevestiging van de aanvraag. Als de ontvanger accepteert dat er een melding wordt verstuurd naar de afzender, ontvangt u een e-mailbericht. Als de e-mailclient van de ontvanger geen leesbevestigingen ondersteunt, ontvangt de ontvanger geen melding.

 Hoe moet ik Outbox inschakelen?

Selecteer bij Mail Settings verzendopties en klik op Enable Outbox. Geef een tijdsduur op tot wanneer u de e-mails in uw Outbox wilt bewaren nadat u op Send hebt geklikt. U kunt Outbox negeren door direct vanuit Outbox op Send Immediately te klikken. Meer informatie.

 Wat is Outbox-interval of verzendinterval?

Het verzendinterval of het Outbox-interval is de tijdsduur in minuten, gedurende welke de e-mail in uw Outbox wordt vastgehouden voordat deze daadwerkelijk wordt verzonden. Meer informatie.

 Hoe kan ik een sjabloon gebruiken?

Als u een sjabloon wilt gebruiken, maakt u een concept van de inhoud, past u de vereiste opmaak toe en klikt u op Save Template. U kunt de sjabloon een aantal keren gebruiken door in de sjabloonmap op de sjabloon te klikken. Meer informatie.

 Hoe kan ik mijn uitgaande berichten coderen?

U kunt uitgaande berichten coderen op de pagina Settings. Zoek in de Mail Settings de opties voor het opstellen van berichten en u kunt een standaardcodering voor uw uitgaande berichten instellen. Meer informatie.

 Hoe kan ik mijn taal instellen?

U kunt de taal voor het opstellen instellen door de taal te kiezen in de vervolgkeuzelijst naast het pictogram Spell Check. U kunt echter wel de gewenste taal kiezen als uw systeem- en toetsenbordinstellingen de taal ondersteunen of u kunt de e-mail opstellen in een andere editor en de inhoud hier kopiëren voor de beste resultaten. De taal die in de spellingcontrole is geselecteerd, wordt gebruikt voor de spellingcontrole. Als u wilt dat de opsteller de lettertypen goed herkent, moet u de juiste codering kiezen.

 Hoe kan ik e-mail verzenden vanaf een ander e-mailadres?

Bij Custom From kunt u een aangepast adres van de afzender toevoegen om e-mails vanaf andere e-mailadressen te verzenden. Als u een e-mailaccount toevoegt bij Custom From wordt er een verificatiecode naar het account verzonden. Nadat u het account in Zoho hebt geverifieerd, kunt u het account selecteren in de vervolgkeuzelijst die beschikbaar is in de opsteller. Meer informatie.

Bijlagen verzenden/ontvangen

 Hoe voeg ik mijn bijlagen toe aan Zoho Docs?

U kunt uw bestanden die zijn opgeslagen in Zoho Docs als bijlage toevoegen in Zoho Mail. Klik op de knop Zoho Docs om een bestand te kiezen dat is opgeslagen in uw Zoho Docs-account of zelfs een bestand dat u via Zoho Docs als bijlage bij uw e-mail hebt gedeeld. Meer informatie.

 Worden mijn bijlagen automatisch gescand op virussen?

Zoho Mail gebruikt Clam AV als geavanceerde methode om bescherming te bieden tegen virussen. Inkomende en uitgaande e-mails en bijlagen worden gescand op virussen. Als in een bijlage een virus zit verstopt, kan deze niet aan de e-mail worden toegevoegd.

 Hoe kan ik bijlagen verzenden in een Google Docs-account?

U kunt uw bestanden die zijn opgeslagen in Google Docs als bijlage toevoegen in Zoho Mail. Klik op de knop Google Docs om een bestand te kiezen dat is opgeslagen in uw Google Docs-account en dat u als bijlage wilt toevoegen aan uw e-mail.

Zoeken

 Hoe kan ik zoeken naar e-mails op basis van verschillende parameters?

Geef de tekst op die u wilt zoeken in het tekstvak en selecteer de parameter in de vervolgkeuzelijst bij Search. Meer informatie.

Weergaven

 Waar kan ik alle ongelezen e-mails bekijken?

Ga naar Views en selecteer Unread om alle ongelezen e-mails in alle mappen weer te geven. Als u ongelezen e-mails uit een bepaalde map wilt bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu View All en selecteert u Unread in de lijst.

 Hoe kan ik al mijn e-mails bekijken, ongeacht de mappen waarin ze zijn geplaatst?

Ga naar Views en selecteer All Messages om alle e-mails in alle mappen weer te geven.

 Hoe kan ik alle gemarkeerde e-mails weergeven, ongeacht de mappen waarin ze zijn geplaatst?

Ga naar Views en selecteer Flagged om alle e-mails in alle mappen weer te geven. Als u gemarkeerde e-mails uit een bepaalde map wilt bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu View All en selecteert u Flagged in de lijst.

Archieven

 Wat zijn gearchiveerde e-mails en welke invloed hebben deze op mijn opslag?

Gearchiveerde e-mails zijn opgeruimde e-mails van uw webmail. Oude e-mails worden zo goed mogelijk opgeslagen. Het archiveren van e-mails bespaart niet direct opslagruimte, maar optimaliseert de ruimte wel die door het account wordt gebruikt. Hierdoor worden de taken zoals zoeken, uitvoeren via filters, enz. sneller uitgevoerd. Meer informatie.

Contactpersonen

 Hoe voeg ik contactpersonen toe aan het adresboek?

Klik op het adresboek, selecteer de gewenste contactpersonen in de lijst en voeg deze toe aan de vakken To/Cc/Bcc op basis van wat uw wilt. U kunt ook zoeken naar een contactpersoon in het adresboek. Wanneer u e-mails verzendt, worden de e-mailadressen automatisch aan uw lijst met contactpersonen toegevoegd op basis van uw keuze. U kunt ook handmatig contactpersonen invoegen of importeren vanuit de app Contacts.

Algemeen

 Hoe wijzig ik het primaire e-mailadres dat aan mijn account is gekoppeld?

  1. Meld u aan bij http://accounts.zoho.com om uw accountgegevens te beheren.
  2. Selecteer linksboven Mijn profielgegevens.
  3. Selecteer het gedeelte E-mailadres onder Persoonlijke gegevens
  4. Alle e-mailadressen die zijn gekoppeld aan uw account, worden hier vermeld.
  5. Klik rechts op E-mail toevoegen om een nieuw e-mailadres aan uw account te koppelen. 
  6. U moet het account verifiëren met behulp van een link die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.
  7. Na verificatie wordt het zojuist opgegeven e-mailadres gekoppeld aan dit account.
  8. Zoek onder Secundair e-mailadres het e-mailadres op dat u als het primaire wilt instellen. 
  9. Klik op het groene e-mailpictogram om het e-mailadres als het primaire in te stellen.

  Werking beperkt door overmatig gebruik. Waarom zie ik dit bericht?

Wanneer u in Zoho Mail binnen twee uur tijd veel bewerkingen uitvoert (zoals het één voor één verwijderen van e-mails of het snel openen van veel e-mails), krijgt u de foutmelding Operation restricted due to excessive usage. De blokkering wordt na 30 minuten of één uur automatisch opgeheven, afhankelijk van de bewerking. Deze beperkingen zijn ingeschakeld om spam of andere ongewenste activiteiten in uw Zoho Mail-account te verminderen en gelden voor alle gebruikers.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com