E-mailindeling voor het identificeren van snelle acties

De functie Quick Actions insluiten

Wanneer u een bedrijf runt, moet u soms om verschillende redenen geautomatiseerde e-mails naar uw gebruikers sturen, bijvoorbeeld om een abonnement te bevestigen, een beoordeling aan te vragen, een recensie, om een reservering of tickets voor een evenement te bevestigen, enz. U kunt snelle acties in uw e-mail insluiten om ervoor te zorgen dat uw gebruikers e-mails vanuit de lijst kunnen opvolgen.

Schema.org is een community die werkt aan het maken en promoten van schema's voor een gestructureerde gegevensopmaak op internet. De indeling die door schema.org is gedefinieerd, wordt begrepen door Zoho Mail en deze opmaak wordt als snelle acties in de e-maillijst weergegeven. Als u de functie Quick Actions wilt toevoegen aan de e-mail die u verzendt, kunt u een Microdata- of JSON-LD-opmaak (zoals gedefinieerd door schema.org) toevoegen aan de HTML-inhoud van de e-mail.

Wat u moet doen voor Zoho Mail om snelle acties te identificeren

Als u deze snelle acties wilt insluiten in de e-mails die u verzendt, moet u twee dingen controleren.

  • De e-mail die u verzendt, moet een specifiek script bevatten dat is ingesloten in de Microdata- of JSON-LD-indeling.
  • Het domein waarvandaan u deze e-mail verzendt, moet zijn geregistreerd in onze lijst met domeinen.

Indeling voor het insluiten van snelle acties 

Als u snelle acties wilt insluiten in de e-mails die u verzendt, moet u een script insluiten in de e-mail die u verzendt. Zoho Mail ondersteunt zowel de JSON-LD- als de Microdata-indeling in de e-mailopmaak.

Microdata

Microdata is een opmaaktaal die is ontworpen om specifieke onderdelen van een e-mail te beschrijven en te markeren. Elk van deze markeringen kan bijbehorende kenmerken bevatten. De drie basiskenmerken die worden gebruikt bij de Microdata-indeling zijn itemtype, itemprop en itemscope.

Itemscope: het gebruik van dit kenmerk binnen een div-tag geeft aan dat alle informatie binnen deze div-tag tot één entiteit behoort.

Itemtype: wanneer u een itemtype vermeldt, geeft dit aan dat alle elementen binnen dat bereik onder de genoemde klasse vallen. U kunt dit instellen op een van de klassen die beschikbaar zijn onder de schema.org-klasse. 

Itemprop: aanvullende informatie over de klasse die wordt genoemd als het itemtype kan met dit kenmerk worden gegeven.

JSON-LD

JSON-LD is een op JSON gebaseerde syntaxis en is een andere opmaaktaal dan die vaak wordt gebruikt. In de JSON-LD-indeling is de @-context ingesteld op http://schema.org en is het @-type ingesteld op een van de klassen die beschikbaar zijn onder de schema.org-klasse. De eigenschappen van die klasse worden gedefinieerd in het script. 

Syntaxis voor de opmaak van tekst

De knop Save Action

De knop Save Action kan worden toegevoegd aan e-mails waarin restaurantcoupons/aanbiedingen worden verzonden en die moeten worden opgeslagen. Deze actie kan slechts eenmaal worden uitgevoerd vanuit de e-maillijst. 

Sluit de syntaxis van JSON-LD of Microdata hieronder in de HTML-hoofdtekst van de e-mail in, zodat Zoho Mail de knop Save Action in uw e-mails kan identificeren en toevoegen.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "EmailMessage", "potentialAction": { "@type": "SaveAction", "name": "Save Coupon", "handler": { "@type": "HttpActionHandler", "url": "https://nearbuy.com/save?offerId=hse237" } }, "description":  “10% off at The Fat Duck" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage"> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/SaveAction"> <meta itemprop="name" content="Save Coupon"/> <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler"> <link itemprop="url" href="https://nearbuy.com/save?offerId=hse237"/> </div> </div> <meta itemprop="description" content="10% off at The Fat Duck”/> </div> 

De knop Confirm Action

De knop Confirm Action kan worden toegevoegd aan e-mails waarin de gebruiker zijn abonnement op een specifieke service of website moet bevestigen. 

Sluit de syntaxis van JSON-LD of Microdata hieronder in de HTML-hoofdtekst van de e-mail in, zodat Zoho Mail de knop Confirm Action in uw e-mails kan identificeren en toevoegen.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "EmailMessage", "potentialAction": { "@type": "ConfirmAction", "name":  “Confirm Subscription", "handler": { "@type": "HttpActionHandler", "url": "https://nigella.com/confirm?subscriptionId=567qwe" } }, "description":  “Confirm your subscription to Nigella Lawson’s Newsletter" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage"> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ConfirmAction"> <meta itemprop="name" content=“Confirm Subscription"/> <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler"> <link itemprop="url" href="https://nigella.com/confirm?subscriptionId=567qwe"/>    </div> </div> <meta itemprop="description" content="Confirm your subscription to Nigella Lawson’s Newsletter"/> </div> 

De knop View Action

De knop View Action kan worden toegevoegd wanneer u de gebruiker verder wilt leiden naar een andere webpagina om bepaalde inhoud te bekijken. Het komt geregeld voor dat u e-mails met een orderbevestiging van webwinkels ontvangt. Deze e-mails bevatten over het algemeen een optie waarmee u uw bestelling kunt bekijken. Dit is een perfect voorbeeld van het type View Action. 

Sluit de syntaxis van JSON-LD of Microdata hieronder in de HTML-hoofdtekst van de e-mail in, zodat Zoho Mail de knop View Action in uw e-mails kan identificeren en toevoegen.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "EmailMessage", 
"potentialAction": {   
"@type": "ViewAction",   
"target": "https://www.saltychocolate.com/gp/ref=nav_youraccount_orders",   
"name":  “View Order" 
}, 
"description":  “View Order Details and Tracking Information"
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage"> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">    <link itemprop="target" href="https://www.saltychocolate.com/gp/ref=nav_youraccount_orders"/>   <meta itemprop="name" content="View Order"/> </div> <meta itemprop="description" content="View Order Details and Tracking Information"/> </div>  

De knop Track Action

De knop Track Action kan worden toegevoegd aan e-mails waarin gebruikers een bestelling moeten volgen die ze hebben geplaatst of een pakket moeten volgen dat ze verwachten.

Sluit de syntaxis van JSON-LD of Microdata hieronder in de HTML-hoofdtekst van de e-mail in, zodat Zoho Mail de knop Track Action in uw e-mails kan identificeren en toevoegen.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org",  "@type": "ParcelDelivery",  "deliveryAddress": {    "@type": "PostalAddress",    "streetAddress": "42 Shirley Ave.",    "addressLocality":  “West Chicago",    "addressRegion":  “CA",    "addressCountry”:  “US",    "postalCode":  “60185"   },  "expectedArrivalUntil": "2017-03-12T12:00:00-08:00",  "carrier": {    "@type": "Organization",    "name":  “DHL"  },  "itemShipped": {   "@type": "Product",    "name": “Dark Chocolate Syrup"  }, "partOfOrder": {    "@type": "Order",    "orderNumber": “127963",    "merchant": {      "@type": "Organization",      "name": “Rebecca Anderson" }  },  "trackingUrl": "https://dhl.com/track/645287829"  "potentialAction": {    "@type": "TrackAction",    "target": "https://dhl.com/track/645287829"  }, } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery"> <div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="streetAddress" content="42 Shirley Ave."/> <meta itemprop="addressLocality" content=“West Chicago"/> <meta itemprop="addressRegion" content=“IL"/> <meta itemprop="addressCountry" content="US"/> <meta itemprop="postalCode" content="60185"/> </div> <meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2017-03-12T12:00:00-08:00"/> <div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization"> <meta itemprop="name" content=“DHL"/> </div> <div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product"> <meta itemprop="name" content=“Dark Chocolate Syrup"/> </div> <div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order"> <meta itemprop="orderNumber" content="127963"/> <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization"> <meta itemprop="name" content=“Rebecca Anderson"/> </div> </div> <link itemprop="trackingUrl" href="https://dhl.com/track/645287829"/> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/TrackAction"> <link itemprop="target" href="https://dhl.com/track/645287829"/> </div> </div> 

De actie RSVP

Stel u een e-mail voor waarin u wordt uitgenodigd voor een evenement. De HTML-basisinhoud van de e-mail bevat informatie over de datum en tijd, de locatie waar het evenement plaatsvindt, deelnemers, gastheer, enz. Verder zal de e-mail u vragen of u het evenement zult bijwonen. Alle uitnodigingen voor evenementen hebben doorgaans 3 opties: ja, nee en misschien. In dergelijke gevallen kunt u een script invoegen om een snelle RSVP-actie in te sluiten in de e-maillijst. Wanneer u op deze optie klikt, wordt er een kort overzicht van het evenement met de drie opties weergegeven.

Sluit de syntaxis van JSON-LD of Microdata hieronder in de HTML-hoofdtekst van de e-mail in, zodat Zoho Mail de knop View Action in uw e-mails kan identificeren en toevoegen.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "Event", "name": “Marketers Monthly Meet", "startDate": “2017-10-08T15:30", "endDate": “2027-10-08T16:30",  "location": {    "@type": "Place",    "address": {      "@type": "PostalAddress",      "name": “Zylker Inc.",      "streetAddress": "24 Goldfield Avenue, Knit Conference Room",      "addressLocality": "South Windsor",      "addressRegion": "CT", "postalCode": “06074",      "addressCountry": "USA"    }  },  "potentialAction": [    {      "@type": "RsvpAction",      "rsvpResponse": "yes",      "handler": {        "@type": "HttpActionHandler",        "url": "https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=yes"      },      "attendance": "http://schema.org/RsvpAttendance/Yes"    },    { "@type": "RsvpAction", "rsvpResponse": "no",      "handler": {        "@type": "HttpActionHandler",        "url": "https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=no"      },      "attendance": "http://schema.org/RsvpAttendance/No"    },    {      "@type": "RsvpAction",      "rsvpResponse": "maybe",      "handler": {        "@type": "HttpActionHandler",        "url": "https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=maybe"      },      "attendance": "http://schema.org/RsvpAttendance/Maybe"    }  ] } </script>

Zo kunt u ook het Microdata-script invoegen in de hoofdtekst van de HTML-inhoud tijdens het verzenden van de e-mail. 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <meta itemprop="name" content=“Marketers Monthly Meet"/> <meta itemprop="startDate" content="2017-10-08T15:30"/>  <meta itemprop="endDate" content="2017-10-08T16:30"/>  <div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">    <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">      <meta itemprop="name" content=“Zylker Inc."/> <meta itemprop="streetAddress" content="24 Goldfield Avenue, Knit Conference Room"/> <meta itemprop="addressLocality" content="South Windsor"/> <meta itemprop="addressRegion" content="CT"/> <meta itemprop="postalCode" content=“06074"/> <meta itemprop="addressCountry" content="USA"/> </div> </div> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/RsvpAction"> <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler"> <link itemprop="url" href="https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=yes"/> </div> <link itemprop="attendance" href="http://schema.org/RsvpAttendance/Yes"/> <meta itemprop="rsvpResponse" content="yes"> </div> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/RsvpAction"> <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler"> <link itemprop="url" href="https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=no"/> </div> <link itemprop="attendance" href="http://schema.org/RsvpAttendance/No"/> <meta itemprop="rsvpResponse" content="no"> </div> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/RsvpAction"> <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler"> <link itemprop="url" href="https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=maybe"/> </div> <link itemprop="attendance" href="http://schema.org/RsvpAttendance/Maybe"/> <meta itemprop="rsvpResponse" content="maybe"> </div> </div> 

De optie Rating & Review

Na een bezoek aan een restaurant of een verblijf in een hotel of vakantiepark, worden er meestal e-mails verzonden waarin wordt gevraagd om een beoordeling van diensten of om feedback. Tijdens het verzenden van dergelijke e-mails kunt u een script insluiten om een snelle actie zoals Rate Us of Review aan de e-mails toe te voegen. 

De optie Numeric Rating

Met deze optie kunt u de cijfermatige waardering voor dat restaurant invoeren door op de knop Rate Us te klikken. 

Sluit de syntaxis van JSON-LD of Microdata hieronder in de HTML-hoofdtekst van de e-mail in, zodat Zoho Mail de knop Rate Us in uw e-mails kan identificeren en toevoegen.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "EmailMessage", "potentialAction": { "@type": "ReviewAction", "review": { "@type": "Review", "itemReviewed": { "@type": "FoodEstablishment", "name":  “The Fat Duck"    }, "reviewRating": {       "@type": "Rating", "bestRating": "5", "worstRating": "1"      } },    "handler": {     "@type": "HttpActionHandler", "url": "https://thefatduck.com/review?id=abc123", "requiredProperty": { "@type": "Property", "name": "review.reviewRating.ratingValue" }, "method": "http://schema.org/HttpRequestMethod/POST"   } }, "description":  “We hope you had an amazing time dining with us. Please rate your experience here." } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage"> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ReviewAction"> <div itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review"> <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/FoodEstablishment”> <meta itemprop="name" content=“The Fat Duck”/> </div> <div itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> <meta itemprop="bestRating" content="5”/> <meta itemprop="worstRating" content="1”/> </div> </div> <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler"> <link itemprop="url" href="https://thefatduck.com/review?id=abc123"/> <div itemprop="requiredProperty" itemscope itemtype="http://schema.org/Property"> <meta itemprop="name" content="review.reviewRating.ratingValue"/> </div> <link itemprop="method" href="http://schema.org/HttpRequestMethod/POST"/> </div> </div> <meta itemprop="description" content="We hope you had an amazing time dining with us. Please rate your experience here."/> </div> 

Review

Als u een beoordeling wilt aanvragen in combinatie met de waardering in de e-mail die u verzendt, kunt u de snelle actie Review voor de e-maillijst insluiten.

Sluit de syntaxis van JSON-LD of Microdata hieronder in de HTML-hoofdtekst van de e-mail in, zodat Zoho Mail de knop Review in uw e-mails kan identificeren en toevoegen.

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org”, "@type": "EmailMessage", "potentialAction": { "@type": "ReviewAction", "review": { "@type": "Review", "itemReviewed": { "@type": "FoodEstablishment", "name": “The Fat Duck" }, "reviewRating": { "@type": "Rating", "bestRating": "5", "worstRating": "1" } }, "handler": { "@type": "HttpActionHandler", "url": "https://thefatduck.com/review?id=abc123", "requiredProperty": { "@type": "Property", "name": "review.reviewRating.ratingValue" }, "optionalProperty": { "@type": "Property", "name": "review.reviewBody" }, "method": "http://schema.org/HttpRequestMethod/POST” } }, "description": “We hope you enjoyed your seafood experience with The Fat Duck. Tell us more about it" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage"> <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ReviewAction"> <div itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review"> <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/FoodEstablishment"> <meta itemprop="name" content=“The Fat Duck"/> </div> <div itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> <meta itemprop="bestRating" content="5"/> <meta itemprop="worstRating" content="1”/> </div> </div> <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler"> <link itemprop="url" href="https://thefatduck.com/review?id=abc123"/> <div itemprop="requiredProperty" itemscope itemtype="http://schema.org/Property"> <meta itemprop="name" content="review.reviewRating.ratingValue"/> </div> <div itemprop="optionalProperty" itemscope itemtype="http://schema.org/Property"> <meta itemprop="name" content="review.reviewBody"/> </div> <link itemprop="method" href="http://schema.org/HttpRequestMethod/POST”/> </div> </div> <meta itemprop="description" content="We hope you enjoyed your seafood experience with The Fat Duck. Tell us more about it”/> </div> 

Registratieformulier voor het insluiten van snelle acties:

Als u wilt dat Zoho Mail het schema identificeert dat u in uw e-mail insluit en ervoor zorgt dat het domein waarvandaan het wordt verzonden geldig is, moet het bij ons worden geregistreerd.

Klik op deze link om u bij ons te registreren, zodat uw e-mailfragmenten door Zoho Mail kunnen worden geïdentificeerd. Het domeinregistratieproces wordt voltooid na een controle van het domein. Er wordt contact opgenomen met de organisatie die de registratieaanvraag heeft verzonden, voor het geval er verdere toelichtingen in dit verband zijn.

Let op:

  • Het wordt aanbevolen om de opties View Action en de optie Track Action te gebruiken in plaats van de optie Save Action en Confirm Action.
  • Als de optie Save Action en Confirm Action worden gebruikt, moet het verificatiegedeelte worden uitgevoerd door de afzender.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com