Standaardopsteller voor browsers

Standaardopsteller voor browsers

U kunt Zoho Mail instellen als de standaardhandler van mailto-links voor uw browser. Wanneer u in de browser op een e-mailadres klikt dat aan een hyperlink is gekoppeld, wordt op basis van de browserinstellingen Zoho Mail Composer gestart.

Zoho Mail instellen als standaardopsteller in Chrome

U kunt Zoho Mail instellen als uw standaardopsteller in Chrome. Hiermee opent u Zoho Mail Composer wanneer u op een e-mailadres met hyperlinks in uw Chrome-browser klikt.

  1. Aanmelden bij Zoho Mail
  2. Ga naar Settings >> System >> Mail To Handlers.
  3. Klik op de optie Enable Mail To Handler.
  4. Er wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd toestemming te geven voor het openen van MailTo-links door Zoho Mail.
  5. Klik op Allow.

Zoho Mail wordt ingesteld als uw standaardopsteller in Chrome.

Zoho Mail instellen als standaardopsteller in Firefox

U kunt Zoho Mail als uw standaardopsteller instellen in Firefox. Hiermee opent u Zoho Mail Composer wanneer u op een e-mailadres met hyperlinks in uw Firefox-browser klikt.

  1. Aanmelden bij Zoho Mail
  2. Ga naar Settings >> System >> Mail To Handlers.
  3. Klik op de optie Enable Mail To Handler.
  4. Op de bovenste balk wordt een prompt weergegeven om Zoho Mail als toepassing voor MailTo-links toe te voegen.
  5. Klik op de knop Add Application.

Zoho Mail wordt ingesteld als uw standaardopsteller in Firefox. Telkens wanneer u op een MailTo-link klikt, wordt het dialoogvenster Launch Application geopend waarin u Zoho Mail kunt selecteren om de link te openen. Als de link naar de mailto-handler een specifiek onderwerp, geadresseerde, Bcc of cc bevat, worden deze gegevens automatisch ingevuld in het venster Compose. U kunt uw huidige standaardopsteller voor e-mails wijzigen of verwijderen uit de instellingen van de handler in uw browser.

De mailto-handler moet deze indeling hebben om deze gegevens in te vullen:

<a href="mailto:precipitent@zylker.com&subject=Hallo%20wederom&bcc=recipient2@zylker.com&cc=recipient3@zylker.com" target="_top">Send Mail</a>

Link van Mailto-handler voor de bovenstaande indeling - Send Mail

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com