Richtlijnen voor migratie - Zoho Mail

Richtlijnen voor migratie naar Zoho Mail

Procesoverzicht

1. Voeg een of meer domeinen toe in Zoho Mail.

2. Verifieer het domein of de domeinen in Zoho Mail.

3. Maak alle gebruikers en groepen aan in Zoho Mail.

4. Maak batches voor migratie met <nnn> gebruikers in elke batch.

5. Voer een voorbeeldmigratie uit voor 3 of 4 gebruikers om de migratie te testen.

6. Schakel bij voorkeur in het weekend over op de andere service (vanwege het lage aantal inkomende e-mails).

7. Informeer de gebruikers over de overschakeling en geef hen de inloggegevens vóór de overstap.

8. Wijzig de MX naar Zoho Mail. (vrijdagavond/zaterdagochtend).

9. E-mailrouting kan worden geconfigureerd om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.

10. Voer IMAP-migratie uit voor alle batches van gebruikers en selecteer Office 365 voor de servergegevens één voor één.

11. Maak een catch-all account aan (niet van applicatie bij gesplitste levering) om te controleren of e-mailadressen (groepen/gebruikers) zijn vergeten bij het aanmaken van de gebruikers. 

Best practices

1. Voer een voorbeeldmigratie uit voor ongeveer 2 tot 10 gebruikers vóór het feitelijke migratieproces.

2. Dit geeft meer inzicht in het gedrag van de bronserver (gebruikerslimiet, limiet van e-mailgrootte, de snelheid van de migratie, enzovoort).

3. De postvakken van voorbeeldgebruikers moeten opnieuw worden gemigreerd om de e-mails op te halen die zijn afgeleverd voordat de MX werd gewijzigd. De duplicatie wordt aan onze zijde uitgevoerd.

4. U kunt ook een datumlimiet instellen tijdens het toevoegen van de uiteindelijke migratie voor de postvakken van voorbeeldgebruikers om ervoor te zorgen dat alle e-mails na de voorbeeldmigratie zijn gemigreerd.

5. De maximale verbindingslimiet is het aantal verbindingen dat door de server op een bepaald moment wordt geaccepteerd. U stelt het maximum aantal verbindingen in op basis van de serverbelasting en het aantal gebruikers.

6. Sommige servers beperken het ophalen van gegevens in IMAP na een bepaalde interval. Daarna verloopt het ophalen van mail traag om het realtime e-mailverkeer niet te verstoren.

7. Wanneer u de migratie van een groep gebruikers instelt, stelt u de prioriteit voor elke gebruiker in. Gebruikers met prioriteit '1' krijgen de hoogste prioriteit en worden als eerste gemigreerd. De rest zal volgen op basis van de ingestelde prioriteit.

De migratie van een batch van 25 gebruikers met elk een postvak van ongeveer 2 GB en een maximale verbindingslimiet van 10, duurt ongeveer 11 uur.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com