Domeinsleutels - configuratie en validatie

Domeinsleutels

Domeinsleutels vormen een e-mailverificatiesysteem op domeinniveau om de authenticiteit van de e-mails te verifiëren, gegenereerd uit uw domein, op basis van de DNS-records van uw domein. Domeinsleutels hebben als voordeel dat een unieke digitale code wordt toegevoegd aan de e-mailkopteksten die worden gegenereerd op geldige servers, die uw domein goedkeurt, zodat elke uitgaande e-mail gegenereerd via de bepaalde servers wordt geverifieerd. Domeinsleutels combineren een openbare sleutel met een persoonlijke sleutel, waarmee uitgaande e-mails worden geverifieerd, op basis van de openbare sleutels gepubliceerd in het DNS van uw domein.

Stappen om domeinsleutels voor uw domein in te schakelen: 

U kunt domeinsleutels inschakelen voor uw domein via het configuratiescherm van Zoho Mail, nadat u de vereiste TXT-record in het DNS-beheer van uw domein hebt gemaakt. De domeinsleutels kennen drie fasen: het genereren van de unieke domeinsleutel-waarde voor uw domein in Zoho Mail, het maken van de tekstrecord met die waarde in uw DNS, en het valideren en inschakelen van de domeinsleutels in Zoho Mail. 

 1. Unieke domeinsleutel genereren in Zoho Mail.

  1. Aanmelden bij mail.zoho.com als hoofdbeheerder.
  2. Klik op Control Panel >> Org Settings 
  3. Selecteer het tabblad DomainKeys om DomainKeys voor uw domein in te schakelen. 
  4. Selecteer de domeinnaam waarvoor u domeinsleutels wilt genereren.
  5. Geef een 'selector'naam op in het tekstvak. De naam van de selector is een ID, speciaal gebruikt voor Zoho Mail. Bijvoorbeeld: zoho
  6. Klik op Generate om het tekstvak te vullen met de domeinsleuteltekst.
  7. Kopieer de hele tekstwaarde.
 2. Een TXT-record in DNS-beheer maken.

  1. Aanmelden bij het DNS-beheer van het domein en maak een tekstrecord in uw DNS met de naam <zoho>._domeinsleutel.<domeinnaam>
  2. Neem in de tekstrecord de volledige waarde op die u hebt gekopieerd uit het tekstveld en sla het bestand op.
  3. Sla de TXT-record op in DNS-beheer.
  4. U kunt de geldigheid van de domeinsleutel controleren met deze link van derden
 3. Domeinsleutels inschakelen.

  1. Als u de TXT-record hebt gevalideerd, klikt u op 'Start authentication'. De tekstrecord wordt gevalideerd en als de tekstrecord-vermelding voor het domein geldig is, worden de domeinsleutels ingeschakeld voor het domein.
  2. Als de testresultaten zijn geslaagd, verwijdert u de tekst t=y uit de tekstwaarde en slaat u de TXT-record opnieuw op (t=y geeft testmodus aan).
  3. Als u geen domeinsleutels nodig hebt, kunt u de domeinsleutel voor uw domein uitschakelen, maar pas nadat u de TXT-record hebt verwijderd dat u hebt toegevoegd aan het DNS.
  4. Indien nodig kunt u ook een andere openbare sleutel voor uw domein opnieuw genereren en deze inschakelen om een nieuwe set domeinsleutels voor uw domein te maken, door de TXT-record te vervangen.

Voordelen van het toevoegen van domeinsleutels voor een domein:

De validatie met domeinsleutels helpt om het volgende vast te stellen:

 1. Het e-mailadres vermeld in de 'From'-regel is geldig.
 2. Het domein vermeld in de 'From'-regel is geautoriseerd en heeft daadwerkelijk de e-mail verzonden.
 3. De e-mailinhoud is niet veranderd sinds creatie/verzending.
 4. De e-mail is niet vervalst, zodat hij afkomstig lijkt te zijn van het specifieke domeinadres maar dit in werkelijkheid niet Fis.

Dus als de domeinsleutels geldig zijn, kunnen de ontvangers erop vertrouwen dat de e-mail werkelijk afkomstig is van het vermelde e-mailadres en niet is vervalst.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com