Neem een besluit dat is gebaseerd op de juiste gegevens.

Krijg snel inzicht in belangrijke indicatoren om te weten hoe uw cursisten presteren. Volg de vooruitgang van individuele werknemers om hiaten in kennis en sterke punten te identificeren.

Cursusrapporten

Krijg een algemene samenvatting van de cursus en informatie over individuele lessen. Zoho Learn bevat gegevens over het aantal gebruikers dat de cursus heeft gevolgd, de gemiddelde tijd die aan de cursus is besteed en het percentage cursisten dat de cursus heeft voltooid, zodat u kunt zien wat werkt en kunt aanpassen wat niet werkt.

Zoho Learn-cursusrapport

Toetsrapporten

Genereer toetsrapporten en bewaak de prestaties van uw werknemers. Signaleer verbeterpunten en stuur vervolgtoetsen naar de cursisten, afhankelijk van de resultaten. Houd het totaalaantal pogingen voor elke toets bij, evenals het percentage juiste en verkeerde antwoorden en een samenvatting van de antwoorden op elke vraag.

Zoho Learn-toetsrapport

Gebruikersrapporten

Geef uw werknemers persoonlijke aanbevelingen aan de hand van de gebruikersspecifieke rapporten van uw cursussen en toetsen. Ontvang een gedetailleerde analyse van de tijd die elke gebruiker nodig heeft om een cursus te voltooien, zijn of haar toetsscores, het aantal toetspogingen en zijn of haar antwoord op elke vraag.

Zoho Learn-gebruikersrapport

Neem weloverwogen beslissingen op basis van concrete inzichten.

Aan de slag