Klachten over intellectuele eigendommen

Klachtenprocedure

Als u van mening bent dat de content van een van de Zoho-services uw auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden, kunt u contact opnemen met onze Aangewezen Agent. Verstrek hierbij de volgende informatie:

  •   Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten te handelen;
  •   Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom die volgens u is geschonden;
  •   Identificatie van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt met informatie over de locatie zodat het beter kan worden gevonden, en indien mogelijk de URL van het betreffende materiaal dat inbreuk maakt;
  •   Informatie die ons in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres (indien beschikbaar);
  •   Een verklaring van uw hand dat u gelooft dat het gebruik van het inbreukmakende materiaal op de aangegeven wijze niet is toegestaan onder het auteursrecht of de intellectuele eigendom van de eigenaar, zijn agent of de wet;
  •   Een verklaring van u, onder boete van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw mededeling correct is en dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten te handelen.

Uw melding met de bovenstaande informatie moet worden verzonden naar onze Aangewezen Agent voor kennisgeving van de schending van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, en wel op het volgende adres:

Designated Agent (IPR complaints)
C/o ZOHO Corporation
4141 Hacienda Drive
Pleasanton, Californië 94588, VS
Telefoon: +1-925-924-9500
Fax: +1-925-924-9600 
E-mail: legal@zohocorp.com

Houdt u er rekening mee dat als u bewust onjuist materiaal aangeeft dat inbreuk zou maken, u onder sectie 512(f) van de Auteurswet valt.