Breng uw hele team op één lijn.

Automatiseer uw workflows; zet inzendingen om in taken, stuur antwoorden naar uw team en voeg goedkeurders toe om de gegevens te controleren.

Uw team blijft op de hoogte.

Stuur direct meldingen aan uw team wanneer een inzending binnenkomt. Stel voorwaardelijke regels in voor het verzenden van formuliergegevens naar het juiste teamlid. 

Wijs taken toe.

Zet elke inzending om in een taak. Wijs ze toe aan uw teamleden en ontvang direct een melding wanneer de taken zijn voltooid. Stel toegangsrechten in en krijg volledige zeggenschap over wat uw teamleden zien.

Evalueer formulierinzendingen.

Stel een goedkeuringsproces in voor het bijhouden van uw werk. Goedkeurders kunnen inzendingen goedkeuren en afwijzen, discussies voeren in het gedeelte met opmerkingen en samen problemen oplossen.