Zorg dat u met Zoho CRM voldoet aan HIPAA

HIPAA vereist dat u de integriteit van beschermde gezondheidsinformatie garandeert en over de vereiste voorzorgsmaatregelen beschikt om ePHI (elektronische beschermde gezondheidsinformatie) te beveiligen die wordt verzameld, geraadpleegd, verwerkt en opgeslagen, zowel tijdens opslag als tijdens overdrachten. Als Business Associate zorgt Zoho CRM ervoor dat zijn klanten in staat zijn om HIPAA na te leven.

HIPAA Compliance

Zo kunnen we u helpen

  • Gegevensbronnen beoordelen en bijhouden
  • Beveiligde gezondheidsgegevens versleutelen
  • Toegang tot ePHI beperken
  • Activiteitenlogboeken controleren

Gegevensbronnen bijhouden

Beoordeel klantgegevens uit verschillende bronnen op één plek en leg ze daar ook vast. Houd belangrijke klantgegevens uit verschillende bronnen bij, zoals webformulieren, API's, handmatige creaties en integraties van derden, en leg ze vast in de recordgegevens van elke klant.

Zoho CRM helpt u informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en deze in de recorddetails van de klant te bewaren.

ePHI-versleuteling

Selecteer velden die beschermde gezondheidsinformatie bevatten en versleutel ze voor extra veiligheid. Het versleutelen van ePHI voorkomt onbevoegde toegang tot vertrouwelijke gegevens. Zoho CRM maakt gebruik van een van de sterkste en meest robuuste versleutelingen, AES (Advanced Encryption Standard), voor het versleutelen van gevoelige gegevens, en van AES-256 voor het beveiligen van gegevens die op onze servers zijn opgeslagen. Dit garandeert gegevensbescherming tijdens de gegevensoverdracht en anonimiteit van klantgegevens in geval van een inbreuk.

Versleutel geselecteerde velden die gevoelige gegevens bevatten en voorkom dat deze onbevoegd worden geraadpleegd.

Toegangscontrole van ePHI

Zoho CRM regelt de bekendmaking van ePHI aan zijn gebruikers en buiten de CRM-app. Beperk de overdracht van beschermde gezondheidsinformatie naar andere apps via API, en andere Zoho-apps en apps van derden die zijn geïntegreerd met CRM. U kunt ook de export van bepaalde gezondheidsvelden uit CRM-modules beperken.

Beperk de toegang tot en export van ePHI via niet-geautoriseerde bronnen.

Auditlogboeken

Registreer alle pogingen van gebruikers om toegang te krijgen tot ePHI en houd bij wat er met de gebruikte gegevens wordt gedaan. U kunt op elk gewenst moment verwijderingen en wijzigingen in de klantgegevens controleren.

Opmerking: het bekijken van gegevens wordt niet geregistreerd.

Houd toezicht op alle pogingen om toegang te krijgen tot klantgegevens in Zoho CRM.

Disclaimer: de informatie die hierin wordt gepresenteerd, mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij raden u aan om juridisch advies in te winnen om te voldoen aan de eisen van de HIPAA.