Maak nauwkeurige prognoses op basis van realtime gegevens

Maak een prognose van uw omzet en wijs doelen toe voor uw team aan de hand van belangrijke gegevens, zoals het aantal deals dat in de pipeline zit, de bereikte quota van het afgelopen boekjaar, en de individuen of teams met de beste voortgang ten opzichte van hun doelen. Identificeer knelpunten op basis van realtime gegevens en verbeter de prestaties van uw team.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Zo kunnen we u helpen

 • Maak meerdere voorwaardelijke prognoses voor uw bedrijf
 • Splits deals in uw pipeline in 'Best-case' en 'Vastgelegde' deals
 • Maak nauwkeurige prognoses met de voorspellende prognoses van Zia
 • Vergelijk prestaties en zet deze tegen elkaar af met samengevoegde gegevens voor al uw prognoses

Stroomlijn uw doelen met meerdere prognoses

Stel meerdere prognoses in op basis van ál uw deals, of alleen de deals die voldoen aan specifieke voorwaarden in uw pipelines, voor verschillende prognoseperioden. Met Zoho CRM kunnen CRO’s duidelijke doelen stellen voor hun salesteams, terwijl managers en besluitvormers meer inzicht krijgen in en controle houden over de verwachte omzet.

 • Meerdere prognoses
 • Hiërarchische weergave
 • Prognose-metrics

Maak meerdere prognoses voor verschillende prognoseperioden

Maak voorwaardelijke prognoses voor verschillende prognoseperioden om uw salesprestaties nauwkeuriger te voorspellen.

multiple-forecasts-across-different-periods - Zoho CRM

Een holistisch overzicht van al uw prognoses voor uw gehele bedrijfshiërarchie

Krijg een volledig overzicht van uw prognoses en weet hoe uw bedrijf er voor staat wat betreft prestaties.

a-birds-eye-view-of-your-forecasts - Zoho CRM

Een flexibel prognosesysteem dat zich aanpast aan uw salesproces

Stel prognoses op voor metrics die belangrijk voor u zijn: de waarde van de deal, het aantal eenheden van een verkocht product, het aantal aangeschafte licenties en meer.

Flexible-forecasting-system-Zoho-CRM - Zoho CRM

Voorspellende prognoses voor uw doelen en prestaties

Tijdens het maken van een prognose voor een nieuwe periode met een eerdere prognose als sjabloon, kunnen bedrijven optimaal gebruikmaken van de suggesties van Zia voor individuele doelen en doelen voor het hele bedrijf op basis van historische gegevens van de geselecteerde salesprognose. Het historische en huidige patroon voor het sluiten van deals van gebruikers wordt ook geanalyseerd, om prestaties te voorspellen voor elke gebruiker in uw bedrijfshiërarchie.

 • Aanbeveling van doelen
 • Prestatieprognoses

Voorspellende prognoses op basis van door AI aanbevolen doelen

Zia analyseert uw historische prognose- en prestatiegegevens om de meest nauwkeurige doelen voor uw bedrijf aan te bevelen.

AI-based-target-prediction-for-forecasts - Zoho CRM

Inzicht in voorspelde prestaties voor elke gebruiker

Krijg een idee van wat uw salesmedewerkers kunnen bereiken op basis van hun eerdere en huidige prestaties en de status van uw salespipeline.

AI-prediction-for-target-achievement - Zoho CRM

Meet en verbeter uw prognoses met transparante pipelinegegevens

Nauwkeurige prognoses zijn afhankelijk van het feit of verkopers bruikbare pipelinegegevens onderhouden. Medewerkers kunnen het management een duidelijk beeld geven van hun pipeline door het aangeven van 'Best-case' en 'Vastgelegde' deals, wat leidt tot realistische en haalbare doelen. Managers en CRO’s krijgen zo een nauwkeurig beeld van de positie van het bedrijf en kunnen hun doelen aanpassen op basis van de prestaties.

 • Gesplitste pipeline
 • Openstaande deals
 • Aanpasbare doelen
 • Prestatieprognoses

Transparante pipeline voor nauwkeurige prognoses

Krijg volledig inzicht in openstaande deals, vastgelegde deals en best-cases, zodat u realistische doelen kunt stellen voor uw team.

detailed-breakdown-of-sales-pipeline-for-accurate-forecasts - Zoho CRM

Richt u op de juiste deals om uw doelen te bereiken

Identificeer snel welke deals in de pipeline salesmedewerkers kunnen helpen hun doelen te bereiken, en help ze te focussen op die specifieke deals.

Focus-on-the-right-deals-to-hit-targets - Zoho CRM

Aanpasbare doelen op basis van prestaties

Met een flexibel prognosesysteem kunt u uw doelen aanpassen aan uw algemene salesprestaties, wijzigingen in salesprocessen en meer.

Adjustable-targets-based-on-sales-performance- Zoho CRM

Gedetailleerde analyse van al uw prognoses

Vergelijk hoe uw prognoses presteren op basis van verschillende rollen of zelfs individuele gebruikers.

Detailed-comparisons-and-drill-down-analysis-of-forecasts - Zoho CRM