Laatst bijgewerkt op: 02-12-2019
Van toepassing vanaf: 01-02-2020

Gebruiksvoorwaarden voor Zoho Creator

ZOHO CREATOR, EEN SERVICE VOOR HET MAKEN EN OPENEN VAN ONLINEDATABASEAPPLICATIES, WORDT U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' OF 'UW' GENOEMD) AANGEBODEN DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. DOOR ZOHO CREATOR TE GEBUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN. GA NIET OVER TOT AANKOOP EN GEBRUIK ZOHO CREATOR OP GEEN ENKELE WIJZE INDIEN U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT.

De service

 • Zoho Creator is een service waarmee u toegang hebt tot online databaseapplicaties en deze kunt ontwikkelen. Met Zoho Creator kunt u applicaties maken door velden te verslepen, spreadsheets te importeren, gegevens te importeren uit de Microsoft Access-database of door applicatiesjablonen te gebruiken. Daarnaast kunt u ook Deluge Script, de eigen scripttaal van Zoho Creator, gebruiken voor het maken en toevoegen van bedrijfslogica aan applicaties. De applicaties hebben drie componenten: formulieren, weergaven en rapporten.

 • Met Zoho Creator kunt u persoonlijke applicaties of onderdelen delen met andere gebruikers, applicaties of onderdelen openbaar maken, de applicaties op Zoho Marketplace plaatsen en applicaties van Zoho Marketplace installeren in uw Zoho Creator-account. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Zoho Marketplace. Door applicaties op Zoho Marketplace te plaatsen of applicaties van Zoho Marketplace te installeren in uw Zoho Creator-account, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de Gebruiksvoorwaarden van Zoho Marketplace.

Zoho Creator openen

Zoho Creator is een onderdeel van Zoho's aanbod van online samenwerkings- en zakelijke productiviteitsapplicaties (hierna 'Zoho Services' genoemd). U krijgt toegang tot Zoho Creator via uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna 'Zoho-account' genoemd). U hebt ook toegang tot uw applicaties via de programmeerinterface van de applicatie van Zoho ('API').

Beperkingen in gebruik

Door Zoho Creator te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:

 • Applicties die u met Zoho Creator maakt, kunnen via Zoho Marketplace alleen als zakelijke oplossingen worden verkocht of aangeboden.

 • U mag geen applicaties voor meerdere organisaties maken.

 • Alleen klanten, en niet de werknemers van uw organisatie, kunnen aan de klantportal worden toegevoegd.

Uw applicaties delen

 • U kunt een applicatie privé houden of openbaar maken. U kunt de applicatie ook gedeeltelijk privé houden door enkele onderdelen van de applicatie als privé en de rest van de onderdelen als openbaar te houden. Privéapplicaties en -onderdelen kunnen worden gedeeld met personen die door u zijn uitgenodigd ('gedeelde gebruikers'). De gedeelde gebruikers hebben alleen toegang tot de privéapplicaties en -onderdelen door zich aan te melden bij hun Zoho-accounts. Als u iemand die geen Zoho-account heeft uitnodigt om toegang te krijgen tot privéapplicaties en -onderdelen, kunnen zij alleen toegang tot de privéapplicaties krijgen door een Zoho-account te maken. Openbare applicaties en onderdelen kunnen door iedereen worden geopend zonder zich aan te melden bij een Zoho-account.

 • U kunt 'ontwikkelaarsprivileges' toewijzen aan personen die door u zijn uitgenodigd ('ontwikkelaar'). Ontwikkelaars kunnen namens u applicaties maken. Ontwikkelaars hebben ook het recht om de applicaties die door ontwikkelaars zijn gemaakt voor u en de applicaties waarvoor ontwikkelaarsrechten zijn toegewezen door u, te wijzigen, te delen en openbaar te maken.

 • Gedeelde gebruikers en de ontwikkelaar hebben alle bevoegdheden die door u zijn toegewezen totdat u dergelijke toegangsrechten intrekt. U moet ervoor zorgen dat u toegangsrechten intrekt als aan het doel is voldaan waarvoor de toegangsbevoegdheid is verleend.

 • Openbare applicaties kunnen worden gecrawld en geïndexeerd door zoekmachines. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk een applicatie met vertrouwelijke informatie openbaar maakt.

Gebruikslimieten

Zoho kan gebruikslimieten voorschrijven, waaronder het aantal applicaties, het aantal gedeelde gebruikers, de grootte van bestandsbijlagen en het aantal records. U begrijpt dat Zoho een activiteit kan beperken indien u de gebruikslimiet voor een dergelijke activiteit hebt bereikt. Zoho kan ook beperkingen voorschrijven voor het gebruik met de API.

Eigendom

Zoho is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op de componenten, en alle gerelateerde technologie die wordt geleverd door Zoho Creator (gezamenlijk de 'Zoho Materials' genoemd). Met uitzondering van het beperkte gebruiksrecht dat uitdrukkelijk krachtens de algemene voorwaarden aan u is verleend, verleent Zoho u geen enkel recht of aanspraak op of belang in de Zoho-materialen. U behoudt het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten in de applicaties die u ontwikkelt, onder voorbehoud van de rechten van Zoho in alle onderliggende Zoho-materialen.

Beveiliging

 • U begrijpt dat Zoho Creator alleen een platform is voor het maken van databaseapplicaties en dat u volledig verantwoordelijk bent voor de applicaties die door u zijn ontwikkeld. U begrijpt met name dat beveiligingsproblemen kunnen ontstaan door bedrijfslogica- en implementatiefouten in de applicatie.

 • Als iemand namens u een applicatie heeft ontwikkeld of als u een applicatie installeert vanaf Zoho Marketplace, moet u ervoor zorgen dat de applicatie goed is beveiligd.

 • U mag de gebruikersverificatie en het verificatiemechanisme van Zoho Creator niet omzeilen door uw eigen gebruikersverificatie en verificatiemechanismen te ontwikkelen voor openbare applicaties en onderdelen.

Phishing

 • U mag Zoho Creator niet gebruiken voor phishing. U begrijpt dat Zoho uw Zoho-account kan beëindigen als u Zoho Creator gebruikt voor het verkrijgen van aanmeldgegevens, creditcardnummers, burgerservicenummers, rekeningnummers en beveiligingscodes.

 • Zoho behoudt zich het recht voor om applicaties en onderdelen te screenen die velden bevatten, bedoeld voor het verzamelen van aanmeldgegevens, creditcardnummers, burgerservicenummers, rekeningnummers en beveiligingscodes. Zoho zal uw gegevens echter niet screenen.

Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Zoho behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van Zoho Creator te wijzigen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf uw gebruik van Zoho Creator na publicatie van een dergelijke wijziging.