GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR KLANTEN: 

(Naast de gebruiksvoorwaarden van Zoho zijn hier een aantal punten die moeten worden opgenomen voor Zoho Cliq)

 • ZOHO CLIQ, EEN ONLINE SERVICE VOOR MESSAGING EN BESTANDSDELING, WORDT U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' OF 'UW' GENOEMD) AANGEBODEN DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. DOOR ZOHO CLIQ TE GEBUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN. GA NIET TOT AANKOOP OVER EN GEBRUIK ZOHO CLIQ OP GEEN ENKELE WIJZE INDIEN U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT.

 • Zoho Cliq openen

  Zoho Cliq is een onderdeel van Zoho's suite met online samenwerkings-, bedrijfs- en productiviteitstoepassingen. U krijgt toegang tot Zoho Cliq via uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna 'Zoho-account' genoemd).

 • Andere Zoho Services openen

  Veel Zoho Services zijn geïntegreerd met Zoho Cliq. Met uw Zoho-account kunt u alle Zoho Services openen, zelfs indien dergelijke Zoho Services niet zijn geïntegreerd met Zoho Cliq. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan instemming met de voorwaarden van dergelijke servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke Zoho Services (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd) vereist zijn. U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

 • Toepassingen van derden openen die zijn geïntegreerd met Zoho Cliq

  Veel toepassingen van derden (hierna 'Toepassingen van derden' genoemd) zijn geïntegreerd met Zoho Cliq. Zoho zal in de toekomst meer Toepassingen van derden met Zoho Cliq integreren. Daarnaast zullen externe ontwikkelaars ook integraties voor Zoho Cliq maken en u de mogelijkheid bieden om de integratie tegen een vergoeding of soms kosteloos te gebruiken. Betaling voor het gebruik van dergelijke betaalde integraties kan rechtstreeks aan de ontwikkelaar worden gedaan of kan worden verwerkt via Zoho-betalingen. Alle algemene voorwaarden die door deze ontwikkelaars worden vermeld, moeten mogelijk worden geaccepteerd. Voor toegang tot en gebruik van Toepassingen van derden moet u daarnaast mogelijk akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke Toepassingen van derden (hierna 'Voorwaarden van derden' genoemd). U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de Voorwaarden van derden voor toegang tot of het gebruik van Toepassingen van derden.

 • Beheerder en primaire contactpersoon

  U bent de standaardbeheerder van de door u aangemaakte Zoho Cliq-organisatie. Als u deelneemt aan een Zoho Cliq-account op basis van een uitnodiging van iemand, is deze persoon de standaardbeheerder. De standaardbeheerder van een Zoho Cliq-account kan een aantal gebruikers aanwijzen als beheerders voor een dergelijk Zoho Cliq-account of de beheerdersrechten van elke gebruiker herroepen. Er moet altijd een primaire contactpersoon zijn voor een Zoho Cliq-account die ook een beheerder moet zijn. De eerste beheerder is standaard de primaire contactpersoon. De standaardbeheerder kan een andere beheerder als primaire contactpersoon aanwijzen. Alle communicatie met betrekking tot een Zoho Cliq-account wordt naar de primaire contactpersoon gestuurd.

 • Door gebruik te maken van Zoho Cliq gaat u akkoord met het volgende:

  1. U zult geen inhoud uploaden die pornografisch en/of obsceen is.
  2. U zult geen inhoud uploaden die onwettig, illegaal of haatdragend is, of racisme, discriminatie of haat op grond van etniciteit aanmoedigt.
  3. U zult geen inhoud uploaden die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wetten.
  4. U zult geen materiaal uploaden dat laster, misbruik, intimidatie, stalking of bedreiging inhoudt voor of anderszins inbreuk maakt op de privacy en andere wettelijke rechten van anderen.
  5. U zult geen inhoud uploaden die als vertrouwelijk en/of persoonlijke informatie van enige persoon of rechtspersoon wordt beschouwd.
  6. U zult geen inhoud uploaden die gevaarlijke en illegale activiteiten aanmoedigt.
 • Gebruikslimieten voor Zoho Cliq

  Zoho kan gebruikslimieten voorschrijven op basis van het door u gekozen abonnement. U dient te verzekeren dat uw gebruik binnen de door Zoho voorgeschreven limieten blijft, om onderbrekingen van de service te voorkomen. U begrijpt dat Zoho een activiteit kan beperken indien u de gebruikslimiet voor een dergelijke activiteit hebt bereikt. 

 • Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

  Zoho behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van Zoho Cliq te wijzigen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf uw gebruik van Zoho Cliq na publicatie van een dergelijke wijziging.