Wat is de AVG?

De  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een toekomstige EU-verordening inzake gegevensbescherming en privacy die een strikte behandeling en verwerking afdwingt van persoonsgegevens van EU-ingezetenen. De AVG treedt in werking op 25 mei 2018, en dit vraagt om een uniforme aanpak om bedrijfspraktijken te reguleren.  

Waarom is naleving van de AVG zo belangrijk? 

 • Transparante bedrijfsprocessen
 • Verwerking en beheer van persoonsgegevens toestemmingsgericht
 • Uniform gegevensarchief
 • Cultuur van vertrouwen

Wat zijn de gevolgen van niet-naleving van de AVG?

Elke organisatie die een inbreuk maakt op de AVG krijgt een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van het voorgaande boekjaar, waarbij de hoogste optie geldt.

Hoe is Zoho Cliq gericht op naleving van de AVG?

De publieke zorg over inbreuk op de privacy is gegroeid in de aanloop naar de AVG. Als uw data steward is Zoho Cliq bezig geweest om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van gebruikers ook persoonlijk blijven.

Gegevensverwerking

 • Versleuteling in rust - persoonsgegevens van klanten blijven versleuteld tijdens opslag voor extra veiligheid.
 • Toestemming - gebruikers zien alle toegangsinformatie van een extensie wanneer zij deze gebruiken en persoonsgegevens worden alleen verwerkt nadat zij toestemming hebben geven.
 • Assurance - het team van Zoho Cliq beoordeelt alle code die door ontwikkelaars wordt ingediend voordat de extensies in de Zoho Marketplace worden gepubliceerd. Dit is om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde extensies op geen enkele manier misbruik maken van de persoonlijke gegevens van klanten.

Rechten van betrokkenen

 • Openen -  gebruikers kunnen hun eigen persoonsgegevens en chattranscripties zien en openen op Cliq.
 • Rectificeren - beheerders van een organisatie hebben de mogelijkheid om de persoonsgegevens van medewerkers van hun organisatie te corrigeren.
 • Exporteren -  gebruikers kunnen hun chatgeschiedenis exporteren met behulp van de afdrukoptie. Beheerders van organisaties kunnen gebruikersgegevens ook exporteren.
 • Verwerking stoppen - gebruikers kunnen de chatgeschiedenis uitschakelen voor elk gesprek zodat hun persoonlijke berichten niet worden opgeslagen op Cliq-servers.
 • Vergeten - gebruikers behouden het recht om hun Cliq-accounts op elk gewenst moment te sluiten.

Voor ontwikkelaarcommunity’s

Alle ontwikkelaars die werken op het Cliq-platform moeten voldoen aan de servicevoorwaarden voor ontwikkelaars.

Disclaimer: de informatie die hierin wordt gepresenteerd, mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij raden u aan om juridisch advies in te winnen om te voldoen aan de eisen van de AVG.