Bijgewerkt op: 6 september 2018.

Zoho Campaigns - Gebruiksvoorwaarden

 • ZOHO CAMPAIGNS, EEN SERVICE WAARMEE U MARKETINGMAILS EN NIEUWSBRIEVEN KUNT MAKEN, VERSTUREN EN BEHEREN, WORDT U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' OF 'UW' GENOEMD) AANGEBODEN DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. DOOR ZOHO CAMPAIGNS TE GEBUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN. GA NIET TOT AANKOOP OVER EN GEBRUIK ZOHO CAMPAIGNS OP GEEN ENKELE WIJZE INDIEN U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT.

 • De service

  Zoho Campaigns is een service waarmee u e-mails en nieuwsbrieven kunt maken en versturen, en door u verstuurde e-mails en nieuwsbrieven kunt beheren. Zoho Campaigns stelt u ook in staat om contactlijsten samen te stellen en te beheren door het inschrijfformulier in te voegen, de formuliercode te kopiëren en te plakken in uw website of door contactpersonen te importeren vanuit een CRM-service of CRM-software of een andere contactendatabase.

 • Zoho Campaigns openen

  Zoho Campaigns is een onderdeel van Zoho's suite met online samenwerkings-, bedrijfs- en productiviteitstoepassingen. U krijgt toegang tot Zoho Campaigns via uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna 'Zoho-account' genoemd).

 • Andere Zoho Services openen

  Andere Zoho Services kunnen worden geïntegreerd met Zoho Campaigns. Met uw Zoho-account kunt u alle Zoho Services openen, zelfs indien dergelijke Zoho Services niet zijn geïntegreerd met Zoho Campaigns. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan instemming met de voorwaarden van dergelijke servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke Zoho Services (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd) vereist zijn. U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

 • Toepassingen van derden openen die zijn geïntegreerd met Zoho Campaigns

  Andere toepassingen van derden (hierna 'Toepassingen van derden' genoemd) kunnen worden geïntegreerd met Zoho Campaigns. Zoho zal in de toekomst meer Toepassingen van derden met Zoho Campaigns integreren. Voor toegang tot en gebruik van Toepassingen van derden moet u mogelijk akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke Toepassingen van derden (hierna 'Voorwaarden van derden' genoemd). U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de Voorwaarden van derden voor toegang tot of het gebruik van Toepassingen van derden.

 • Toestemming

  U moet expliciete toestemming van uw contactpersoon hebben ontvangen voordat u commerciële e-mails verstuurt. De toestemming moet afzonderlijk worden verstrekt door een bewuste handeling van de contactpersoon. Toestemming die niet elektronisch wordt verleend, moet schriftelijk door de adreshouder worden bevestigd.

 • Afzendergegevens

  Elke e-mail die u via Zoho Campaigns verstuurt, moet een gedeelte 'over ons' bevatten met de volgende informatie:

  1. Naam en adres indien de afzender een persoon is.
  2. Indien de afzender een rechtspersoon is, naast naam en adres, de naam van de instantie waarbij het bedrijf is geregistreerd en het registratie-/identificatienummer van het bedrijf.
  3. Btw- of ander identificatienummer voor fiscale doeleinden.
  4. Contactgegevens, minimaal een geldig telefoonnummer en een e-mailadres.
  5. Naam en contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres) van een vertegenwoordiger voor het melden van klachten.
 • ANTI-SPAMBELEID

  U dient te voldoen aan de vereisten van het Anti-spambeleid van Zoho en de CAN-SPAM-wet of andere soortgelijke wetten die op u van toepassing zijn die het versturen van commerciële e-mails reguleren. Daarnaast kunt u via Zoho Campaigns alleen e-mails versturen naar de contactpersonen die u hebt verkregen middels de hieronder vermelde aanvaardbare middelen ('Aanvaardbare middelen').

  1. Als de contactpersoon zijn/haar e-mailadres heeft opgegeven als onderdeel van een download van uw website of voor het bestellen van/onderhandelen over de aankoop van een product of service van u.
  2. Als de contactpersoon zich heeft geabonneerd op een nieuwsbrief per e-mail door middel van het invullen van een formulier op uw website.
  3. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft opgegeven als onderdeel van deelname aan een wedstrijd, evenement of enquête die of dat door u wordt uitgevoerd, op voorwaarde dat u de contactpersoon op de hoogte hebt gesteld van het versturen van marketingberichten per e-mail.
  4. Als de contactpersoon een online formulier heeft ingevuld en een vinkje heeft gezet waarbij hij/zij toestemming geeft om e-mails te ontvangen, mits dat vinkje standaard staat uitgeschakeld en u de contactpersoon op de hoogte hebt gesteld dat de e-mails commercieel zijn.
  5. Als de contactpersoon zijn/haar visitekaartje heeft gegeven en zich bereid heeft verklaard om e-mails van commerciële aard te ontvangen. De bereidheid om e-mails te ontvangen van commerciële aard kan worden verondersteld wanneer het visitekaartje bij een beurs is achtergelaten in uw stand.
  6. Als de contactpersoon is doorverwezen door uw bestaande klanten of abonnees op uw nieuwsbrieven of marketingberichten per e-mail.
  U zult geen e-mails naar een contactpersoon sturen als:
  1. U de gegevens van de contactpersoon hebt gekocht, geleend, gehuurd of op een andere manier van een derde partij hebt verworven.
  2. U in de afgelopen twee (2) jaar geen contact hebt opgenomen met een contactpersoon waarvan u de gegevens rechtmatig hebt verkregen.
  3. U e-mailadressen hebt verkregen door de e-mailadressen van het internet te verzamelen of te kopiëren en plakken.
  4. De contactpersoon zich heeft afgemeld voor uw distributielijst of de intentie heeft geuit om geen e-mails van u te ontvangen.
  Verboden activiteiten
  Door gebruik te maken van Zoho Campaigns gaat u akkoord met het volgende:
  1. U zult geen e-mails versturen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een partij.
  2. U zult geen e-mails versturen die pornografische en/of obscene inhoud bevatten.
  3. U zult geen e-mails versturen waarin u zich voordoet als een ander persoon of andere instantie.
  4. U zult geen e-mails versturen die de servers van Zoho belasten of misbruik maken van de bandbreedte van Zoho.
  5. U zult geen e-mails versturen die in strijd zijn met toepasselijke lokale, nationale of internationale wetten.
  6. U zult geen e-mails versturen om illegale en vervalste producten te distribueren of te verkopen.
  7. U zult geen e-mails versturen die de levering van Zoho Campaigns verstoren.
  8. U zult geen e-mails versturen die worden beschouwd als oplichtende activiteiten zoals piramidespelen, multi-level marketing (MLM), affiliate marketing, zoekmachineoptimalisatie (SEO) en klikfraude.
  9. U zult geen e-mails versturen om farmaceutische producten, gokdiensten, e-sigaretten enz. te promoten of te verkopen.
  10. U zult geen e-mails versturen die gevaarlijke en illegale activiteiten aanmoedigen.
  11. U zult geen e-mails versturen die gerelateerd zijn aan cryptovaluta en gerelateerde technologie, inclusief maar niet beperkt tot virtuele valuta, Initial Coin Offering en blockchain.
  12. U zult geen e-mails versturen die links naar sites bevatten die zijn betrokken bij een van de hierboven vermelde verboden activiteiten.
 • Controle en beperking

  Om spam te voorkomen en eventuele schending van deze Voorwaarden te detecteren, behoudt Zoho zich het recht voor de inhoud van uw e-mailcampagnes zowel handmatig als via geautomatiseerde hulpmiddelen te controleren. Zoho kan ook de inhoud van de e-mailcampagnes kopiëren en kopieën van de inhoud naar gelieerde ondernemingen en dienstverleners sturen om de inhoud te controleren en geautomatiseerde hulpmiddelen te ontwikkelen voor het opsporen van spam en andere schendingen van deze Voorwaarden. Zoho behoudt zich ook het recht voor om door u verstuurde e-mailcampagnes te beperken, vooral als u voor het eerst e-mailcampagnes naar een contactlijst stuurt.


  Elke e-mailcampagne die vanuit Zoho Campaigns wordt verstuurd, heeft een ingesloten campagne-ID in de header van de e-mail. Ontvangers kunnen verdachte spam melden met behulp van deze campagne-ID. Als een ontvanger van uw e-mail deze als spam markeert, ontvangt Zoho een melding. Als het aantal e-mails dat als spam is gemarkeerd de hieronder genoemde drempel overschrijdt, behoudt Zoho zich het recht voor om passende maatregelen tegen u te nemen, zoals de definitieve beëindiging van uw gebruikersaccount.

 • Drempel voor niet-bezorgde e-mails, klachten, afmeldingen en hits voor niet-gerechtvaardigd/spamtrap

  Het vaste niet-bezorgdpercentage moet onder de 5% liggen en het percentage spamklachten moet lager zijn dan 0,1%. Bovendien mag het aantal afmeldingen niet hoger zijn dan het klikpercentage en het maximale aantal klachten voor niet-gerechtvaardigd/hits voor spamtrap is 1. In het geval dat uw e-mailcampagne de bovengenoemde drempel(s) overschrijdt, behoudt Zoho zich het recht voor om uw gebruikersaccount zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

 • Misbruik van bandbreedte

  U krijgt de mogelijkheid om afbeeldingen op de servers van Zoho te hosten, maar alleen om u in staat te stellen afbeeldingen te hosten die worden gebruikt in uw e-mailcampagnes die via Zoho Campaigns worden verstuurd. U mag de Zoho-servers niet belasten of de bandbreedte van Zoho misbruiken door afbeeldingen te hosten op de servers van Zoho voor enig ander gebruik, zoals het toepassen van de afbeeldingen op websites en het versturen van afbeeldingen via andere tools voor het bezorgen van e-mail.

 • Gebruikslimieten

  Zoho kan gebruikslimieten voorschrijven op basis van het door u gekozen abonnement. U dient te verzekeren dat uw gebruik binnen de door Zoho voorgeschreven limieten blijft, om onderbrekingen van de service te voorkomen. U begrijpt dat Zoho een activiteit kan beperken indien u de gebruikslimiet voor een dergelijke activiteit hebt bereikt.

 • Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

  Zoho behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van Zoho Campaigns te wijzigen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf uw gebruik van Zoho Campaigns na publicatie van een dergelijke wijziging.