Inleiding

E-mailmarketing gaat een nieuwe weg inslaan met de toekomstige Europese  privacywetgeving. Terwijl de  AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) nadert, is het belangrijk na te denken over de huidige marketingstrategieën van uw bedrijf om de weg vrij te maken voor de nieuwe veranderingen. 

De AVG zal voor een verschuiving zorgen in de manier waarop e-mailmarketeers omgaan met de gegevens van abonnees. Wanneer bescherming van de gegevens voorrang heeft, zullen de betrokkenheidsbenaderingen sterk gaan veranderen. Terwijl we wachten op 25 mei 2018 vindt u hier alvast een aantal grondbeginselen zodat u straks klaar bent voor deze veranderingen. 

Waar gaat de AVG over?

De AVG is een toekomstige wet van de Europese Unie die strikte verplichtingen oplegt aan de manier waarop een bedrijf de persoonsgegevens van abonnees gebruikt. Voortaan moet elke onderneming transparant zijn tegenover hun doelgroep en hiervan alleen de noodzakelijke informatie verzamelen. Bedrijven zijn ook aansprakelijk voor de veiligheid van hun abonneegegevens en zijn strafbaar voor eventuele inbreuken. 

Kortom, de verordening bevat een reeks rechten voor de betrokkenen (mensen van wie de gegevens worden beheerd door een bedrijf), die elke marketeer (van een bedrijf) moet naleven.

Dit moet u doen als e-mailmarketeer

Nu op toestemming gebaseerde betrokkenheid prioriteit krijgt, zijn marketeers belast met het op efficiënte wijze vastleggen, verwerken en beheren van gebruikersgegevens.

Gegevensverzameling

Marketeers wordt aanbevolen gebruik te maken van de dubbele aanmeldingsmethode voor het verkrijgen van toestemming van hun gebruikers bij het verzamelen van gegevens. Ook moet u hen uitleggen waarom u hun gegevens verzamelt. Het uitvoeren van een interne audit geeft u inzicht in de soort abonneegegevens die u al hebt en wat u verder moet verzamelen van uw gebruikers. Vermeld toestemming in eenvoudige termen en zorg ervoor om afzonderlijke toestemming voor verschillende doeleinden te verkrijgen. Denk eraan dat toestemming vrijwillig en bevestigend moet zijn, dus gebruik niet een vorm van standaardtoestemming zoals vooraf aangevinkte vakjes of ingevulde velden.

Wanneer het gaat om kinderen of gevoelige gegevens zoals ras, etniciteit, religie enzovoort, verzamelt u deze gegevens alleen wanneer u de betrokkenen duidelijk op de hoogte hebt gebracht en u genoeg bepalingen hebt opgenomen.

Gegevensverwerking

Zodra u de benodigde gegevens hebt verzameld, is de manier waarop u hiermee omgaat van cruciaal belang. persoonsgegevens die u verzamelt bij uw betrokkenen mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die u duidelijk hebt vermeld toen zij hun toestemming gaven. Als u deze gebruikt voor andere, oneigenlijke doeleinden, bent u in overtreding en handelt u in strijd met de wet.

Controleer periodiek uw gegevens om ervoor te zorgen dat ze up-to-date zijn. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de privacykennisgevingen, informeert u onmiddellijk uw gebruikers. De betrokkenen kunnen de verwerking van hun gegevens beperken wanneer zij moeite hebben met de content die u bewaart of de manier waarop u ermee omgaat. U moet reageren op hun verzoek voor beperkingen en hiervoor voorbereidingen treffen.

Gegevensopslag en -toegang

Het is uw verantwoordelijkheid om persoonsgegevens van gebruikers te beschermen en in geval van verlies of inbreuk wordt u streng gestraft. Informeer uw abonnees waar hun gegevens zijn opgeslagen. Sta niet toe dat derden of onbevoegde personen op enig moment toegang hebben tot uw opgeslagen gegevens.

Aangezien uw betrokkenheid volledig wederzijds is in een op toestemming gebaseerde benadering, moet u de gebruikers toestaan om zich op elk ogenblik af te melden van uw service. Gebruikers hebben ook de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen in hun gegevens, dus geef hen toegang tot hun gegevens en voer updates uit wanneer dat nodig is.

Vernietiging en overdracht van gegevens

U moet de overdracht toestaan van persoonsgegevens van uw systeem aan services van derden wanneer een individu hiertoe een verzoek indient. U kunt ook gegevens migreren tussen datacenters binnen uw organisaties, omdat er geen bepaling is voor het opslaan van gegevens op alleen de EU-servers. Een individu kan ook de verwijdering van persoonsgegevens eisen als deze van mening is dat de gegevens niet op de juiste wijze worden gebruikt door uw bedrijf. Zowel bij vernietiging als overdracht van gegevens kunt u een gebruiker die hiertoe een verzoek doet, niet bestraffen en moet u onmiddellijk reageren op hun behoeften door direct in actie te komen. 

Het is ook belangrijk om gebruikers toegang te geven tot hun gegevens in een leesbaar bestandstype zodat ze deze informatie kunnen downloaden, op ieder moment, via met een wachtwoord beveiligde bestanden.

Wat als u niet voldoet aan de AVG?

Op niet-naleving van de AVG staat een enorme geldboete. Sancties op het niet-naleven van de wet kunnen zeer hoog zijn, 20 miljoen euro (€20 miljoen) of 4% van de totale jaaromzet van uw bedrijf wereldwijd van het vorige boekjaar, afhankelijk van welke hoger is. 

Wat zijn de voordelen als u voldoet aan de AVG?

  1. Gerichte e-mailmarketing: door te voldoen aan de wetten van deze verordening, bereikt u alleen de mensen die met u in contact willen zijn. Uw e-mail-betrokkenheidscijfers zullen stijgen en u zult betere conversies tot stand brengen. 
  2. Goodwill van klanten: door de transparantie van uw benadering van e-mailmarketing zullen klanten geneigd zijn bij u te blijven en kan een gevoel van vertrouwen worden gecreëerd tussen uw merk en uw klanten. 
  3. Verhoogde omzet: met hogere conversies en verbeterde e-mailprestaties kunt u uw ROI verbeteren en uiteindelijk een beter merkimago bouwen.

Waar het om gaat

De AVG is geen bron van stress voor de e-mailmarketingindustrie. Het is een welkome toevoeging, aangezien het helpt bij het opschonen van uw adressenlijsten en u zich tot de juiste groep mensen kunt richten. Hoewel naleving van de wetten aanvankelijk een moeizame zaak lijkt, is de winst die het oplevert de moeite waard. U wordt een slimmere marketeer. Zeg daarom ‘ja’ tegen de AVG voor een robuuste en succesvolle e-mailmarketing. 

De rol van Zoho Campaigns op het gebied van de AVG

Zoho Campaigns biedt diverse geavanceerde functies die u helpen om toestemming van gebruikers te beheren, de rechten van uw betrokkenen te respecteren en zeer gerichte e-mailbetrokkenheid tot stand te brengen. Klik hier voor meer informatie over onze nieuwste hulpmiddelen. 

Bent u klaar voor de AVG?

Nu u weet hoe de AVG van invloed is op e-mailmarketing, bent u bereid om ervoor te gaan? Bekijk  de AVG-klaar-checklist die wij speciaal hebben ontworpen voor e-mailmarketeers, zodat u een beter idee hebt van wat u moet weten over de verordening. 

Bronnen

  • bsi-assurance
  • Privacy Shield
  • TRUSTe
  • SOC

Disclaimer: de informatie die hierin wordt gepresenteerd, mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij raden u aan om juridisch advies in te winnen om te voldoen aan de eisen van de AVG.