De diagramkeuzegids

Diagrammen beschikken over het magische vermogen om abstracte getallen om te zetten in mooie en leesbare visualisaties. Vaak raken we bij het kiezen van de beste grafiek voor het visualiseren van onze gegevens in de war. Om gebruikers hierbij te assisteren, biedt Zoho Analytics een unieke voorziening die tijdens het ontwerpen van een diagram automatisch het beste diagram voorstelt voor de gegevens die u wilt uitzetten.

Deze diagramkeuzegids is een eenvoudig richtsnoer dat u helpt om het beste diagram voor het visualiseren van uw gegevens te kiezen. De gids biedt u bovendien diepgaand inzicht in de formule die door Zoho Analytics wordt gebruikt om automatisch het meest geschikte diagram voor te stellen.

Kolom-/staafdiagram

Kies dit diagram voor het vergelijken van gegevens die in aparte groepen zijn geclassificeerd. Of het nu gaat om uw verkoopcijfers van elk kwartaal of bijvoorbeeld het vergelijken van scores tussen teams.

Gestapeld kolom-/staafdiagram

Dit diagram toont de bijdrage van individuele stapels die de kolommen vormen. Bijvoorbeeld kwartaalverkopen (weergegeven als stapels) van elke regio

Combinatiediagram

Zoals de naam al suggereert, is dit een combinatie van een staafdiagram en een lijndiagram. Kies dit diagram als u gemengde soorten gegevensreeksen hebt of om naast de hoofdgegevens een aanvullende gegevensreeks weer te geven. Als bijvoorbeeld de totale omzet per regio met staven wordt weergegeven, kunnen de gemiddelde omzet en het rendement als afzonderlijke lijnen in hetzelfde diagram worden getoond.

Cirkeldiagram

Gebruik dit diagram om de bijdrage van onderdelen aan een geheel te bekijken. Bijvoorbeeld welke uitgaven deze maand het grootste deel van uw inkomstentaart hebben opgegeten. Of bijvoorbeeld de verkoopdistributie per regio.

Variant: 3D-cirkel.

Ringdiagram

Een donutdiagram is min of meer een cirkeldiagram in de vorm van een ring/donut. Ook dit diagram toont de bijdrage van onderdelen aan een geheel.

Radardiagram

Kies dit diagram voor de vergelijking van verschillende gegevensreeksen. In een radardiagram of spindiagram worden de waarden van een aantal gegevensreeksen die vertegenwoordigd worden door gegevensmarkeringen, vergeleken ten opzichte van een middelpunt.

Variant: gevuld radardiagram.

Trechterdiagram

Kies dit diagram voor het weergeven van de toe- of afname van een bedrijfsmeetgegeven in verschillende fasen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de conversie van uw leads in daadwerkelijke verkoop visualiseren in fasen zoals door marketing gekwalificeerde leads, verkoopleads en gewonnen leads.

Lijndiagram

Kies dit diagram om de trend van een gegevensreeks over een willekeurige tijdsperiode te visualiseren. Denk bijvoorbeeld aan het visualiseren van de achtbaan die uw favoriete aandeel in het afgelopen kwartaal heeft doorgemaakt.

Varianten: vloeiende lijn, stappen.

Spreidingsdiagram

Het spreidingsdiagram wordt over het algemeen gebruikt om sporadische gegevens met onregelmatige intervallen uit te zetten. Het wordt gebruikt voor de vergelijking tussen twee numerieke assen, in tegenstelling tot een lijndiagram, waar één as nooit in cijfers wordt aangegeven.

Vlakdiagram

Bij vlakdiagrammen wordt het gebied onder de lijnen gearceerd, waardoor u sneller gegevenshoeveelheden kunt vergelijken. Ze zijn vooral handig voor het benadrukken van de verandering in meetgegevens over een tijdsperiode. Bijvoorbeeld de verandering in verkoopcijfers over een bepaalde periode.

Varianten: vlak met punten, glad vlak, glad vlak met punten.

Gestapeld vlakdiagram

Een gestapeld vlakdiagram toont de relatie van onderdelen tot een geheel. Met dit diagram kunt u bekijken hoeveel de afzonderlijke stapels of factoren hebben bijgedragen aan de totale waarde over een tijdsperiode.

Varianten: gestapeld vlak met punten, gestapeld glad vlak, gestapeld glad vlak met punten.

Bulletdiagram

Een bulletdiagram toont een primaire meting en vergelijkt deze met een streefwaarde, met betrekking tot kwalitatieve prestatiebereiken, zoals onvoldoende, voldoende en goed. Bulletdiagrammen worden vaak gebruikt als widgets in dashboards, omdat ze veel informatie in een kleine ruimte bevatten.

bullet-chart
dial chart

Wijzerplaatdiagram

Kies dit diagram om de actuele waarde in een bereik te tonen. Het is vergelijkbaar met een bulletdiagram, maar de waarden worden op een wijzerplaat weergegeven. Wijzerplaatdiagrammen zijn perfect voor uw bedrijfs- en directiedashboards.

Bellendiagram

Kies dit diagram als u nog een andere grootheid aan uw visualisaties wilt toevoegen. Bellendiagrammen zijn bijzonder nuttig om het gewicht van een meetgegeven te tonen.

bubble chart

Clusterbellendiagram

In een clusterbellendiagram worden, zoals de naam aangeeft, gegevens in een cluster van cirkels of bellen weergegeven. Deze diagrammen worden gebruikt om de waarden weer te geven terwijl de assen worden genegeerd. U kunt een clusterbellendiagram gebruiken om grote hoeveelheden gegevens in een kleine ruimte te visualiseren.

Hopelijk vindt u deze diagramkeuzegids nuttig. Met Zoho Analytics kunt u alle onbewerkte gegevens transformeren tot mooie en verhelderende diagrammen.