Soorten misbruik

We hebben verschillende soorten misbruik in de volgende categorieën ingedeeld:

Spam, malware en phishing — Het is gebruikers niet toegestaan om Zoho Services te gebruiken voor het verzenden van 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'phishing' of ongevraagde massadistributie via e-mail. Een voorbeeld van een poging tot phishing is een e-mail waarin u wordt gevraagd uw creditcardnummer te onthullen om in aanmerking te komen voor een geldprijs.

Aanzetten tot haat, geweld of illegale/aanstootgevende activiteiten — Het verzenden of publiceren van inhoud die (i) onwettig, illegaal of haatdragend is, aanzet tot racisme, of aanzet tot discriminatie of haat op basis van etniciteit, en (ii) anderen in diskrediet brengt, misbruikt, treitert, stalkt of bedreigt, of anderszins inbreuk maakt op privacy en andere wettelijke rechten van anderen, wordt door Zoho expliciet beschouwd als verboden activiteiten.

Seksueel expliciet materiaal — Seksueel expliciet materiaal is materiaal dat inhoud voor volwassenen of inhoud die ongeschikt is voor minderjarigen bevat. Het is gebruikers niet toegestaan om seksueel expliciet materiaal te publiceren of verzenden met Zoho Services.

Exploitatie van kinderen — Inhoud die kinderen exploiteert, wordt absoluut niet geaccepteerd. Dit betekent dat we de accounts beëindigen van elke gebruiker die inhoud deelt of publiceert waarin of waarmee kinderen worden misbruikt. We melden ook de inhoud en de eigenaar bij de wetshandhavingsautoriteiten.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie — Het is niet toegestaan Zoho Services te gebruiken om persoonlijke of vertrouwelijke informatie die niet openbaar toegankelijk is te publiceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon. Voorbeelden van persoonlijke en vertrouwelijke informatie zijn: volledige naam, telefoonnummer, adres, burgerservicenummer, creditcardnummer, door de overheid uitgegeven identiteitskaartgegevens, en bankgegevens.

Inbreuk op auteursrecht — Inbreuk op auteursrecht treedt op wanneer iemand anders dan de houder van het auteursrecht de 'uitdrukking' van een werk kopieert. Als u ontdekt dat een Zoho-gebruiker inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van uw werk, treffen wij de noodzakelijke maatregelen die hier zijn aangegeven.

Andere schendingen — Als u een schending waarneemt die niet binnen een van de bovengenoemde categorieën valt, kunt u ervoor kiezen deze te melden. Om ons in staat te stellen passende maatregelen te nemen, moet u een beschrijving van de schending geven.